Talar för TelgeWood

“Varför görs det så lite film i Stockholm-Mälardalen?” Så heter en rapport från Mälardalsrådets kulturutskott och Länsstyrelsen i Stockholms län. Den handlar om regionaliseringen av svensk film och förutsättningarna för en storregional filmfond i Stockholm-Mälardalen. Ungefär samma sak som Tomas Lindell funderar på alltså, mannen som vill göra ett TelgeWood av Almnäs före detta militärområde.

Rapporten är författad av Ulf Andersson-Greek. En länk till den hittar du här.

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Lämna en kommentar