Spinnrocken tar strid

Ny musikförening

Spinnrocken, Frälsningsarméns gamla hus på Nedre Villagatan fungerar som ett andra hem för bortemot hundra musicerande ungdomar i Södertälje. Men tillvaron där är osäker. Än hotas huset av rivning, än hotas verksamheten av uppsägning. Därför går nu användarna samman och bildar en förening. För att kunna påverka.

Spinnrocken har ända sedan 1994 disponerats av ABF. I en överenskommelse mellan dem och dåvarande bildningsnämnden gällde att ABF slipper betala hyra (de står dock för driftskostnaderna, som el, uppvärmning och vatten) mot att deras ungdomsverksamhet i huset aldrig läggs ner.

Därefter har kommunens fastighetsbestånd bolagiserats och på Telge Fastigheter, som självklart inte vill administrera några förlustobjekt, upptäckte de i fjol att här står ett hus som inte genererar några hyresintäkter, vilket gick stick i stäv med deras ägardirektiv.

Därmed hotades verksamheten. Någon marknadsekonomisk hyra, motsvarande en kostnad på uppemot en halv miljon kan inte ABF bära.

Påtryckaregrupp

Därmed föddes också ABF:s idé till en förening, en påtryckargrupp. De olika grupperna i huset skulle gå samman för att visa att de finns, vad huset betyder för dem och förhoppningsvis påverka beslut som hindrar fortsatt verksamhet.

Klas Dahlström

Det fanns ett andra syfte med föreningen, till och med ett tredje, berättar initiativtagaren hos ABF Södertälje-Nykvarn, Klas Dahlström.

Genom att de olika grupperna organiserar sig får de lättare att agera ekonomiskt, förhandla om spelningar, arrangera konserter, söka olika former av bidrag, skriva samarbetsavtal och liknande. Tillsammans är de starkare än var och en för sig. Hittills har de inför varje behov som uppstått måst fråga oss. Med en förening kommer de att bygga upp dels egen styrka och dels kapital och kunskap så att de kan agera självständigt. Här ligger också det tredje syftet med föreningen, som alltså är pedagogiskt.

Hotet mullrar mindre

Åtminstone det omedelbara hotet mot Spinnrocken är nu – och åtminstone temporärt – avvärjt. Telge Fastigheter har sagt att de ska fundera på saken. Kultur- och fritidsnämnden (som ärvt överenskommelsen med ABF av sin föregångare bildningsnämnden) funderar på sitt håll om de skulle kunna rädda verksamheten om Telge Fastigheter framhärdar med pengarna, berättar Klas Dahlström.

Vi har gott hopp, konstaterar han och betonar att den nya föreningens roll som påtryckare på intet sätt har blivit mindre i och med stiltjen hyresfrågan har hamnat i.

Tvärtom. Om det löser sig med hyran så är det risk för att verksamheten glöms bort och då är vi snart där igen. Föreningen måste tvärtom agera, visa upp sig, för att hamna i skymundan.

Fler hot

Huset hotas ju också från ett annat håll, det är i dåligt skick och planer finns på rivning till förmån för ett parkeringshus.

Men ett sådant beslut finns inte än. Personligen tycker jag det är väldigt synd om inte huset kan bevaras. För vår verksamhet är det perfekt. Vi tog över ett tomt skal och har sedan plöjt ner ett antal hundra tusen där. Vi har scen, replokal och inspelningsmöjligheter. Vi har kafé och vi finns centralt.

I Spinrocken huserar också finska kulturföreningen och dansgruppen Neds Dance.

Den 4 oktober hålls det konstitutionerande mötet för den nya föreningen.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Göran G. Johansson

Några data om Spinnrocken: Huset på Nygatan 36/Nedre Villagatan uppfördes av Frälsningsarmén. Det togs i bruk 1912 och var ritat av arkitekterna Östblad & Stark med C J Lindell från Stockholm som byggmästare. Kårens nya bygge vid Oxbacksgatan 25 invigdes i november 1993. Det gamla kårhuset på Nygatan såldes till kommunen som där inrättade ett musikhus, Spinnrocken kallat. Huset har fått kvarterets namn. Det visar sig dessutom passa väldigt bra för verksamheten som bedrivs där, med rock i alla former.

Text:  Göran Gelotte

Göran Gelotte var under 1991–2003 Södertälje kommuns stadsantikvarie, tidigare kommunantikvarie. Är numera pensionerad och verksam som fri skribent med allt som rör Södertälje som huvudsakligt intresse. Särskilt intresserad av stadsplane- och byggnadshistoria.

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

2 Kommentarer till “Spinnrocken tar strid”

  1. […] Läs Ingrid Sjökvists artikel från den 24 september ‘Ny musikförening‘ […]

  2. Peter Göransson skriver:

    Tack för en fin artikel, och bra bilder. (Samt en bra sajt i största allmänhet). Verkligen tragiskt att den här unika byggnaden inte verkar respekteras eller förstås av de människor som har makt att göra den skada. Enligt min uppfattning är det här området onödigt skadat av den stora genomfartsleden några meter ifrån, och det genomtråkiga parkeringsplatsområdet som breder ut sig runtom. En på alla sätt onödigt trist infart till staden. De bostadshus som ligger utefter trafikleden förstärker dess dominans istället för att motverka den, även om de husen är av ganska hög kvalitet. Enbart Spinnrocken bryter tristessen och påminner om en mer småskalig och hantverksmässig byggnadskultur. Och signalerar kultur lång väg.