Mindre pengar till kulturen

Södertälje konstförening får vara kvar i gamla rådhuset. Det förhandsbeskedet fick föreningen i samband med kultur- och fritidsnämndens sammanträde igår. Den budget som klubbades vid mötet innebär en nedskärning med 7 miljoner för både kultur och fritid, jämfört med i fjol.

Södertälje konstförening får vara kvar i gamla rådhuset. Foto: Olof Näslund

Vid nämndmötet klubbades kultur- och fritidsförvaltningens budget för det här året.

Så här blir det: Luna kulturhus fick ett minskat anslag med 2,5 miljoner, det var riktat och fastställt av Kommunfullmäktige.

– Efter att ett kontorsplan sades upp och biblioteket byggdes om  har lokalerna krympts och  hyrorna blivit lägre, förklarar nämndordföranden Anna Bohman (S). Den nya sorteringsmaskinen innebär också rationaliseringsvinster.

Betyder det permitteringar?

– Det tror jag inte, kanske låter man i stället bli att nyanställa när det skulle bli aktuellt. Men vi politiker bestämmer inte hur respektive verksamhetschef väljer att använda de pengar som fördelas. Vi bestämmer hur mycket de ska få.

Osthyveln

Program- och konferensverksamheten fick sänkt anslag från 5,6 till 5,2 miljoner, också det riktat från Kommunfullmäktige. Fritidsgårdarna får oförändrade anslag.

– Vi vill intensifiera arbetet med att utveckla våra fritidsgårdar till innovativa och moderna mötesplatser för våra ungdomar. Och att  fritidsgården i Hovsjö lyftes ut ur den kommunala organisationen och in i Telge Hovsjös innebar en kostnadsminskning hos oss, och därmed kan vi  använda de medlen till att stärka de övriga fritidsgårdarna.

Oenighet om Torekällberget

Torekällberget får oförändrat anslag. Tjänstemannaförslaget från kultur- och fritidskontoret innehöll en punkt om att flytta 400 000 från föreningsbidragsposten till Torekällberget, men det blev inte så. Allianspartierna och Sverigedemokraterna ville stärka Torekällbergets kassa.

– Vi i majoriteten tycker att Torekällberget är väldigt viktigt. Men vi såg inte möjligheten att ta av föreningsbidraget och folkbildningsanslaget till deras verksamhet. I stället ska vi fortsätta stödja föreningar och studieförbund med betoning på barn- och ungdomsverksamhet. Det gäller hela vår verksamhet, vi ska prioritera ungdomar, vuxenverksamheter kan få något sänkta bidrag. Något formellt beslut om hur föreningsbidragen ska fördelas är inte fattat än, men vi har gett Södertälje konstförening, som var på plats under mötet, ett underhandsbesked. De kommer att få del av kakan och alltså kunna stanna kvar i gamla rådhuset.

Kulturnämndens ordförande Anna Bohman. Foto: Göran G. Johansson

Utveckling ändå

– På Torekällberget pågår just en förprojektering av att anlägga ett Mamma Mu-land. Pengarna för den, 250 000, tas inte ur deras ordinarie budget. För själva genomförandet finns inga pengar budgeterade ännu, men vi avvaktar resultatet.

– Likaså ska vi sätta igång en utredning av vad det skulle kosta att utveckla stadsmuseet. Tillgänglighetsanpassa det, bygga en hiss på utsidan, flytta Holmbergska matsalen och bygga en ordentlig toalett. För detta finns två miljoner donerat i ett arv och man kan också söka medel från Boverket. När vi vet om mer behövs får vi ta ställning till om vi ska söka extra kommunala medel. Kostnaderna ska i alla fall inte inrymmas i Torekällbergets nu tilldelade pott.

Omflyttning

Kulturskolan får minskat anslag, från 16,5 till 16,4 miljoner.

– De jobbar med en interaktiv webbsida. Intresserade ska kunna anmäla sig själva digitalt, bevaka sin köplats och sådant, det blir en transparent hantering som bedöms kunna spara på administrationen.

Samtidigt får staben, alltså kultur- och fritidskontoret ökat anslag, från 3,7 till 4,6 miljoner.

– Det handlar om två tjänster, som tidigare har funnits i andra förvaltningar och nu lyfts över centralt. En av de personerna kommer från Luna och ska arbeta med marknadsföring och med att söka bidrag och sponsorer. Den andra finns inom det så kallade Lean-projektet, där lean är engelska och skulle kunna översättas med ”slimma”. Lean har funnits som pilotprojekt och permanentas nu. Det går ut på att arbeta med ständiga förbättringar, se över alla verksamheter för att säkerställa att man gör mer och bättre för pengar, inte sitter i onödiga möten till exempel.

Totalt sett kommer kultur- och fritidsverksamheten i Södertälje att få skära ner drygt 7 miljoner, och landa på 167,8 miljoner i budget för 2011, för både kultur och fritidssektorerna tillsammans. På fritidssidan ligger besparingarna på bland annat Sydpolen, som får en miljon mindre i år, vilket är helt i avtal med avtalet mellan kommunen och Sydpoolen.

Ingrid Sjökvist

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Lämna en kommentar