Ledare oktober

Kära läsare!

Kanske är det hösten som skänker det vemod en del av oss känner så här års, ett stillsamt och alls icke ovälkommet sådant. Det där som öppnar för reflektion och eftertanke. Och där återblickar ryms.

Häromdan läste jag att Titti Almskoug Eriksson har avlidit, en av kulturpersonligheterna i stan. Jag kände henne inte särskilt väl, men våra vägar korsades då och då. Bland annat satt vi samtidigt i Bibliotekets Vänners styrelse, föreningen som en gång bildades då bibliotekets existens var hotad. Vi tyckte väldigt olika i väldigt mycket, men hyste stor respekt för varandra.

Senast jag pratade med henne var något halvår sedan, möjligen något mer, tiden bakåt tenderar alltid att te sig kortare än den egentligen var. Nåja, det förelåg inköpsstopp på biblioteket och det kändes som om själva verksamheten ånyo stod inför ett hot. Hon passade bollen vidare, men tog tillfället i akt att påpeka att det finns så många goda krafter som verkar för ett rikt kulturliv i Södertälje.

Helt rätt, hade hon. Och så är hon borta. Som så många andra av de där profilerna som det är lätt att plocka fram ur minnet. Men bakom dem kommer nya krafter, de som inte är lika lätta att upptäcka alla gånger, det är liksom på avstånd som människor och gärningar blir tydliga. Som ett fotografi, framkallat på gammaldags vis. Först ser man ingenting när det ligger där i framkallningsbadet, sen börjar konturerna ta form och därefter detaljer och slutligen simmar en klar och tydlig bild i den skarpa vätskan.

Vi kan alla peka ut och namnge de tongivande kulturpersonerna i stan, de är tack och lov många och tack och lov verksamma. Konstnärer, författare, dramatiker, musiker. Med världsrykte, en del av dem. De andra, de som finns där bakom, som verkar i det fördolda, i små sammanhang, de som inte märks så mycket men som finns, de är många fler. Om de ska orka fortsätta, om deras verksamheter ska kunna locka fler deltagare, då måste jordmånen de ska växa i vara god. Om nya kulturutövare eller –yttringar ska få en möjlighet, ja då måste vi skapa en välkomnande atmosfär för nya initiativ.

Hur det är med den saken kommer det att pratas kring på Kulturnatten, lördagen den 29 oktober. Då ska vi på Kulturdelen hålla ett öppet samtal i Café Blå i Lunabiblioteket med bland andra kulturchefen Staffan Jonsson och ordföranden i kulturnämnden Anna Bohman (S). Vad har de för visioner egentligen? Kom gärna och lyssna och lägg dig i samtalet! Det börjar klockan 14.30.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Göran G. Johansson. Bilden är tagen i mörkrummet på Wendela Hebbe-gymnasiet.

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Lämna en kommentar