Biblioteksdöden: Sjukhuset

Södertälje sjukhus har inget bibliotek, vare sig för patienter eller personal. Heller ingen bokvagn.

Sjukhusbiblioteket som försvann

Biblioteket på Södertälje sjukhus var populärt både bland patienter och personal. Trots det lades det, av besparingsskäl, ner 2004.

– Jag minns att sjukhusbiblioteket låg precis till vänster innanför entrén, säger Tuula Kivijärvi, som arbetat som sjuksköterska i 40 år på Södertälje sjukhus. Biblioteket var stort och hade både skönlitterär och medicinsk litteratur. Ofta slank jag in där och lånade böcker.

Helt borta

Sjukhusbiblioteket var populärt bland både patienter och personal. Idag finns inget av verksamheten kvar.

På medicinavdelning 10, i alla fall, finns en bokhylla med kvarglömda böcker, med i bästa fall alla sidor kvar. Liknande hyllor finns på flera av de andra avdelningarna, men Tuula Kivijärvi ser sällan att någon lånar från dem.

– Nu kommer inte heller bokvagnen längre till avdelningen, fortsätter hon. Det är synd för bibliotekarien var kunnig och man fick bra service. Hon kunde komma upp på avdelningen med böcker jag beställt.

Tuula Kivijärvi, som är sjuksköterska på Södertälje sjukhus sen 40 år tillbaka, saknar biblioteket.

Teven ersatte

– Bokvagnen var ett trevligt avbrott i den dagliga rutinen för patienterna som låg inne. För de som inte kunde läsa fanns det ljudböcker. Böcker var helt enkelt en viktig del i tillfrisknandet. Men idag finns som sagt inget av det kvar.

– Teven kom in på alla avdelningar och tog nog över på bekostnad av boken, säger Tuula Kivijärvi. Men det fanns, åtminstone ett tag, ett litet bibliotek kvar i psykavdelningens kafé. Jag vet inte om det är kvar idag.

– Nej, det är det inte, svarar de på psykmottagningen. Det lades ner 2008 när sjukhuset sa upp avtalet med stadsbiblioteket.

Knappast en besparing

Hotet om nedläggning fanns redan i början på 1970-talet. Det var något som Helena Ljungqvist, bibliotekarie på sjukhusbiblioteket från 1970 och fram till det lades ner, lärde sig att leva med.

– Jag fick kämpa med näbbar och klor för att behålla verksamheten. Det gick att hålla den igång tack vare de praktikanter jag hade som hjälp.

Biblioteket som från början fanns på den gamla delen av sjukhuset, medicinvinden, flyttade senare till Lotsen för att i slutet vara inhyst till vänster innanför stora entrén där röntgen finns idag.

– Typiskt nog byggdes biblioteket om två år innan beslutet om nedläggning kom, säger Helena Ljungqvist.

Helena Ljungqvist finns idag bland bokhyllorna på Blombackaskolans bibliotek

Lades ner

Trots att sjukhusbiblioteket tack vare praktikanterna inte kostade så mycket, enligt Helena Ljungqvist, lades det för patienterna ner redan 1990. Kvar var då ännu några år bokvagnen och den medicinska facklitteraturen och den fyllde en viktig funktion för personalen.

– Sjukhusets personal behöver kurslitteratur eftersom de hela tiden vidareutbildar sig, säger Helena Ljungqvist. Då på 90-talet började nätet ta över mycket av facklitteraturen. Men många kände sig vilsna på nätet och behövde hjälp av oss på biblioteket. Det är nu också borta.

Även om många patienter när de tillfrisknat tog sig ut från avdelningen och till biblioteket så var också bokvagnen uppskattad.

– Det blev ett avbrott i ensamheten och den tråkiga vardagen när vi kom med den, säger Helena Ljungqvist. Tyvärr drogs den också in, 1993.

Viktigt för hälsan

Många patienter saknar fortfarande det gamla biblioteket. Det verkar även bibliotekarien göra för hon pratar med värme om hur viktig hon tycker boken är för patientens möjlighet att bli frisk.

– Det hölls många kurser för personalen där det underströks hur viktigt det var med vår verksamhet för patientens tillfrisknande. Det är tråkigt att vi tvingades lägga ner, det gav nog inte heller någon större besparing. Inte när det gäller pengar och definitivt inte när det gäller bättre hälsa heller.

Text: Iréne Svensson Räisänen

Foto: Tuulikki Räisänen

Kulturarbetare som gett ut två diktsamlingar och två skrivhandböcker. Driver en av Sveriges första och största skrivarforum skrivarsidan.nu. Har skrivit radiopjäser, i kulturtidskrifter, tidningar och deltar i 14 antologier. Leder skrivarkurser och bloggar på Min plats bland orden. Är dyslektiker.

Lämna en kommentar