Kulturplanen på rull

 

 

genrep

Hasse Qviström i södertäljerevyn.

 

 

 

Södertäljes kulturliv håller på att ses över och Kultur- och fritidsnämnden är på väg att ta fram en ny kulturplan, en femårig vision, för hur det ska kunna gynnas. För ändamålet anlitades i början av året den oberoende utredaren Eric Sjöström för att göra en inventering av behov och önskemål. Han pratade med många av Södertäljes invånare, kulturutövare, organisationer och föreningar. Han var också med på de öppna mötena, ”medborgardialogerna” kallade, ett i Café Blå och ett på Nova för lite yngre utövare och intresserade. Det här har Kulturdelen berättat tidigare.

Allt det material Eric Sjöström fick in samlade han i sin slutrapport, En utvecklingsplan för kulturen i Södertälje 2017-2021, som nu har legat ute på remiss med 16 november som sista svarsdatum, efter att det nybildade Kulturnätverket i Södertälje (irl)*  hade bett att få tiden förlängd med en månad.

Remissvaren ska, tillsammans med Eric Sjöströms utvecklingsplan och medborgardialogerna utgöra grunden för den nya femåriga kulturplan som Kultur- och fritidsnämnden ska lägga fast. Den ska, skriver de på Södertälje kommuns hemsida, innehålla ”en vision, en strategidel och en handlingsplan för att utveckla kulturlivet i Södertälje med sikte på ett antal år framåt”.

Tidplan

Bollen ligger nu hos kultur- och fritidskontoret och chefen Staffan Jonsson.

– Vi håller som bäst på att samla ihop alla förslag och idéer. Det optimala vore om den färdiga nya kulturplanen kunde kugga in i kommunens övergripande Mål och budget för 2018, säger han. Det är där fördelningen av ekonomiska resurser mellan kommunens olika nämnder görs upp för det kommande året.

– Och för att det ska hinnas med, fortsätter han, måste kultur- och fritidsnämnden ha klubbat denna nya kulturplan i maj.

– Det tror vi dessutom är möjligt.

Gäller inte nästa år

Med det resonemanget skulle de nya visionerna kunna börja märkas 2018. Den verksamhetsplan som kultur- och fritidsnämnden beslutar i januari nästa år baserar sig på gällande vision och har inget med den nya att göra.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Göran G. Johansson

Följande remissvar finns här att läsa här:

abf-sodertalje-nykvarn

anna-ekhagen

anna-ekhagen2

annelie-coleman-torekallberget

christer-anden-samhallsplanerare

eva-bjurholm

eva-bjurholm

film-stockholm

Hannah Ekroth, Järna/Hölö bibliotek hannah-ekroth-jarnaholo-bibliotek

Håkan Sandh, f d kulturskolechef hakan-sandh-f-d-kulturskolechef

Tölö bibliotek holo-bibliotek

Kammarmusikföreningen kammarmusikforeningen

Kjell Sjundemark, social- och omsorgskontoret kjell-sjundemark-social-och-omsorgskontoret

Konstföreningen Zebra-gruppen konstforeningen-zebra-gruppen

Konsthallen konsthallen

Kontaktcenter kontaktcenter

Kristina Svidén, Torekällberget kristina-sviden-torekallberget

Kulturdelen.nu kulturdelen

Kulturhistoriska föreningen kulturhistoriska-foreningen

Kulturskolan kulturskolan

Livet Bitch!-ensemblen livet-bitch-ensemblen

Lästringe Låtar lastringe-latarpdf

Mats Eriksson mats-eriksson

Oktoberteatern oktoberteatern-docx

Per Lysander per-lysander

Per Sörås per-soras

Mölnbo Folkets hus, Per-Eric Nygren per-eric-nygrenmolnbo-folkets-park

Rebecka Asshoff rebecka-asshoff

Saltskogs Gård saltskogs-gard

Susanna Lovén, Torekällberget susanna-loven-torekallberget

Södertälje konsthall sodertalje-konsthall

Södertälje konstnärskrets sodertalje-konstnarskrets

Telge Spelmän telge-spelman

Vårdinge by folkhögskola vardinge-by-folkhogskola

Wendelas vänner wendelas-vanner

+ Eric Sjöströms utredning eric-sjostroms-utredning

* Nätverket har lagt ”irl” till sitt namn för att kunna skilja det från ett annat redan existerande på nätet. Irl betyder ”in real life”. Nätverket träffas alltså på riktigt och deltagarna kan titta på varandra medan de byter tankar och åsikter.

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

1 kommentar till “Kulturplanen på rull”

  1. Peder Edström skriver:

    Så fantastiskt bra att här kunna ta del av alla remissvar. Låt oss nu alla koppla av under juldagarna och sedan kraftsamla inför Kulturnätverket irl,s möte på Saltskog Gård.