Politikerutfrågning

Kultur efter valet

Det handlar mycket om att vända på slantarna i våra politikers visioner. Thomas Norström som Fejgin i sommarteatern Historien om Oliver på Torekällberget 2008.

Den 19 september är det val. Vi ska bestämma vem som ska få bestämma i Södertälje. Bland annat i kulturfrågor.

Det vore väl katten om inte Kulturdelen skulle passa på att ta pulsen på kandidaterna, höra hur de resonerar kring kultur, vad de vill och hur de har tänkt använda sitt eventuella mandat just på den punkten.

Vi bokade tid med representanter för dem alla och utgick då från de partier som är representerade i kommunstyret. Alla utom Nationaldemokraterna nappade på vår inbjudan.

Visst är det skillnader på partierna, även på lokalt plan. De som vill ha mycket offentliga pengar till kulturen och de som gärna ser annan finansiering, det följer den gängse skalan från rött till blått i partifärgerna. På ett ungefär.

Små bebisar

Hjärtefrågor och heliga kor, jovisst, det har de allihopa, men några riktigt stora vallgravar eller vattentäta skott mellan dem var det annars inte så lätt att upptäcka. Sverigedemokraterna förstås, som säger nej till det mesta.

Alla övriga säger ja till allting, nästan allihop. Alla älskar kultur, kort och gott.

Alla poängterade det ekonomiska läget, om Södertäljes tomma pengapung och om att resurserna i första hand måste användas till verksamheter som är lagstadgade, vård, skola, omsorg. Resten, om det blir något över, är frivilliga satsningar, däribland kultur. Och man behöver inte vara så värst intelligent för att räkna ut att det är den delen som det går att stryka ur. Det beklagade samtliga, men bara Socialdemokraterna, med Besim Aho sa sig vara villig, om än under galgen, att förbättra möjligheterna genom skattehöjning. Moderaterna vill i sitt program för Södertälje skära ner tilldelningen, men den uppfattningen delar inte deras representant i kultur- och fritidsnämnden.

Helst allt

Våra samtal kom att handla om prioriteringar av de medel som tilldelas. Just nu 170 miljoner till Kultur & Fritid, varav 40 miljoner går till idrotten, resten till kultur. Av kommunens totala budget går 4:73 per hundralapp till kulturen*.

Torekällberget är det ingen som ifrågasätter, avgiftsfritt ska det dessutom vara.

Södertälje har en stor och fin biograf på Stadshusscenen.

Biograf. Det vill alla ha. Alla förutsätter att den ska stå på egna ben, men Centern kan tänka sig ett verksamhetsbidrag, ett litet ett, Kristdemokraterna likaså. Moderaterna tycker inte frågan är politisk

Ett nytt kulturhus finns, enligt Staffan Norberg, sedan början av sommaren, med i Stadskärneplanen för McDonaldstomten. Om tio år kan det vara verklighet. Men det är tio år dit!

Biblioteket allas älskling

Ingen ångrar bibliotekets flytt en trappa upp eller den senaste ombyggnaden. Men nu får det vara nog, var de överens om, nu ska vi låta biblioteket vara i fred, till och med satsa på skol- och kommundelsfilialer. Bara Sverigedemokraterna kunde tänka sig att i värsta fall avgiftsbelägga boklånen.

Att hitta broar mellan Södertäljes olika folkgrupper så att de får möjlighet att ta del av varandras kultur tyckte de flesta var bra, även om de ville vara försiktiga. Skapa möjligheter till möten, ja. Försöka tvinga på, nej. Moderaterna betonar respekten för att vars och ens särart bevaras. Samtidigt som till exempel spännande konstutställningar kan locka besökare ur alla lager.

Stöden till studieförbunden var en het potatis. Moderaterna menar att ABF nog fått en gräddfil i alla fall.  Medan Socialdemokraterna dels förklarar ABFs dominans med både stor aktivitet och att de övriga förbunden flyttat sina kontor från stan och dels önskar större mångfald bland förbunden.

Teater som berör

Oktober, förstås. Sverigedemokraterna vill bli av med dem, och Moderaterna tänker efter valet ha ett rejält snack med dem om deras verksamhet, de övriga gillar teatergruppen. Andra är översvallande nöjda. Både med deras konstnärlighet och deras ungdomssatsningar.

Alla vill, i det kärva ekonomiska läget, ändå lägga mest krut på ungdomarna. Till och med Pensionärspartiet tycker att de är en högt prioriterad grupp.

Kultur och fritid i samma nämnd, funkar det? Ja, det verkar de tycka. Det är bra att inte ha för många nämnder i en kommun, tyckte Moderaterna. Bättre med rätt människor som kan sitt jobb.

Snacket gick så här

Här är något av det politikerna sa, nämnda i alfabetisk ordning:

Centerns Tage Gripenstam tycker att Södertälje har ett rätt bra kulturliv, men saknar det där riktiga lyftet. Han vill ha mer samverkan mellan kultur och näringsliv, där offentliga finansierad kultur och kommersiella satsningar kan samarbeta, om till exempel lokaler för utställningar och seminarier. Han vill satsa på kulturetableringar i de stora bostadsområdena.

Hans bebis heter studieförbunden och studiecirklarna blir han lyrisk över. Det är där mycket av kulturen utvecklas, körer, teatergrupper, målarcirklar, konsthantverk. Extra mycket tycker han om deras ungdoms- och handikappsatsningar.  Att dra ner bidragen till förbunden vore helt förödande, tycker han. Föreningslivet, sprunget ur folkrörelserna, hembygdsförbund och liknande, ligger centern varmt om hjärtat. Föreningsbidragen vill han inte röra, hellre bevaka föreningars frihet att styra över sin verksamhet.

Saltskogs Gård vill han göra ännu livaktigare, han har föreslagit att Hälsans Stig dras den vägen.

Han vill gärna ha mer resurser till Kulturskolan, för uppsökande verksamhet i skolorna. Han ser gärna mer kultur på äldreboenden.

Så till sist: Varför ska en kulturintresserad person i Södertälje rösta på just Centern?

– För att vi vill mer. Kulturen ska nå alla. Både offentligt och privat finansierad.

Tage Gripenstams

 • senast lästa bok: Noble House, bokserie om moderna affärshus i Hongkong på 60-talet. Älskar Sagan om Ringen
 • senaste film: Inception (science fiction)
 • senaste teater: Minns jag inte
 • senaste konsert: Jättekör i globen, tre, fyra år sen

Folkpartiets Bo Håkan Stockhaus är rätt nöjd med Södertäljes kulturliv. Han pratar sig varm om kultur i skolan, det är där stöten ska sättas in, hjälpa till att bygga människor. Hans bebis heter fritidsgårdarna, idag ett sorgligt kapitel. Där finns ungdomarna, där finns bra lokaler, ofta förträffliga ljudanläggningar. Som idag läggs ner.

Han vill satsa på långsiktig uppbyggnad av kulturpåverkan, av ett brett utbud med hög kvalitet. Hellre det än jippobetonade storsatsningar med hitbjudna storstjärnor. En del av de mer säsongsbetonade kulturyttringarna, som sommarteatrar eller bygdespel tycker han är rätt okej om de vilar sig en säsong eller två. Han kan faktiskt tänka sig att låta kulturen få ännu mer pengar, den har ett egenvärde, säger han.

Han är en av dem som betonar den offentliga utsmyckningen, och vill se en försköning med bland annat konst på området kring Köpmangatan och västra delen av Nygatan. Naturligtvis utförd av lokala konstnärer.

Mer generella bidrag tycker han inte är så bra, hellre då vara lyhörd för när en grupp eller etablerad förening ber om hjälp och försöka hjälpa.

Så till sist: Varför ska en kulturintresserad person i Södertälje rösta på just Folkpartiet?

Vi står upp för kulturen när den är hotad. I Folkpartiet har kulturmänniskor en stark ställning. Vi är lite mer pålitliga, nu när ideologierna börjar suddas ut.

Bo Håkan Stockhaus

 • senast lästa bok: Sovjetunionens roliga historia,
 • senaste film: The Day after Tomorrow; katastroffilm (favorit: Spartacus med Kirk Douglas)
 • senaste teater: Oktober, Mankan i en Tjechovpjäs
 • senaste konsert: Det var länge sen

Kristdemokraternas Robert Halef tycker att kulturen ska finansieras av både offentliga medel och sponsorer. Han vill att företagen ska få göra skatteavdrag för sina gåvor. Privata satsningar ger extra muskler, säger han.

Hans bebis är öppenhet, okonstlade mötesplatser för gränsöverskridande berikning. Han vill gärna få ut kulturutbudet på gatan, för att folk ska kunna ta del, för att utövarna ska få möjlighet att visa upp sig, för att vi ska kunna blanda och ta del av varandras kulturer. Måla och teckna under bar himmel, spela och sjunga, dansa, dreja keramik. Och inte minst, bjud på olika maträtter. Smaka på Södertälje.

Amatörer ska stödjas, så långt möjligt. Estrad ska nyttjas bättre. Kultur får kosta, säger han. Bio måste vi ha, en av länets största kommuner och ingen bio så våra ungdomar kan se film! Han kan tänka sig subventionera hyran för det filmföretag som vill etablera sig här.

Att bygga broar mellan folkgrupper via kulturen tycker han är bra men han är noga med att allas särdrag får behållas. Politikernas roll skulle kunna vara att verka för mötesplatser, för forum för samtal.

Så till sist: Varför ska en kulturintresserad person i Södertälje rösta på just Kristdemokraterna?

– Vi ser kulturen som stommen i samhället och verkar i alla lägen för at stärka dess möjligheter.

Robert Halefs

 • senast lästa bok: Thomas Bodströms senaste deckare
 • senaste film: Amerikansk action på Heron city, Dolph Lundgren i en av rollerna
 • senaste teater: länge sen
 • senaste konsert: Abeer Nehme på Estrad på försommaren

Miljöpartiets Ewa Lofvar Konradsson ser biblioteket som navet i all kulturverksamhet i stan.  Hon vill satsa mer på bredden och hennes bebis heter ungdomar, med betong på kultur i skolan. Mer estetiska ämnen på schemat. Musik, teater, konst, som enskilda ämnen och samtidigt invävt i de övriga ämnena. Det får inte kosta mer, men kan prioriteras.

Avgiften till Kulturskolan vill hon helst sänka. En ny biograf, visst, men hellre, eller åtminstone också, en satsning på vår befintliga anläggning i Estrad för den unga publiken.

Hon ser kultur som en folkhälsofråga. Alltså ligger det i det offentligas intresse att människor kan delta, både utöva och konsumera. Om människor mår bra, mår samhället bra.

Hellre än bidrag talar hon om hjälp till självhjälp. Hon ser nya stadshuset som en stor potential, bland annat för att ordna kulturdagar där olika grupper i stan kan mingla och på så sätt snubbla över varandras kulturyttringar.

Anslagen till studieförbunden har hon inga tankar på att skära ner. Det viktiga är att vi vet vad vi får.

För henne är mångfald och solidaritet lika viktiga, inte minst i kulturhänseende. Kultur ska vara tillgängligt och erbjuda valmöjligheter.

Så till sist: Varför ska en kulturintresserad person i Södertälje rösta på just Miljöpartiet?

– Vi vill inte skära ner. Kulturen ska fortsätta berika livet, vi kommer alltid att vilja satsa.

Ewa Lofvar Konradssons

 • senast lästa bok: Kontaktkontrakt  (hundpsykologi).
 • senaste film: Flickan som lekte med elden, i våras.
 • senaste teater: Täljerevyn
 • senaste konsert: Exhibit (hiphop)

Moderaternas Ulf Sundblad har två bebisar: Biblioteket och Torekällberget.

Han är inte riktigt nöjd med kulturlivet i stan, utan önskar sig högre kvalitet på teatern, vill få hit ungdomsteater och välkomnar fler gästspel, gärna från Dramaten. Oktober är han inte så förtjust i, men säger att efter valet vill han ha en dialog med dem och höra hur de har tänkt sin verksamhet, vem de vänder sig till, först därefter tar han ställning till om han ska ändra sin inställning. Att kasta ut dem är inte aktuellt, bedyrar han.

Han vill också ta ett snack med Kulturskolan, som han för övrigt tycker har en utomordentlig verksamhet, om deras geografiska placering. Föräldrar upplever att det är svårt att skjutsa, ungdomar att det är läskigt att ta sig dit och därifrån. Hans prioriterade grupper är i tur och ordning: 1. Barn och ungdomar upp till arton. 2. Svaga grupper, till exempel invandrare. 3. Resten.

Bidragen till studieförbunden ska ses över, det gillar han, men det är inte aktuellt att dra in bidragen, bedyrar han.

Han skulle vilja satsa på offentlig utsmyckning, ”bara vi hade råd”, det höjer en stad säger han. Amatörverksamhet tycker han är bra, men det är inte säkert att den behöver offentligt stödjas, om de klarar sig själva har inte politikerna med dem att göra.

Att dra in på kulturpengarna är inte aktuellt, slår han fast. (I sin Mål och budget 2010-2012 föreslår Moderaterna dock ett minskat anslaget för kultur och fritid med cirka 2 procent av dagens 170 miljoner, motsvarande 4 miljoner kronor per år. Red. Anm).

Varför ska en kulturintresserad person i Södertälje rösta på just Moderaterna?

– För att jag sitter i kultur- och fritidsnämnden. Jag är kulturinsatt.

Ulf Sundblads

 • senast lästa bok: Hinden, av Karl Jonas Love Almqvist, för det sköna språkets skull
 • senaste film: Alla Agatha Christies filmer i sommras
 • senaste teater: länge sen
 • senaste konsert: dålig på det

Pensionärspartiets Thorwald Arvidsson vill satsa mer på teater, ett aktivare bibliotek med bättre öppethållande. Han vill ha hit fler utställningar och en fortsatt dynamisk konsthall. Mer offentliga skulpturer, likaså.

Han vill satsa mer i de södra kommundelarna, som känner sig styvmoderligt behandlade, blåsa liv i Mölnbo, satsa på Folkets Hus där, öppna biografen igen.

Han tänker inte bara på pensionärerna, utan kulturskolan vill han se till att värna, helst ta bort avgifterna, som han menar ökar segregationen.

Han vill ha ökat kulturutbud på olika seniorboenden, gärna en pensionärscheck, med en tusenlapp kanske per pensionär om året att nyttjas för lokal kultur.

Han vill att olika kulturgrupper, teatergrupper eller författare ska turnera runt i olika äldreboenden eller områden med många gamla.

Några gratis popkonserter ser han inte någon anledning att kommunen sponsrar.

Till sist, varför ska en kulturintresserad person i Södertälje rösta på just Pensionärspartiet?

– Vi satsar på alla, även ungdomar blir pensionärer en dag, om de får leva.

Thorwald Arvidssons

 • senast lästa bok: En biografi på tyska om påven Hadrianus VI
 • senaste film: Borta med vinden på teve för längesen
 • senaste teater: länge sen
 • senaste konsert: Blev bjuden på Stockholms filharmoniker på Stockholms konserthus för något år sedan

Socialdemokraternas Anna Boman och Besim Aho är stolta, men inte nöjda över Södertäljes kulturliv. För dem är grunden att kulturen ska vara offentligt finansierad, och om det behövs kan de tänka sig ett tillskott från sponsorer, fast, säger de, kulturen har till uppgift att stå emot just kommersialismen.

Deras bebis är ungdomar, de vill satsa ytterligare på Café Nova i Lunahuset och Kulturskolan, där 40 procent av de 1 700 eleverna har invandrarbakgrund. Alltså en integrationseffekt på köpet.

Biblioteket högt prioriterat, det bör utvecklas, skolbiblioteken icke att förglömma. Det gäller utbudet, det gäller att hänga med i den tekniska utvecklingen, det gäller att satsa på skolbiblioteken. Besim Aho är den enda av de politiker vi träffade som, visserligen helst inte, men ändå kan tänka sig att höja skatten för att slippa skära drastiskt i kultursatsningen för ungdomar, om det skulle bli ett kommande ställningstagande.

De vill verka för gränsöverskridande möten, vill att en del av programanslagen ska öronmärkas till mångkultur. De betonar bredden och tillgängligheten för alla. Bredd OCH topp. De ser gärna att vi får storstjärnor till stan samtidigt som anslagen till amatörverksamhet ska hållas högt. Den heliga kon heter Tore Källberget.

Att Södertälje har ett rikt kulturliv ser de bland annat som en klassfråga. Att förlita sig på Stockholms utbud skulle utesluta penningsvaga invånare.

De vill fortsätta värna verksamheten i studieförbund och välkomnar fler på den arenan.

Och så till sist: Varför skulle en kulturintresserad person i Södertälje rösta på just Socialdemokraterna?

– För att vi värnar kulturen som en viktig del i det demokratiska samhället. Kultur är allas angelägenhet, ska vara tillgänglig för alla. Då skapas delaktighet och tillväxt.

Anna Bomans

 • senast lästa bok: Smuts av Katarina Wennstam
 • senaste film: Jumper (science fiction)
 • senaste teater: Om kulturarvet, Västerbottenteatern
 • senaste konsert: Favela & Renio Poli

Besim Ahos

 • Senast lästa bok: Hypnotisören av Lars Kepler
 • senaste film: Farsan, Woody Allen
 • senaste teater: Oktober: I´m just a girl
 • senaste konsert: Favela & Renio Poli

Sverigedemokraternas Tommy Hansson är den av politikerna som säger nej till det mesta på kulturområdet, vad gäller offentligt stöd. Generellt ska kulturen bära sig självt, säger han.

Inget stöd till Oktober (som han förresten vill bli av med), inget till Konsthallen, Symfoniorkestern eller Södertäljeoperan, inget till befintliga kulturhus eller Saltskogs gård, inga fler offentliga utsmyckningar, inte till kultur i skolan. Att satsa på bättre undervisning i svenska språket och historien vore en vikigare kulturgärning, säger han. Inget stöd till kultur för pensionärer, och inget till amatörteatern eller övrig amatörverksamhet.

Torekällberget vill han däremot stödja. Det tillsammans med Tom Tits Experiment är för Södertälje vad Operan och Dramaten är på nationell nivå. Kulturskolans aktiviteter tror han kan vara bra för ungdomar och kan tänka sig stödja.

Han ser gärna privata sponsorer till biblioteket. Att skära ner på biblioteket vill han inte, men om det behövs kan han tänka sig att vi får betala för att låna, en tia eller tjuga per bok. Att kommunen ska ge bidrag till studieförbunden gillar han inte. Över huvud taget nämner han ordet restriktiv flera gånger. Till allt annat än kommunens kärnverksamhet. Han tar Botkyrka som avskräckande exempel, en fattig kommun som ändå valde att satsa på nycirkus.

Kyrkoskatterna vill han värna.

Och så till sist: Varför skulle en kulturintresserad person i Södertälje rösta på just Sverigedemokraterna?

– Alla som vill ha en ansvarsfull fördelning, antingen man är kulturintresserad eller inte. Jag är kulturintresserad, men jag kräver inte att det ska skattefinansieras.*

Tommy Hanssons

 • senaste lästa bok: En engelsk faktadokumentär om en finsk krigsveteran
 • senaste film: På bio var det länge sen, älskar engelska deckarserier på teve (Favorit: Dessa fantastiska män i sina flygande maskiner)
 • senaste teater: Väldigt länge sen. På 90-talet bjöd oktober på ”Kolonilotten. En ambitiös föreställning. Med amatörer.

*(och genom att stryka invandringen, partiets portalfråga. Red. Anm)

Vänsterpartiets Staffan Norbergs hjärta klappar för ungdomarna i första hand och ser Kulturskolan som kommunens flaggskepp. Hans bebis är våra mötesplatser, där han menar att kulturutbyte i vid mening sker, som en pågående kommunikation. På kaféer, matställen, vid sidan om etablerade kulturscener. Alltihop ska snurra kring det nya kulturhuset vid Maren. Men redan innan det står på plats, vilket torde ta bortemot tio år, vill han verka för bättre utbud och fler samlingsplatser kring Maren och i anslutning därtill Järnagatan. Kaféer, matställen, öppna ytor. Ett kluster med positiv atmosfär, som lever även efter klockan 17. Med generös myndighetssyn vad gäller olika tillstånd, markupplåtelse, öppethållande, utskänkning.

Han är rädd om studiecirkeln, en beprövad form för kulturväxt.

Han vill uppmuntra all strävan efter att upptäcka lust hos ungdomar till kulturutövning, kommunens roll skulle kunna vara at tillhandahålla lokaler. Gamla Frälsis och rockmusiken tar han som exempel, lokalen är risig, men det är viktigt att inte tappa innehållet. Många som repar där har inte haft råd at gå på Kulturskolan.

Södertälje måste satsa på eget och rikt kulturliv, annars tar folk tåget härifrån.

Han vill införa Södertäljekortet, som skulle ge egna kommuninnevånare rabatt på inträden av olika slag i stan.

Han vill verka för att brygga broar mellan folkgrupper för kulturutbyte. För att öka förståelsen. När staden ska smyckas tycker han det är angeläget att det är lokala konstnärer som ska gynnas.

Så till sist: Varför ska en kulturintresserad person i Södertälje rösta på just Vänsterpartiet?

– Vi har visioner. Tänker långsiktigt. Vill skapa ett positivt kulturklimat i Södertälje

Staffan Norbergs

 • senast lästa bok: Plikten, profiten och konsten att vara människa, av Göran Rosenberg
 • senaste film: Snabba Cash. Har annars en dragning åt engelska kriminalserier
 • senaste teater: det var länge sen
 • senaste konsert: Mamma Mia för ett par år sen, eller var det Slavateatern på Estrad?

Text: Ingrid Sjökvist

Bild: Göran G Johansson

* Detta visade sig inte vara helt korrekt, se artikeln ”Mindre pengar till kultur” från den 23 september. Av den texten framgår att de 40 miljonerna visserligen går till idrottsanläggningar, men resten öronmärks ingalunda till kultur utan fördelas mellan kultur och fritid/idrott. 4:73 per hundralapp och invånare omfattar vidare både kultur och idrott.

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Etiketter:

8 Kommentarer till “Politikerutfrågning”

 1. Peder Edström skriver:

  Att hoppa på de politiker vi har för deras begränsade kulturell intressen båtar föga. Bättre då att stödja människor som dagligen och stundligen arbetar med kultur på ett eller annat sätt så att de engagerar sig politiskt. Att hela tiden skylla på att ”dom” inte förstår sig på kulturens problem är lönlöst och faktiskt ofta väldigt orättvist.Många södertäljepolitiker av olika färger är faktiskt väldigt medvetna om kulturens stora betydelse. Men som de ansvarsfulla människor de är har de många hänsyn att ta.
  Vi som anser oss veta så bra, eller till och med bättre än de,får lov att stå upp för våra åsikter och ta plats i de politiska församlingarna.

  PS. För övrigt är det helt fantastiskt att vi kan sitta så här och knappa på våra datorer och samtala om det ämne vi älskar. I LT har vi inte ens på vår kära Torstens tid fått så här mycket utrymme.DS

  • Mats Nordin skriver:

   Ulf och Peder!
   För mig är kultur och bildning en hjärtefråga och nu i dessa tider då extrema främingsfientliga partier på nytt breder ut sig är det än viktigare att förstå och utnyttja kulturens kraft för att stärka demokratin och ge människor hopp och framtidstro. Förra gången främlingsfientliga krafter kom in i riksdagen leddes det av två pajaser inspirerade av Mogens Glistrup. Dagens främlingsfientliga parti har sina rötter i den svenska naziströrelsen och de har inte på något sätt gjort avbön utan på sin höjd sagt att det är inte framgångsrikt för ett parti att framstå som huliganer som vill slåss utan det är bättre att med argumentation! I dessa tider när plånboksfrågor dominerar agendan och man kan som kulturpolitiker påpeka att man ju har så många hål att stoppa pengarna i. Det är då kulturen behövs som bäst och mest! För att förhindra att människofientliga ideologier sprider sig! Mer än var 20:e vuxen svensk röstade på Sverigedemokraterna. För dem fanns det inget alternativ till partiernas plånboksfrågor och deras argument snarare ökade folks benägenhet att proteströsta. Där tror jag att ett generösare kulturklimat skulle kunnat förhindra detta. Det är kraften i de fria kulturerna som kan lyfta medborgarnas ögon och och uppmärksamma om orättvisor och orättfärdigheter. Det är genom att sluta upp att sätta etiketter på människor, typ invandrare, istället kalla dem för vad de är, innevånare, och ge dem en kulturell status och låta deras kulturarv bli en del av vårt som vi lyfta oss ur en svår problematik. Vi kan aldrig komma vidare om vi hela tiden fokuserar på det sjuka, det som inte fungerar. Kraften ligger i det friska, att låta olikheter komma till tals inte bli främlingar. Oavsett om jag talar svenska, kurdiska, arabiska eller något annat språk så finns det mer som förenar än som skiljer. Vi har samma behov, skrattar åt samma saker, är lika bekymrade för våra barn och vill väl med våra liv och det är där som kulturen kan göra underverk, göra människor synliga i stället för att bli marginaliserade.

 2. ulf sundblad skriver:

  Mats,
  ditt inlägg till mig innehåller värme och engagemang som jag gillar. Mitt engagemang i kulturlivet är förstås vidare än vad ses i några korta ord i en intervju. Jag är ofta ute i föreningar både i Södertälje och på andra håll. Och ställer upp vid de träffar för dem som ordnats de senaste åren i stadshuset – jag sitter i en arbetsgrupp angående fritidsbidragen. Så mitt engagemang är inte gamla meriter.
  Att jag inte minns senaste teaterbesöket etc betyder inte att de saknats! Under tio år, fram till förra året, var jag för övrigt lärare i ett skolteaterarbete i Tumba med många Södertäljeungdomar engagerade.
  Men jag vill inte skryta om vad jag gör – bara påpeka att jag inte står utanför dagens kulturliv! Och jag hoppas ha trovärdighet som kulturpolitiker.
  Vänligen
  Ulf Sundblad

 3. Mats Nordin skriver:

  Ulf,
  det är väl gott att du anser dig vara en kulturmänniska och det anser troligtvis de flesta människor, men vad jag tycker är viktigt är att se till hela skaparprocessen och dess villkor. Du har skpat dig förutsättningar att påverka den kultur som kommer medborgarna till livs. Ditt ansvar är att ordna förutsättningar så att det produceras och presenteras ett rikt och brett kulturutbud! Engagerande, utmanande, utvecklande, provocerande och lättsmält! Att aktivt ta del av kulturutbudet vore en självklarhet innan man beslutar och uttalar sig detsamma! Det var länge sen du var på teater, du är dålig på att gå på konserter, de senaste filmerna du såg var Agatha Christie-filmer, som jag inte tror har ngt med Södertäljes kulturliv att göra, och den senaste boken du läst var Almqvist. Allt enligt artikeln. På vilka grunder ger det dig egentligen mandat att tycka saker om kulturlivet i Södertälje! För att kunna respektera de beslut som du och dina kollegor gör så krävs det ett engagemang och en kunskap om de verk och dess upphovsmäns villkor som besluten avser. Man kan inte avfärda en teatergrupp t.ex. bara för att de sprungit ur en politisk idé som kanske inte tilltalar en utan titta på deras konstnärliga resultat! Du säger också att du vill satsa på amatörer och min fråga blir då hur rekryteras nya amatörer om inga modiga förebilder finns som vågar stå upp och ifrågasätta! Inom idrotten och populärkulturen är det en självklarhet att även saker som sticker ut får utrymme för att de generar intresse. En kultur utan det som sticker ut och irriterar är en död och uddlös kultur. För att citera Shakespeare ” ty trygghet är som vi alla vet, den största faran mot vår verklighet” Om vi inte har ett samhälle som tillåter och vill satsa resurser på ett rikt och levande kulturliv kommer det att bli ett väldigt tråkigt och grått samhälle! Så Ulf, göm dig inte bakom meriter utan ut i verkligheten och se och upplev, träffa konstnärerna och lär om deras villkor och fatta sedan beslut. Det mesta som spelas på Dramaten är skapat av konstnärer som sedan länge är döda och säger inte så mycket om vår tid dessutom tar staten ett stort ansvar för deras verksamhet så de behöver inte Södertäljes kulturpengar.

 4. Mats Nordin skriver:

  Det är intressant att se att alla dessa politiker som ska föra sitt partis kulturella fana har så liten kulturell referensram och så mycket flummiga åsikter om det viktiga som ska få människor att lyfta ur vardagen och stå ut med sin tristess! Få kraft att förändra! Borde inte talesmän vara inlästa på ämnet och brinna för sin sak! Är det inte dags att inom politiken rekrytera personer som förstår innebörden av ett rikt kulturlivs inverkan på människors liv! Om ingen ställer de besvärliga frågorna hur ska vi någonsin kunna bi annat än såpakonsumerande soffpotatisar!

  • ulf sundblad skriver:

   Mats,
   inte vet jag vilka referensramar mina kollegor i KoF har. Själv har jag 50 års engagemang på olika nivår inom kultur- och fritidsverksamheter.
   Kan rabbla styrelseposter i kulturorgan, ordf-poster inom Författarcentrum, lokal TV-station,
   scouting mm. Plus varit cirkelledare i över 20 år inom ett par olika studieförbund där jag lett skrivarcirklar mm.
   Aktivt medlemskap i föreningsliv har jag idkat sedan jag var 16 år.
   Jag ser mig som profilerad kulturmänniska; och det är det som motiverar mig att delta i kulturpolitiken. Jag vill påverka, värna och leda in i framtiden.
   Kanske är jag mer kulturprofil än politisk profil…
   Hälsningar
   Ulf Sundblad

 5. Ami Lönnroth skriver:

  En fråga som gäller uppgifterna om kommunens kostnader för kulturen: Enligt artikeln går 170 miljoner till Kultur&Fritid, varav bara 40 mkr till idrotten. Är det en felskrivning? Det stämmer inte alls med de siffror jag tagit fram inför kvällen politikerutfrågning i Café Blå, alltså 1 sept kl 19.
  I övrigt utmärkt artikel och en bra draghjälp för mig när jag är moderator ikväll. TACK! Ami