Mer till Gula villan

Burlesqueartisten Miss Cookie. Kulturyttring värd att stödja?

En halv miljon mer till kultur och fritid. Det hoppas den politiska majoriteten i Södertälje S, V och MP, att kommunfullmäktige ska gå med på i slutet av månaden, när de antar hela kommunens budget inför nästa år. Det framgår av det förslag som de tre partierna tillsammans presenterade i måndags, den 31 oktober.

Hela den kommunala budgeten behandlas av kommunstyrelsen på tisdag, den 8 november*) och därefter i kommunfullmäktige den 28 november, och där klubbas slutligt de ekonomiska ramarna igenom. Då får kultur- och fritidsnämnden en pott, precis som övriga nämnder och varje nämnd bestämmer därefter i detalj hur de ska använda sina pengar.

Balkanorkestern Fest i byn gjorde ett sällsynt gästspel i Gula Villan 5 november 2011. Alla biljetter sålda, 150 lyckliga människor dansar vilt.

Mer till kultur och fritid

För kultur- och fritidsnämndens del kommer denna detaljerade budget att visa sig i den verksamhetsplan som nämnden antar någon gång kring årsskiftet, troligen redan i december. Hur mycket de ska välja att satsa på fritid och hur mycket som ska gå till kultur är alltså inte klart än. Men mer pengar i potten har de föreslagit, 500 tusen mer, eller 172 230 000 kronor totalt, drygt 172 miljoner.

I förslaget prioriteras, som hittills, verksamheter för barn och ungdomar.

– Vi vill också stärka kulturens möjligheter i ytterområdena, säger Anna Bohman (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Konkret skulle det innebära mer pengarna till Gula villan i Järna, till Futurum i Järna och till Kyrkskolan i Hölö-Mörkö.

Ungdomens hus

Vidare ska, enligt förslaget, Torekällberget utvecklas för att bättre beskriva Södertäljes omvandling under 1900-talet fram till idag, detta för att stärka stadens identitet. Nova ska utvecklas för att bli en mötesplats där fritid och pedagogik samverkar än mer än idag. Kommunen ska bli mer aktiv för att hitta samarbete och finansiering med externa aktörer. Möjligheten att skapa ett ungdomens hus ska undersökas och bidragssystemet för föreningsbidragen ska följas upp och utvärderas. Se där några av förslagen.

Och oppositionen?

Moderaterna, som är det största oppositionspartiet blir inte färdiga med sin alternativa budget förrän nästa vecka.

– Men vi föreslår vare sig tillskott eller neddragningar till kultur och fritid, säger gruppledaren Marita Lärnestad.

– Viktigt för oss är att värna vårt stadsbibliotek i Luna. Likaså Torekällberget och att det ska kunna vara öppet på alla de olika gårdarna.

*) Jodå, KS antog budgetförslaget vid sammanträdet den 8 november.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto och film: Göran G. Johansson

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Lämna en kommentar