Med plats för röster

På en skolfest råkade min son fiska upp ett äldre nummer av den bitvis samhällskritiska tidningen Bamse (2/2006). I den får vi se hur Krösus Sorks tidning Dags-Nytt vägrar ta in Nina Kanins insändare som kritiserar just Krösus Sorks produkter.

Nina Kanin är dock inte den som ger sig i första taget. Tillsammans med Harry Gråräv och sina andra vänner startar hon en ny tidning, en som står fri och vågar vara kritisk. Krösus Sork gör sitt bästa för att hindra utgivningen, men med gemensamma krafter lyckas vännerna hålla liv i det fria ordet. Motvikten till ensidig marknadsföring är född.

Verkligheten är sällan lika polariserad som i sagorna, där den ena sidan brukar vara ond och den andra god. Men visst finns ingredienserna även i vår mänskliga värld. När jag växte upp på Åland i början av 1980-talet hände något liknande där. Dåvarande chefredaktören för landskapets då enda tidning tröttnade på styrelsens försök att påverka det journalistiska innehållet. Han tog halva redaktionen med sig och startade en ny tidning.

Denna uppstickare lever och frodas fortfarande, snart 20 år senare. Få är de som önskar en återgång till entidningssituationen – journalistiken såväl som debatten har vässats och skärpts tack vare den större mångfalden av röster och åsikter.

Just detta med flera röster är viktigt att värna.

Nina Kanins tidning konkurrerar inte ut Krösus Sorks. ”En del tycker fortfarande om att läsa strunt”, konstaterar berättaren i seriens avslutande ruta. Också på Åland finns både den gamla och den nya kvar – plats finns för olika vinklar och perspektiv.

Vad båda exemplen visar är att det finns ett behov av olika arenor, av platser där åsikter kan brytas och där ord kan leva.

Berättelserna visar också på ett engagemang från roten, en individernas övertygelse som omsätts i praktik.

Ibland lyckas det och lever vidare. Då bidrar det till fler röster och motröster – till den mångfald av stämmor som är så livsviktig i ett fungerande demokratiskt samhälle.

Alice Sundman

Foto:Göran G. Johansson

Bilden är från nyinvigningen av Tom Tits Experiment 2008.

Alice Sundman är kulturjournalist och masterstudent i engelsk litteratur. Tidigare har hon varit kulturredaktör på Länstidningen.

Lämna en kommentar