Biblioteksdöden: Utredningen

Utredningen pågår

Olar Skinnars håller i arbetet med att ta fram en biblioteksplan för Södertälje.

– Det arbetet har pågått i olika omgångar sen 2003, säger han, sen paragrafen om att varje kommun måste ha en sådan skrevs in i bibliotekslagen.

– Vi som arbetar med den nu har hållit på intensivt i drygt ett år. Än så länge är hela materialet internt och bara arbetsmaterial, det omfattar hittills mest research. Jag räknar med att vi i höst ska ha kommit så långt att vi kan göra en mer strukturerad plan för hur vi ska kunna slutföra vårt arbete. Och alltså bestämma när vi ska kunna presentera ett förslag för politikerna.

– Det är just det som har tagit tid, säger Olar Skinnars, att få till en plan som ska kunna antas av politikerna. Och då är det mycket att ta ställning till.

Olar Skinnars nämner till exempel:

– För det första ska vår plan omfatta hela kommunens biblioteksverksamhet. För det andra ska vi ta hänsyn till den livliga debatt som pågår i hela landet om privatisering. Är det bäst att kommunen fortsätter ha huvudmannaskapet för biblioteket eller ska man släppa in någon privat aktör, som man har gjort i Nacka?

Så ni har direktiv att särskilt titta på en privatisering?

– Nej, det vill jag inte säga. Våra direktiv är väldigt allmänt hållna. Kommunstyrelsen har gett kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en biblioteksplan, bara, och vi på utredarenheten måste väga in alla tänkbara frågor för att få den så genomarbetad som möjligt. Privatisering är en sådan fråga som ska upp på bordet. Vi ska visa på konsekvenserna för de olika alternativen.

Det finns fler förhållanden att ta hänsyn till.

– Ja, för det tredje har vårt biblioteksbeteende ändras, numera söker många mer information över nätet och då måste vi se över vad biblioteket rimligen bör tillhandahålla av elektroniska funktioner. Och sist men inte minst måste vi se vilka resurser som redan finns i stan och hur de bäst kan utnyttjas.

Hur länge kommer planen, när den har antagits, att gälla?

– En biblioteksplan har inget bäst före-datum, men oftast skrivs liknande planer för att gälla i fem år. Det är i det tidsperspektivet vi ska värdera och bedöma utvecklingen.

Kan man utreda hur länge som helst?

– Nja, vi har inget exakt datum när vi måste vara klara och kommunen får inte något straff om planen dröjer.

Vad är det svåraste?

– Kommunen har ansträngd ekonomi och om man menar allvar med ett utvecklat bibliotek med hög kvalitet så kommer det att kosta. Vi fick en ny skollag nu den 1 juli och där står att varje elev på grundskolan såväl som på gymnasium ska ha tillgång till skolbibliotek, till exempel. Det kommer att bli knepigt att presentera en plan som i det perspektivet innebär en acceptabel kostnad.

Är det er sak som tjänstemän att ta hänsyn till ekonomin?

– Ja, som sagt, om vi vill att det förslag vi lägger ska ha en chans att accepteras så måste vi göra det. Annars riskerar arbetet att stoppas upp igen. Vi måste ta hänsyn till den totala summan och det rör sig om mycket pengar, bara att återinföra fler skolbibliotek. Se bara på nya Hovsjöskolan som byggs nu. Där blir det ett bibliotek och det har vi kostnadssatt till 2 miljoner.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Göran G. Johansson

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Lämna en kommentar