TelgeWood

Kan Amerika, kan vi

Helst vill Tomas Lindell ha ett kommunägt TelgeWood, vilket han menar skulle vara en markering från kommunledningen att de tror på stan och på vad kulturen kan göra för den. Hunden Alfa nöjer sig med att tycka området är bra att springa på.

Gör hela Almnäs till ett TelgeWood, Sveriges motsvarighet till Hollywood.

Det tycker – och det på fullaste allvar – Tomas Lindell i Södertälje som i många år har arbetat inom filmbranschen.

– Lokalerna finns. Intresset finns. Behovet finns, säger han. Så varför inte?

Kanske för att ärendet kan ha hamnat på fel bord.

– Det är en gigantisk yta, säger Tomas Lindell. En oanvänd yta som ligger och väntar på rätt etablering.

Filmstad i Almnäs

Det gamla militärområdet i Almnäs är stort. Som ett sextiotal fotbollsplaner. I över 30 år övade ingenjörstrupperna på Ing 1 här, byggde brofundament och marscherade.

Just nu står alltihop tomt och öde och det har det gjort sen militärerna försvann för tio år sen. I ett par av de stora byggnaderna har några småföretag hyrt in sig.

– Det är en gigantisk yta, säger Tomas Lindell. En oanvänd yta som ligger och väntar på rätt etablering. Och samtidigt ett unikt tillfälle att bygga upp en filmstad. Här finns gott om utrymme för studios av olika storlek, för verkstäder för rekvisita och dekor, för special effects, scenbyggen och lager.

Magneteffekt

Om några år hoppas Tomas Lindell att TelgeWood är verklighet. Då ska också Dramatiska institutet och stuntgymnasium finnas på plats. Drive in-bio och premiärsalonger (biograf finns redan från militärens tid). Då ska de stora internationella filmbolagen välja Södertälje för sina inspelningar.

Och varför skulle de vilja det?

– Här finns allt samlat. Vi har obruten åkermark, utan störande elledningar. Jordbruk, och myrmark, sjöar alldeles nära och havet intill. Tall-, gran- och lövskog. Grusvägar och motorväg. Nära till centralorten och stadsbebyggelse och bra infrastruktur. Det är tyst. Det är ljust på de öppna ytorna. Brädgårdar och järnaffärer i närheten, det är lätt att handla material för scenbygge. Bättre för film kan det inte bli.

Goodwill

– En etablering av det här jätteformatet skulle dessutom få många positiva spinn off-effekter. Vandrarhem, matställen och bostäder skulle kunna byggas. Produktionsbolag för teve och reklam, stillbildsproducenter skulle välja Almnäs, perukmakare, uthyrare av begagnade möbler, allt som kan tänkas gynnas av att vara i närheten av filmindustrin.

Men inte bara det.

– Man kan naturligtvis använda området på andra sätt. Men Södertälje har ett gyllene tillfälle att profilera sig, att visa någon sorts övergripande och långsiktig ambition. Vad vill vi med Södertälje? Vad har vi för vision?

– En filmstad ger inte bara massor av arbetstillfällen, utan är – och det är kanske viktigare – en ambitiös kultursatsning. En markör från kommunen, något positivt, något bra, något hoppfullt, något vi alla kan ta del av och vara stolta över. Vår mångkulturella stad får möjlighet att visa sig från sin bästa sida och det i hela världen.

Fel bord?

För att Almnäs ska kunna förvandlas till en jättestor filmstad, så som förslagsställaren Tomas Lindell har tänkt sig, behövs en politiskt övergripande viljeinriktning på central nivå. Frågan har dock hamnat hos det kommunala bolaget Telge Almnäs, där det visserligen pågår ett visionärt spåneri om framtida användning för Södertäljes bästa. Men bolagets uppdrag är ändå begränsat till Almnäs, utan vare sig den visionära helhetssynen eller de övergripande beslutsbefogenheterna. Hela idén verkar helt enkelt kunna ha hamnat på fel bord.

Därmed kan den komma att jämföras med andra planer för området, där bland annat ekonomisk bärighet finns med i vågskålen. Det var kanske inte så han hade tänkt sig, Tomas Lindell, utan snarare en rejäl, långsiktig och målmedveten satsning som skulle sätt stan på kartan, profilera den som en framsynt kulturstad.

Han har nu, på anmodan av Anders Börjesson, presenterat en offert för att kunna utreda förutsättningarna för TelgeWood. Till den har han bifogat en utredning som visar behovet. Ännu den 1 september inget svar.

Insatt

Det finns andra filmetableringar i Sverige, som Trollhättan, Film på Gotland, Independant studios i Nacka. Men ingen i dem TelgeWoods format. Dessutom är en del av dem preliminära och söker andra etableringsorter, berättar Tomas Lindell.

Själv känner han branschen tämligen väl och tror sig veta att både intresset och behovet av en ny filmstadsetablering i landet är stort. Särskilt i Mälarregionen.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Olof Näslund

Kartbild: © Lantmäteriet

Hela Almnäs, här inringat med svart streck, är dubbelt så stort som hela Järna tätort, eller en fjärdedel av hela Södertälje tätort. Det streckade partiet i mitten är den del som tidigare utgjorde militärområde och som nu ägs av statliga Vasallen. Kartbild: © Lantmäteriet

Kartan som pdf: Almnäs

Almnäs, en helt ny stad

Det har funnits flera förslag om hur man ska kunna använda Almnäs på bästa sätt, området som är Södertälje allra nyaste stadsdel, stor som en hel småstad. Två huvudalternativ granskas nu, båda två omfattar också bostäder.

Antingen – och det verkar vara hetast – ett logistikcentrum, med omlastningscentraler och större depåer för varor av olika slag.

Eller hästverksamhet. Galopp- och travbana, träningsverksamheter, publika banor och hästnära boende. (Täby galopp ska flytta och har frågat bland andra Södertälje)

Ägarna samarbetar

TelgeWood har nu dykt upp hos Telge Almnäs som ett tredje alternativ.

– Vi är än så länge öppna för alla förslag, säger Anders Börjesson, ansvarig hos Telge Almnäs, bara de bedöms som intressanta och det finns ekonomisk substans i dem.

All mark och alla byggnader på det tidigare regementsområdet (80 hektar och 35 byggnader med 60 000 m2 yta) ägs av Vasallen AB, det statliga företag som utvecklar och avvecklar nedlagda militärområden. De flesta – dock inte Almnäs – från början av förra seklet och i eller nära en stadskärna.

Krut och dunder

Södertälje kommun äger sedan november 2009 ungefär 600 hektar mark (= cirka 800 fotbollsplaner) runt Vasallens del. Området köptes för att kommunen behöver mer mark för näringslivsetableringar och bostäder. Närheten till E4 och E20 (ny avfart till Almnäs är beslutad med byggstart tidigast 2012), hamn och järnväg anses göra området attraktivt ur ett näringslivsperspektiv. Höga naturvärden med sjöarna Måsnaren och Vällingen för bostäder.

Staten äger fortfarande mycket av de tidigare övningsområdena och skjutfältet, stora delar av dessa ytor ligger i Nykvarns kommun. Utöver dessa finns någon enstaka privat markägare.

Almnäs byggdes som militärområde 1965 – 1970. Nedläggningsbeslutet kom 1998 och då försvann Ing1, men de ersattes av Swedint, de internationella trupperna, som var kvar ännu några år.

Vem och när

Inom Telgekoncernen har det kommunala bolaget Telge Almnäs AB bildats för att utveckla området tillsammans med Vasallen och Nykvarn. En strategi- och marknadsanalys (med egna och externa resurser) ska vara klar nu i höst, 2010 och ligga till grund för kommande planläggningsarbete, vilket efter remissomgångar beräknas ta åtminstone ytterligare något år. Vasallens strategi är att vara med och utveckla området för att så småningom avveckla sig själv. Under tiden hyr de ut, för närvarande 30 procent av befintlig lokalyta.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Göran G. Johansson

Anders Börjesson, Telge Almnäs, 08-553 22026, anders.borjesson@telge.se

Johan Streng, Vasallen, 0705-22 1022, johan.streng@vasallen.se

Politikerrunda

Vad tycker du om idén att förlägga ett TelgeWood till gamla Almnäs-området? Frågan gick till företrädare för Södertäljes politiska partier. Så här svarade de, i alfabetisk ordning:

Det kände jag inte till, jag trodde det skulle bli nån sorts motorcentrum. Men en filmstad vore inte dumt, verkligen inte dumt. Jag jobbar också i regionalpolitiken och jag har förstått att det finns ett önskemål från branschen av en filmstad i Mälarregionen, en motsvarighet till vad de har på Västkusten. Så varför inte? Jag skulle gärna delta i en positiv diskussion kring detta.

Centerpartiet, Tage Gripenstam

Jag har hört talas om det. En spännande idé, som vi ska ta emot med öppna armar. Jag tycker inte att kommunen ska finansiera en sådan etablering, men vi ska förstås se till att underlätta den, precis som för övrigt företagande. En filmstad kunde dessutom marknadsföra Södertälje som en filmstad. Inte dumt alls.

Folkpartiet, Bo Håkan Stockhaus

Det har jag inte hört talas om. Men jag tror inte på idén. Almnäs är tänkt till bostäder och industrimark. Vi behöver fler arbetstillfällen och jag tror inte att en filmstad skulle bära sig.

Kristdemokraterna, Robert Halef


Det låter spännande. Klart vi ska titta närmare på förslaget. Vi måste vara noga med att alltid ta tillvara människors idéer.

Miljöpartiet, Ewa Lofvar Konradsson

Ja, jag har hört talas om det. Principiellt är det en bra idé. Fler kulturarbetstillfällen går det inte att sätta sig emot. En filmstad skulle kunna gynna kommunen. Bara den inte krossar andra satsningar i området.

Moderaterna, Ulf Sundblad

Det visste jag inte. Men det är en intressant idé. Väl värd at prövas. Alla nya djärva idéer ska vi ta på allvar. Det här skulle kunna stärka Södertäljes varumärke.

Pensionärspartiet, Thorwald Arvidsson

Ja, det finns många förslag för Almnäs. Södertälje behöver flera kulturarenor. En filmstad skulle kunna vara en attraktion. Men den måste vara kommersiellt gångbar. Några offentliga medel kommer inte på tal. Men idén är helt klart värd att utreda, det kan vi göra inom kommunen.

Socialdemokraterna, Besim Aho

Det har jag inte hört talas om. Men om det finns starka ekonomiska intressenter ser jag inga hinder för det. De får i så fall tävla med andra som vill etablera sig där på marknadsmässiga grunder.

Sverigedemokraterna, Tommy Hansson

Almnäs ska främst vara ett arbetsplatsområde. Men det hindrar förstås inte en filmsatsning som den här. Jag associerar till Subtopia i Botkyrka. Ja, tanken är helt klart spännande.

Vänsterpartiet, Staffan Norberg

Text: Ingrid Sjökvist

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Etiketter:,

1 kommentar till “TelgeWood”

  1. […] Ungefär samma sak som Tomas Lindell funderar på alltså, mannen som vill göra ett TelgeWood av Almnäs före detta […]

Trackbacks

  1. Talar för TelgeWood | Kulturdelen

Lämna en kommentar