Lunabiblioteket byggs om – igen

Lagom till kulturnatten den 29 oktober ska lobbyn vara klar. Hoppas Anders Lerner och Anja Dahlstedt.

Just nu pågår en ombyggnad av Lunabiblioteket, en något mindre denna gång än de tidigare. Men väl så genomgripande.

I gången mellan biblioteket och konsthallen står sedan några dagar en rad tidskriftshyllor och läsefåtöljer. Den gamla lånedisken är borta och ersatt med dels en öppen informations- och lånedisk längre in bland böckerna, och dels en disk för biljettbokning. Mitt i den öppna ytan finns de digitala låneapparaterna för självbetjäning.

Mer på samma yta.

– Allt det här är en omdaning, både av arbetssätt och av ytor, berättar bibliotekschef Anja Dahlstedt. Jag ser det som en utveckling av biblioteket.

Först ytorna:

Det tidigare tidskriftsrummet kommer att finnas kvar, men bli mycket mindre. Detta för att ge plats åt Berättarministeriet, ett alldeles nybyggt rum som, efter ett amerikanskt koncept, ska stimulera fantasin för speciellt barn och ungdomar så att de blir sugna på berättandet. Att Berättarministeriet erbjöds en del av bibliotekets redan krympta lokaler tycker både kulturhuschef Anders Lerner och Anja Dahlstedt är helt i sin ordning, eftersom de ser att Berättarministeriets verksamhet går hand i hand med bibliotekets.

– Vi har konsthallen, biblioteket, Nova och Berättarministeriet intill varandra, säger Anders Lerner, det börjar faktiskt likna ett kulturhus.

Följden av ombyggnaden för att ge plats åt Berättarministeriet blir i alla fall att alla tidskrifter inte får plats i det gamla tidskriftsrummet. I stället ska de läggas i foajén, där de idag nu står lite provisoriskt. Det provisoriska är emellertid inte placeringen, utan hyllorna de ligger i, som ska bytas ut och möbleringen som än så länge inte är bestämd. Men i foajén, i gångstråket mellan rulltrappan och resten av Lunagallerian ska de vara, med sittgrupper och sköna soffor i anslutning till tidskrifterna.

På trappavsatsen ovanför rulltrappan ska det så småningom vila ett jättestort huvud som man ska kunna krypa in i och lyssna till berättelser i. Det är ett elevarbete från Konstfack som kommunen har fått i donation.

Kostar

Bygget av det nya berättarrummet bekostas av Berättarministeriet själva. Men ommöbleringen kostar förstås, vad notan slutar på vet inte Anders Lerner idag, förhandlingar om upphandlingen pågår. Men mer än 300 000 får det inte bli, säger han.

Själv är han nöjd med foajén, eller lobbyn som han kallar utrymmet. En yta där det passerar väldigt mycket folk. Kulturhuset i Luna har idag, enligt Anja Dahlstedt, 800 000 besökare per år, bara Nacka har fler i Stockholms län.

– Det ska äntligen bli som ett vardagsrum eller en lobby i ett hotell, en mötesplats. Jag vill att folk som stämmer träff på stan helt naturligt säger: Vi ses i Lunalobbyn.

Mellan den här lobbyn och själva biblioteket kommer att finnas en jalusivägg, som vid behov ska kunna dras för.

Samtidigt, och helt oberoende av den här ommöbleringen, pågår en diskussion om vilka tidskrifter som ska vara kvar och vilka biblioteket ska säga upp prenumerationen på.

– Plats finns för lika många som idag, även efter ommöbleringen, så det är inte utrymmet som styr, säger Anders Lerner.

Nytt för personalen

Så över till arbetssättet, också det nytt. Personalen har i september gått på kurs för att lära sig hur det ska kunna fungera.

– I informationsdisken ska alltid finnas två personer, en bibliotekarie och en biblioteksassistent, berättar Anja Dahlstedt och de ska göra samma jobb. Vid behov och när belastningen är stor ska de kunna tillkalla övriga bibliotekarier och biblioteksassistenter som befinner sig ute i biblioteket.

Är inte det kontroversiellt, de olika yrkesutövarna har ju olika kompetens och utbildning?

– Jo, visst har det varit en hel del frågor kring detta, säger Anja Dahlstedt. Men det är inte varandras jobb de ska ta. De ska hjälpas åt med den del av arbetet i lånedisken som går ut på att hjälpa låntagarna tillrätta, det kan de båda göra och där ska de lappa över varandra.

– Förändringen innebär ingen minskning av personalen, betonar Anders Lerner. Däremot frigör den resurser och vi får bättre möjlighet att hjälpa vår a låntagare.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Göran G. Johansson

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Lämna en kommentar