Rättelse

Mindre pengar till kultur

Om kultur kan anses vara högprioriterat i Södertäljes budget eller inte beror på vilken vikt man lägger vid dess existens och berättigandet att använda skatteintäkter till den. Alldeles sant är emellertid att endast 2 procent av kommunens totala budget är avsatt för ändamålet.

I fjol användes 981 kronor per Södertäljebo till kultur på olika sätt. Året tidigare 1 028 och år 2008 999 kronor. I år blir det ännu mindre, det går inte att säga hur mycket förrän året summerats, men det ser ut att kunna hamna kring 950 kronor.

MInskning

Förra året gjorde vi i Södertälje av med totalt knappt 187 miljonerna på kultur- och fritid, tillsammans. Det mesta av det, eller drygt 175 miljoner (175,5), var pengar som kultur- och fritidsnämnden hade till sitt förfogande. Resten, alltså 12 miljoner, plussade respektive av de fyra kommundelarna på med.

I år ligger budgeten på knappa 173 miljoner (172,7), återigen en sänkning alltså, den här gången med totalt nästan tre miljoner.

Balansgång

Pengarna ska räcka till både kultur och fritid/idrott. Att den fördelningen skulle medföra en halkig balansgång tyckte ingen av de politiker som Kulturdelen pratade med strax före valet. Ur de samtalen framkom också några felaktiga, eller åtminstone ofullständiga siffror, gällande fördelningen i fjol. Läs den artikeln här.

Så här var det: Fritid och idrott fick 103 miljoner (av 187), varav drygt 40 miljoner (42,9) användes till fritidsanläggningar och fritidsgårdar.

Kulturen fick dryga 83 miljoner. Dessa pengar skulle bland annat räcka till Torekällberget (12 miljoner, för hela verksamheten: personal, utställningar, vård av museiförmål, drift, hyra, mat till djuren och lön till stadsantikvarie som har hela kommunen som arbetsfält.

Luna kulturhus fick drygt 31 miljoner (Konsthallen 5, biblioteket knappt 25, och Nova drygt en miljon), till böcker och tidningar, personal, hyra, konstutställningar programverksamhet.

Kulturskolan som fick nästan 17 miljoner.

Det som blev kvar gick till bland annat program på Estrad och Trombon, till föreningsbidrag, och festivaler samt till sammanträdeskostnader i nämnden som ska fördela pengarna.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Göran G. Johansson

Not: Kommunens budget omfattade i fjol totalt 3,5 miljarder kronor. Antalet invånare är cirka 85 000.

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Etiketter:

Lämna en kommentar