Berättarministeriet – flipp eller flopp?

Ministerium till Södertälje

I höst öppnar Berättarministeriet i Södertälje, i Lunabiblioteket. Det är en del av tidskriftsavdelningen som får ge plats för ett helt nytt rum, ett inspirationsrum för berättande, fantasieggande inrett för att hjälpa kreativiteten i gång.

En av initiativtagarna är författaren och journalisten Dilsa Demirbag-Sten. Inspirationen har hon hämtat från USA, där liknande berättarrum nu finns på åtta olika platser och även i London och Dublin.

– Tanken är att kunna öppna Berättarministerier i flera svenska städer, Göteborg, Stockholm och Malmö till att börja med, men allra först ut är Södertälje. Det berättar Åsa Lovén, en av medarbetarna på Berättarministeriets kansli i Stockholm.

– Det var kulturchefen i Södertälje, Staffan Jonsson, som hörde av sig till oss och faktiskt samtidigt Margareta Tham, chef på Arbetslivsenheten i Södertälje.

Yttre rymden

Vad är det då för något, Berättarministeriet?

– Jo, säger Åsa Lovén, i Berättarministeriet ska barn och ungdomar få prova på och utforska berättande av olika slag. Fokus kommer att ligga på det skriftliga, men vi kommer också att erbjuda sådant som radio- eller stå upp-kurser.

– Det här ett samverkansprojekt, mellan kommunen, Berättarministeriet, näringslivet och frivilliga, betonar Åsa Lovén.

– Södertälje kommun står för lokalen och för några som ska anställas där.

Tre personer rör det sig om, på två och en halv tjänst och de är redan utsedda. Det är en med pedagogbakgrund, en med projektledarebakgrund och en konstnär, berättar Margareta Tham på Arbetslivsenheten, det är den som bidragit med tjänstetillsättningen.

– Berättarministeriet, fortsätter Åsa Lovén, betalar ombyggnaden och organiserar volontärarbetet. Näringslivet stöttar projektet. Vi har försökt hålla nere kostnaderna så långt som möjligt, men det kommer inte att vara gratis, främst kommer det att vara material till skrivarstugan som behövs.

Pengar

Finansiärer är Proventus med finansmännen Robert Weil och Sven Hagströmer, som bland annat ingår i Avanca Bank och så Postkodlotteriet. Plus en rad övriga donatorer.

Dilsa Demirbag-Sten. Foto: Caroline Andersson, Bonniers.

– Vi har mer än tre miljoner, berättar Dilsa Demirbag-Sten, utan att avslöja något exakt belopp.

– Och jag känner mig trygg i att vi inte bara ska ha råd att bygga upp Berättarministeriet i Södertälje utan också att det i framtiden ska kunna hållas igång. Kontinuiteten är a och o. Att bygga upp ett sådant här rum kostar runt 1,5 miljoner. Driftbudgeten per år är därefter cirka en miljon.

Mer pengar

– Vi inleder nu ett samarbete med Södertälje och vill därmed kunna stödja kommunen med barn- och ungdomskultur i vid bemärkelse. Vi hoppas kunna hålla öppet Berättarministeriet även på kvällar och helger för olika evenemang. Vi kan till exempel presentera föreställningar av olika slag som kostar pengar, som kommunen inte har. Vi kommer att tillföra det vi kan där man vill ha oss och där är initiativet ömsesidigt.

– Det pågår mycket bra saker i Södertälje. Och när någonting fattas, då finns vi som samarbetspartner, kanske kan vi då bidra.

Fjärde parten

Den fjärde parten i samverkansprojektet är den ideella sektorn. Alla, förutom de två kommunanställda, som kommer att jobba i Berättarministeriet gör det ideellt.

– Rekryteringsprocessen pågår för fullt. Det är jättemånga som är intresserade av att bli volontär. De fasta medarbetarna ska hålla i kontakten med skolorna och ta emot barnen. Volontärerna får utbildning och introduktion hos oss och ska jobba med berättandet. Vissa har gjort det tidigare, det är till exempel journalister och författare. Det är en blandad grupp.

Helt ny värld

Och hur ska det då se ut?

– En hel värld ska byggas upp, berättar Åsa Lovén, en speciell värld. Besökarna kommer till en rymdhandel med galaktiska affärer, där det finns olika ting för utomjordingar och rymdbor. Tanken med den världen är att väcka fantasin, och lusten att hitta på egna berättelser. Man ska kunna vända och vrida på allting, upptäcka små saker, se olika perspektiv och underfundigheter.

– En knarrande magisk dörr ska leda in till skrivarverkstaden, fortsätter Åsa Lovén. Och det är där det riktiga äventyret börjar. Det ska bli som en ombonad skrivarlya där man kan sitta i lugn och ro och skriva.

Och de som ska komma hit är skolungdomar.

Kultur- och fritidschef Staffan Jonsson.

– Ja, det stämmer, säger kulturchefen i Södertälje, Staffan Jonsson. Det här en klar prioritering av kultur för barn och ungdomar. Vi tror att alla mår bra av att kunna formulera sig, och att de därigenom stärker sin självbild på olika vis. Det ska bedrivas lite olika verksamheter i Berättarministeriet, något program är inte lagt än. En del kommer att rikta sig till så kallade drop outs från skolan.

Tidningarna

Berättarministeriet kommer att ta en del av tidskriftsrummet i anspråk.

Kulturhuschefen Anders Lerner.

– Vad vi gör med de tidningar som inte får plats vet vi inte än, säger kulturhuschefen Anders Lerner. En del kan vi flytta till annan plats och andra kanske vi säger upp prenumerationen på. Det sistnämnda har egentligen inget med Berättarministeriet att göra. Vi har ändå tänkt se över vilka tidskrifter som vi ska ha kvar, de som inte är så frekvent lästa ska vi överväga att avstå ifrån.

– Den 17 augusti träffade vi arkitekten för att dra upp riktlinjerna för ombyggnaden, säger Anders Lerner. Riktigt hur det nya rummet ska se ut vet vi inte än, var ingången ska vara och hur det påverkar tidskriftsrummet.

– I allra bästa fall, säger han, så ska vi kunna inviga Berättarministeriet till Kulturnatten i slutet av oktober. Men det är inte säkert att det går.

Politikerna välkomnar

Kulturnämndens ordförande Anna Bohman (s).

– Vi är jätteglada för Berättarministeriet, säger Anna Bohman (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

– Beslutet föregicks av livliga diskussioner. Att vi till slut sa ja beror på två saker. Dels på att vi uppfattar Berättarministeriet som seriösa och dels på att vi ser att de kan tillföra något, inte vara i stället för vad vi själva gör.

Vi är bra

– Södertälje gör redan jättemycket bra för barn och ungdomar på kulturområdet. Vi har Kultur i skolan och Kultur i förskolan, som når nästan alla skolungdomar. Vi har Lunas egna verksamheter, där det diskuteras böcker och erbjuds workshops av olika slag, utöver själva bokutlåningen. Extra viktigt när tyvärr så många skolbibliotek har lagts ner.

– Jag har pryat där själv och då kom sex hela klasser och lånade böcker samtidigt, oanmälda. Jag måste säga att jag beundrar personalen som klarar av det.

– Berättarministeriet har rönt intresse i många kommuner i Sverige och det är spännande att vi är först. Vi kommer att få mångas ögon på oss.

– Det är viktigt och nödvändigt med språk och språkutveckling, inte minst i en stad som vår där många kommer från andra kulturer och nu får möjlighet att berätta sin historia.

– På Berättarministeriet får de dessutom skriva sin egen bok och ta den med sig hem.

Rum för de minsta

På Luna stadsbibliotek har man länge pratat om att bygga något som kallas Rum för barn. Inte vilket rum som helst, utan ett upplevelserum för de allra minsta, en miljö som stimulerar fantasin och nyfikenheten. Något i stil med det rum som redan finns på Kulturhuset i Stockholm. – Vi har diskuterat ett sådant rum med dem, säger Anna Bohman, och vi är positiva, det ligger helt i linje med vår prioritering av barn och ungdomar. Vi har bett dem komma med ett förslag på hur ett sådant ska se ut, initiativet ligger nu på biblioteket.

Inte plats

Men det blir inget av med det. Och det har inget med Berättarministeriet att göra, försäkrar bibliotekschefen Anja Dahlstedt.

– Nej, vi tittade på möjligheten att förlägga det i tidskriftsavdelningen och flytta dit alla böcker för små barn. Men då skulle avståndet mellan ett rum för de allra minsta och hyllorna inne i biblioteket för de lite äldre barnen bli alltför stort. Gapet mellan småbarnsböcker och kapitelböckerna skulle bli större och det ville vi inte. Det barn som fortfarande läser småbarnsböcker ska kunna låna dem utan att gå till en helt annan avdelning, till småbarnsavdelningen.

– Och att bygga ett Rum för barn längre in i biblioteket intill resten av ungdomslitteraturen har vi inte någon plats för.

Fakta:

Berättarministeriet ska till en början vara öppet

må – torsdag med rullande verksamhet,

på förmiddagarna för barn mellan 8 och 13 år. På eftermiddagarna för ungdomar upp till 18.

Läs mer om hur det går för biblioteken här.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto Göran G. Johansson där inget annat anges

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

3 Kommentarer till “Berättarministeriet – flipp eller flopp?”

  1. […] har anmält mig som volontär. Flipp eller flopp? skrev Kulturdelen.nu i augusti. Ja, vi får väl […]

  2. […] är beslutet i kultur- och fritidsnämnden maj i år om att upplåta halva tidskriftsrummet till Berättarministeriet […]

  3. Anders Johnsson skriver:

    Inget fel med en ny som det låter spännande verksamhet med inriktning på barn- och ungdomars eget skapande. Men synd att det sker på bekostnad av en redan ytmässigt hårt stympad verksamhet för Luna kulturhus. Skrämmande med så ytliga och naiva uttalanden av Kulturhuschefen Anders Lerner.
    Men det är alltid roligare för chefer med ”fyrverkeri” än träligt vardagligt blåbyxarbete som inte ger några rubriker. Författare som jobbar med skolklasser inget nytt som verksamhet betraktat. En liten fråga angående Berättarministeriet är också att de uppenbarligen tänker att de goda pedagogerna som jounalister och författare skall göra det gratis. Jag ser gärna att Kulturdelen med nyfikenhet fortsätter att följa denna verksamhet.