Kulturdelen ställde ut fotografi

En jäkla lust att få vara med

– fotoutställning som lockar

I lördags ägde den årliga kulturnatten rum i Södertälje. Årets kulturnatt kunde man besöka och uppleva på ett flertal platser i kommunen. I entréplanet till biblioteket kunde man ta del av ett ”tyst” evenemang, som webbtidningen Kulturdelen.nu bjöd Södertäljeborna på.

För ett år sen startade webbtidningen och nu kunde besökare på Kulturnatten titta på tidningens båda fotografers – Göran G. Johanssons och Olof Näslunds, fantastiska foton, ett axplock ur vad de producerat helt ideellt under ett års tid. Tar man en närmare titt på fotona blir man glad och stimulerad av alla personers mimer, gester och poser. Man blir också glad av alla de färgsprakande ansiktsmålningarna och kroppsspråk uttrycker en lust och kärlek till det kulturinslag de så gärna visar upp. Man kan av urvalet se vilket engagemang alla dessa kulturarbetare har.

Väl avvägd

Storlekarna på fotona är väl valda och uppsättningen på de portabla väggarna är snyggt gjord. Det är ingen slump att man visar kärleken till kultur enbart i färg. Utställningen omfattar inte för många foton, utan ett urval med ett spännande innehåll som väl svara mot många kulturhändelser i kommunen det gångna året. Jag tycker att tonen i fotona uttrycker något mer än enbart det dokumentära. Fantasi, hoppfullhet, inspiration och en jäkla lust att få vara med och skapa kulturens stora livsluft.

Ett av fotona på framsidan av de portabla väggarna, har en avvikande skärpa i sitt uttryck. Det är lite suddigt. Tittar man inte riktigt noga, kan man inte se vem det föreställer. Det är alltid en bildskapares rättighet att gestalta en person subjektivt. Samma rättighet har betraktaren, det vill säga att tolka uttrycket fritt. I det här fallet har Göran G. Johansson valt att visa en suddig kontur av kulturchefen Staffan Jonsson.

För Södertäljeborna är det mycket värdefullt att webbtidningen Kulturdelen.nu finns, när LT bara ger begränsad uppmärksamhet av kulturutbudet i kommunen. Vi får hoppas att dialogen fortsätter mellan alla kulturarbetare och kulturkonsumenter, så att ”konturerna” till nästa år blir ännu tydligare från kulturchefen i kommunen, kanske tack vare Kulturdelen.nu.

Text: Birger Svanteson

Foto: Göran G. Johansson

Har arbetat som slöjdlärare i Södertälje i tio år och trettio år på lärarutbildningen i Stockholm. Pensionär sedan två år. Reste till Gotska Sandön för femtionde gången i år. Fotograferar och har gjort flera utställningar om ön. Medlem i Södertälje Konstnärskrets. Arbetar i en kulturförening och är mycket svag för idrott. Jag ser ingen motsättning mellan kulturella eller idrottsliga upplevelser. Tror på överraskningsmomentet, som avgörande inom dessa företeelser.

Lämna en kommentar