Mindre pengar till kulturen nästa år

Standardbilden till standardartikel. År efter år. När ska man lägga ner kulturlivet helt?

Jodå, kultur- och fritidsnämnden måste dra in svångremmen några hål även nästa år. 1,2 procent, eller motsvarande 4,1 miljoner.

Arbetet inför nästa års budget har börjat. Än så länge med ett första tjänstemannaförslag från kommunens centrala förvaltning med ett sparbeting på 1,2 procent, för alla nämnder.

1,2 procent av kultur- och fritidsnämndens budget motsvarar 4,1 miljoner kronor, varav knappt 3,7 miljoner avser kultur- och fritidsnämnden och resten, 0,4 miljoner, kommundelarnas kultursatsningar.

– Ja, så ser den centrala förvaltningens förslag ut, bekräftar Anna Bohman (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

– 1,2 procent är det generella sparbetinget för alla nämnder och utöver det ligger det inget extra sparbeting på just vår nämnd i förslaget, det är ju bra. Men vi hade hoppat få slippa ligga på samma nivå som de övriga. Vi har ju en del långsiktiga avtal på våra stora idrottsanläggningar som vi inte kan bryta. De kostnaderna kan vi inte göra så mycket åt och det gör att besparingarna för vår del känns extra tunga, de måste ju fördelas i resten av verksamheten. Hur det ska ske vet vi inte än. Våra politiska förslag kommer i höst och de brukar alltid medföra en del förändringar av det ursprungliga förvaltningens förslag.

Ett sätt vore kanske att skjuta upp investeringen i den så kallade multihallen i Östertälje?

– Ja, men det är vi i nämnden, utom moderaterna som valde att inte delta i det beslutet, överens om att inte göra. Vi har redan investerat en hel del i projekteringen och vi tänker hålla fast vid att den får fortsätta med de 25 miljoner som vi har avsatt åt fortsatt projektering för nästa år så att den ska kunna börja byggas år 2014.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto (och bildtext): Göran G. Johansson

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

2 Kommentarer till “Mindre pengar till kulturen nästa år”

  1. Göran G. Johansson Göran G. Johansson skriver:

    Nu föreslår Kultur och Fritidskonoret att vi ska höja avgiften till Kulturskolan. Södertälje som har ett av Sveriges största problem med barnfattigdom. Från och med 1/1 2012 kostar det 350 istället för som tidigare 750 att delta i undervisning i Botkyrka Kulturskola. Där har man en annan bedömning av vikten av kultur för barn och unga. Botkyrka är också en fattig kommun med mycket flyktinginvandring och försörjningsstöd. Varför kan de och inte vi? Varför har de Cirkus Cirkör och inte vi?

  2. Margareta Lithén Margareta Lithén skriver:

    Jo, i Sverige gör vi ju så. Vi skär i kulturen, skivar tunt men enträget. Jag vet inte hur man gör i andra länder, men jag tänker på den OS-invigning som stundar. OS-invigningar brukar vara gigantiska kulturmanifestationer – något som Sverige aldrig skulle klara av, hur mycket många än suktar efter ett OS.

    Vad jag inte kan förstå är varför man inte investerar i kultur – något som också skulle vara en satsning på såväl arbetstillfällen som på hälsa och turism.

    Skivar man för länge, försvinner osten och man skivar sig själv i fingrarna.