Nu blir det fart på bibblan

 

Chatarina_Fogelström

 

Tre månader, exakt på dagen, har Södertäljes nya bibliotekschef, Catharina Fogelström, varit i tjänst när vi träffar henne på hennes kontorsrum i Lunabiblioteket. Att hon inte har för avsikt att förvalta biblioteket står klart ganska snart. Nej, hon ska utveckla det, hela biblioteksväsendet i Södertälje och det kommer att märkas.

Närmast kommer Catharina Fogelström från Kulturhuset i Stockholm. Hon valde alltså bort Kungliga Hufvudstaden mot Södertälje. Vi så blir så nyfikna, hur kan man vilja göra det?

– Jag var sex år på Kulturhuset och min uppgift där var att utveckla biblioteksverksamheten. Det gjorde jag också, omvandlade tre bibliotek till sex och spred ut dem i hela huset, för tillgänglighetens skull. Jag var liksom färdig med mitt uppdrag och började känna mig rastlös. Vad ska jag göra nu, tänkte jag och kom ihåg min tid som bibliotekschef i Vallentuna före Kulturhustiden. Jag trivdes väldigt bra som bibliotekschef i en kommun med uppdrag att arbeta med en hel struktur av bibliotek, och började drömma om att få verka i en organisation, i en större kommun. Och så dök Södertälje upp.

Södertälje var vid det laget inte någon helt vit fläck på kartan för Catharina Fogelström. Hon hade varit här några gånger, och av en del av sina vänner, som arbetar kommunalt, hade hon förstått att Södertälje är en stad man pratar om, det är där det händer saker, en rolig kommun att arbeta i.

Kommer att märkas

– Något som gör Södertälje extra spännande är att här finns både stad, ytterområden och glesbygd, säger hon.

Att utveckla hela biblioteksväsendet, och göra tillgängligheten så stor som möjligt, för alla som bor i de här olika delarna av kommunen, är hennes uppdrag, att ta fram ett förslag till en struktur för en sådan. Tillgängligheten till bra bibliotek som lockar, också ovana och nya biblioteksbesökare.

– Biblioteksplanen, som kommunen har antagit, visserligen sent men ändå, är väldigt konkret och därmed är mitt uppdrag tydligt.

Redan nu har Catharina Fogelström en hel del idéer, inte minst vad gäller ytterområdena. Ett bibliotek i Hovsjö, pratar hon om. Likaså att flytta upp biblioteket i Järna i markplan.

Idéerna har hon inte kläckt ensam. Nej, det första hon gjorde som nytillträdd chef var att prata med hela sin personal, en halvtimme för var och en och därefter fick alla skriva ner vad de ser för möjligheter och behov av förändringar. Också organisatoriskt, ska man genomföra förändringar så måste man kanske flytta lite på både ansvar och roller. Rätt snart, tror Catharina Fogelström att en ny intern organisation kan vara på plats. Det var förresten därför biblioteken höll stängt förra fredagen, då satt hela personalen tillsammans och pratade igenom en framtida organisation.

Kan det resultera i att någon får sluta?

– Absolut inte. Vi har inte råd att vara utan en enda en av våra 45 anställda. Du ska veta att Södertälje ligger i botten i länet och riket som helhet vad gäller personaltäthet på biblioteket, likaså för medel för inköp av media. Om man betänker det så är det ett under att man har lyckats hålla en så hög nivå på verksamheten hittills, med 2 000 besökare om dan. Men nej, några avskedanden blir inte aktuellt. Hellre tvärtom.

 

Nya svenskar

Att bli bättre på att möta de många nya Södertäljeborna är en av de saker Catharina Fogelström tänker ta itu med.

– Vi har redan väldigt många böcker på annat språk än svenska, men det kan bli fler, och fler lättlästa böcker.

Bibliotekets mest utlånade bok är förresten körkortsboken.

– Ja, det stämmer, vi har rätt många exemplar av den och det är många med utländsk bakgrund som lånar. Det är den allra bästa svenskaboken. Den som läser den är motiverad, den är oerhört konkret och praktisk och den ger resultat. Men vi kan göra mer, vi kan rikta oss med läsecirklar på arabiska och finska till exempel, vi kan ordna samtalskvällar, till exempel om läsinlärning. Vi vet att barn lär sig ett andra språk bättre om de kan sitt eget, vi vet varför det är viktigt med läsning för ett barns utveckling. Vi är faktiskt experter och kan visa det mer än vad vi gör.

– Röda Korset använder våra lokaler för språkträning av nyinflyttade, för det ändamålet är våra lokaler inte alls tillräckliga, vi skulle kunna fylla hur många rum som helst. Jag vet att biblioteket har varit mycket större, men jag tycker att vi i andra avseenden än språkträningen har den yta vi behöver. Man kan göra mycket inom befintliga utrymmen. Och läget är perfekt, mitt i en galleria, vid sidan om Konsthallen, Berättarministeriet och Nova, där vi tillsammans med dem kommer att bygga upp ett ungdomsbibliotek. Vi får göra som Muhammed, om han inte kommer till berget så får berget komma till honom.

Relationer

Att bara låna ut böcker var dåtidens bibliotek, fortsätter Catharina Fogelström.

– Idag arbetar vi medvetet med mötet, med relationerna i centrum.

Hur då, menar du?

Vi gör så mycket mer än lånar ut böcker. Men alla våra programpunkter går ändå ut på att lyfta fram böckerna, att få våra besökare att se våra hyllor och bli nyfikna på dem.

– I vår verksamhetsplan står att barn och unga ska prioriteras. Men det syns inte i miljön. Vi kanske ska bygga ett riktigt sagorum? Vi ska över huvud taget leka lite mer. Som det är nu står böckerna skönlitteratur sorterade från A till Ö. Men det står inte ristat i sten att så ska det vara. På Kulturhuset i Stockholm hittade vi på egna, helt ovetenskapliga, klassifikationssätt, en hylla döpte vi till ”Roligt”, en annan till “Erotik” och en tredje fick heta ”Debatt”. Det väckte nyfikenhet och ökade utlånen.

En annan idé som hon inte alls är främmande för är att biblioteket håller öppet även utan personal. Det har testats på andra orter med gott resultat. Besökarna utrustas med pinkod och nyckelkort och kan låna både bittida och sent.

Utmaningar

Skolbiblioteken, denna sorgliga historia i Södertälje, är inte Catharina Fogelströms ansvar, de ligger under utbildningskontoret.

– Men vi för en dialog med dem och jag uppfattar att det finns en ambition från deras håll att förbättra denna viktiga verksamhet, som ju faktiskt är lagstadgad.

Vilken ser du som din största utmaning, nu?

– Bra fråga, svarar Catharina Fogelström och funderar en stund.

– Jo, det finns nog två. Nummer ett är att få till en bra organisation, en tydlig och effektiv sådan ger energi och mer och bättre verksamhet för våra besökare. Vi ska se till att tillvarata våra respektive kompetenser. Jag tror att vi är nära en sådan nu efter förra veckans heldagssamtal. Jag har en del erfarenhet av organisationsutveckling. Jag var bland annat med och gjorde en organisation av Kulturhuset och Stadsteatern. I Stockholm

– Nummer två är att jag ingår i Kultur- och fritidskontorets ledningsgrupp. Det kan tyckas inte ha så stor betydelse men det tror jag att det har. Nu finns det någon som pratar bibliotek där.

Jag lägger förresten till en tredje utmaning: Biblioteken ska hitta nya aktörer att samarbeta med, föreningar till exempel. Ju mer input utifrån vi får desto mer angelägna blir vi för fler människor.

Egen erfarenhet

Vad läser du själv?

– Allt. Senast Juholtboken. Sen jag började här har det blivit rätt mycket science fiction. Jag pendlar ju från Stockholm varje dag och det är utomordentligt att kunna läsa då.

Pendla, det kommer hon också att fortsätta med.

– Ja, jag trivs alldeles för bra med att bo i Stockholm för att vilja ändra på det.

– Jag lånade, som så många andra, travar med böcker när jag var barn, men när jag ville få tag i en Kittybok berättade bibliotekarien i Skanör, där jag växte upp, att sådana böcker fick de inte ha.

– Det var där och då jag förstod att det finns böcker och böcker. Det var nog också där och då jag insåg att jag måste vara med och förändra och utveckla bibliotek, så att de hänger med i tiden.

Draghjälp av regeringen

Den nya regeringen har nyss lagt fram sin budget. Den är visserligen inte antagen av riksdagen, men vi undrar om det finns något i den som hon tycker gynnar biblioteken i stort, kanske i Södertälje i synnerhet.

– Ja, budgeten omfattar ett förslag att ta fram en nationell plan för biblioteken, det är utmärkt. I svensk biblioteksförening var jag med och lobbade för en sådan nationell vision för flera år sedan. Nu får KB det uppdraget och de blir som en hävstång, en dragkraft för att bättre kunna hävda bibliotekens värde.

Också det där med efternamnet, vi kan inte låta bli att fråga. Är hon släkt, månne, med Per Anders (en av våra största författare)?

– Ja, det är jag faktiskt. Men på mycket långt håll.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Göran G. Johansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

1 kommentar till “Nu blir det fart på bibblan”

  1. Per Eric Mattsson skriver:

    Jag blir så glad och förhoppningsfull och förväntansfull när jag läser Ingrids intervju. Rentav nostalgisk. Varför nostalgisk kanske en och annan förstår.