Annorlunda på Galleri Kretsen

Konst för alla

Till Galleri Kretsen i Södertälje, uppe på Orionkullen mellan Kringlan och kanalen, leder nu en liten ramp av trä. Det beror på att man de senaste två veckorna, fram till söndag 5 december ställer ut konst som människor med funktionsnedsättning skapat.

Det är en färgrik utställning där det intressanta inte bara är verken, utan sättet de har kommit till på.

En del av målningarna är skapade av vuxna och ungdomar med autistiska funktionsnedsättningar som innebär att de inte kan tala eller kommunicera med minspel eller gester. Men med en speciell sorts hjälp som brukar kallas fc (facilitated communication, ungefär: underlättad, förenklad kommunkation) har de lyckats uttrycka sig konkret, här med akvarellfärger eller kritor på papper i form av mosaiker.

Här har Helena Hildur W låtit eleven stå mot en vägg, ritat av hennes eller hans konturer, och så har eleverna själva fått komplettera bilden.

Kurser

Det har skett på sommarkurser på Vårdinge By och, med kommunala anslag, på Gillberga friluftsgård under de senaste åren, och kursledare har varit Helena Hildur W, själv konstnär och utbildad vid Konstakademin.

De deltagare som inte kunnat arbeta på egen hand har då haft hjälp av assistenter som i en varlig process tränat in ett samspel som går ut på att de håller om den målande personens hand och försöker känna av hans eller hennes avsikter och riktning, och hjälper till att föra penseln dit.

– Det är en mycket krävande metod eftersom det gäller att hålla tillbaka den egna impulsen att styra åt något visst håll, och det tar tid att lära sig processen.

Det berättar Hilke Osika som själv assisterat sonen Andreas, en av dem som visar sina verk, och gärna målar i dämpade färger.

Konsteleven Andreas Osika.

Individer

Konstnären Helena Hildur W.

Fc-tekniken har också utvecklats när det gäller att skriva, och med datorns tangentbord som hjälpmedel – eller en karta med bokstäverna – har även svårt autistiska kunnat meddela sig. Ibland med oanad intellektuell skärpa.

Än så länge är det ont om fc-utbildade assistenter, och den här sortens kompetens är inte officiellt godkänd. Det finns inte resurser att låta de handikappade måla särskilt ofta, berättar Hilke Osika. Och så visar hon en utskrift av sonen Andreas’ kommentar (via bokstavskarta) till att vi från media besöker utställningen: DET ÄR VIKTIGT ATT FOLK FÅR VETA ATT VI MED AUTISM KAN MÅLA OM VI FÅR STÖD. VI KAN ALLA MÅLA MEN KANSKE INTE ALLA KAN SKRVA. VI VILL SÅ GÄRNA MÅLA OFTARE.

– Jag har själv ingen utbildning när det gäller människor med funktionsnedsättning, jag möter dem som individer, säger Helena Hildur. Som önskar att hennes konstelever också skulle få möjlighet att skapa ett bestående verk som en mosaikvägg tillsammans.

Text: Gudrun Lindborg

Foto: Göran Johansson

Helena Hildur W:s blogg

Gudrun Lindborg har varit journalist i dagspress, på Arbetet i Malmö och Länstidningen i Södertälje. Därefter frilans på Reportagebyrån/Ponton Media i Södertälje, samt redaktör för biodynamiska tidskriften Kultura. Numera pensionär, jobbar mer eller mindre ideellt, är inriktad på andlighet och är entusiastisk mormor.

3 Kommentarer till “Annorlunda på Galleri Kretsen”

 1. […] antroposofiska terapeuter att få autister att — som av en händelse — skapa typiskt antroposofisk konst med hjälp av […]

 2. […] tidigare här. Även där handlade det om att autister får bekräfta det antropsofer redan vet. I en artikel i ‘Kulturdelen’ berättas om hur kommunala anslag gått till kurser i faciliterad […]

 3. Utställning med spännande innehåll

  När jag kommer in på Galleri Kretsen fångas jag av bildernas direkthet och kommunikation. Penseldragen i färgernas egna uttryck, mellan kyla, värme och ljus.
  Jag upplever färger som vilar vågrätt i ljusa toner med lång klang. Till kontrasten med intensiv hetta och hårt stillastående kraft.
  Gestalter framträder genom konturer och bakgrunder.
  I ett synliggörande av den skapande människan.

  Ann-Mari Wiberg-Öhnell bildterapeut