Ännu mer gatukonst

Initiativtagare Maria Persson, planarkitekt på Södertälje Kommun, vid ett av de målade skåpen vid Maren.

Nästa sommar kan Södertälje börja omvandlas till en färgglad stad. Med målade elskåp som lyser upp gatubilden. Redan nu finns några sådana runt Marenplan. Idén kommer från planarkitekt Maria Persson på Södertälje kommun, och den har hon hämtat med sig hem från Australien.

– Jag var I Brisbane på semester för sju år sedan och såg en massa vackert målade elskåp runt om i stan. En sådan fantastisk utsmyckning, tänkte jag, det skulle vara helt underbart att få genomföra ett sådant projekt någonstans i Sverige. Varför inte i Södertälje?

Maria Persson fick idén, till målade skåp, efter en semester i Brisbane Australien.

Ett första steg mot att genomföra en sådan utsmyckning av Södertälje togs under Kringelfestivalen, då några skåp runt Marenplan målades, som ett pilotprojekt. Det ska nu utvärderas i höst och om utvärderingen utfaller positivt och om projektet i full skala kan finansieras kommer det att utvecklas nästa sommar, berättar Maria Persson.

– I Brisbane fick intresserade välja ut ett skåp och ansöka om att få smycka det. Man fick visa skisser på hur man tänkt göra det och så fick kommunen godkänna, berättar hon.

– Där koncentrerade de sig på de elskåp som är kopplade till trafiksignaler, i Brisbane finns inte mindre än 900 sådana, som nu har målats av skolklasser, pensionärer, konstnärer och alla som ville vara med. Initiativet har spritt sig till London och i fjol hade Stockholm något liknande, men där fick man klistra på bilder som sedan togs bort.

– Vi tänker oss för Södertäljes del permanenta målningar som får sitta kvar tills skötsel av elskåpet kräver att de tas bort eller tills de måste målas om för att de blivit gamla.

– Vi riktar oss till alla Södertäljebor. Vi vill dessutom gå ytterligare ett steg och låta folk rösta på hemsidan på vackraste skåpet, och kora årets vinnare, olika kategorier.

Det finns en karta så man kan hitta rätt om man vill ta sig till de olika målningarna. Det är ungdomsföreningen Molto som ligger bakom informationen.

Synliggjord gatukonst

Redan nu går det att beundra Södertäljes hela gatukonst, på www.gatukonsten.se.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Olof Näslund

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Lämna en kommentar