Kulturnatten i stöpformen

Mycket blandat lär det bli på årets Kulturnatt. Kanske ser vi någon virvlande dans.

Årets kulturnatt, den 29 oktober kommer att skilja sig en del från de senaste årens. Kulturhuschef Anders Lerner samlade den 18 augusti representanter för olika kulturföreningar för att spåna fram nya idéer. Allt för att blåsa nytt liv i kulturnatten. Mötet hörsammades, som Kulturdelen tidigare har berättat, relativt väl. Där passade Anders Lenner på att efterlysa ännu fler idéer. Och sådana kommer också, avslöjar han.

– Jodå, det trillar in nya förslag lite då och då. Inom kort ska vi sammanställa allt och då får vi en uppfattning om vad vi ska kunna erbjuda Södertäljeborna. Det ser lovande ut.

Pengar

Kulturnatten får kosta 100 000 kronor. I reda pengar. Därtill ska läggas kostnaden för alla de kommunanställda som kommer att vara i tjänst, men det brukar sällan betalas ut kontakt, säger Anders Lerner.

– Vi har ju årsarbetstid i kommunen så det handlar oftast om att ersättning för övertid regleras i ledig tid.

100 000 kronor. Det är vad kulturnatten budgeterats till i flera år, det vill säga anslaget har i realiteten sjunkit i takt med penningvärdet.

– Några år sköt kommunen till så kallade trygghetspengar, om 50 000, men några sådana finns inte längre för detta ändamål, säger Anders Lerner.

Kringelmingel

Vad den just avnjutna Kringelfestivalen kostade kommer också att vara klart inom några veckor, då alla in- och utposter har summerats.

–Kultur- och fritidsnämnden budgeterade för sin del en bit över miljonen för festivalen, men vad som i slutänden ska belasta vår nämnd vet vi inte ännu. Jag kan ju nämna att årets festival ser ut att bli den billigaste hittills. Det var också vår ambition. Och därmed sänkte vi på intet sätt kvaliteten. Vi kunde summera 20 000 unika besökare varje dag, åtminstone om vi ska tro på brandkårens beräkningar. Vi lyckades samla en väldig blandning av människor. Och det var, enligt polisen, en ovanligt lugn helg i centrum.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Olof Näslund

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Lämna en kommentar