Tranströmer i bokcirkeln

18 maj var det dags för vårens sista bokcirkelträff. Huvudperson den här gången var den svenske haikudiktens mästare, poeten Tomas Tranströmer. Karolina Wiberg, Bibliotekarie med ansvar för skönlitteratur på Södertälje stadsbibliotek, berättar för Kulturdelen.

– Till den här gången läste vi den ständige nobelpriskandidaten och nyblivne 80-åringen Tomas Tranströmer, berättar Karolina Wiberg. Till träffen hade alla valt att läsa olika texter av honom. Likaså hade alla uppmanats att välja ut en favoritdikt.

Döden

– Vi pratade om de teman som är återkommande i Tranströmers diktning; naturen, musik och döden, berättar Karolina Wiberg.

– En deltagare hade fastnat för dikten ”Svarta vykort” som nog kan sägas tillhöra den sista kategorin, döden. För henne var det framförallt den andra versen som fastnat, det är också den som oftast citeras:

Mitt i livet händer det att döden kommer

och tar mått på människan. Det besöket

glöms och livet fortsätter. Men kostymen

sys i det tysta

(Ur Det vilda torget, 1983)

En annan deltagare kände igen just dödstemat i den dikt hon hade valt, ett av Tranströmers senare alster, en haikudikt:

Döden lutar sig

över mig, ett schackproblem

och har lösningen

(Ur Den stora Gåtan, 2004)

– Just den dikten påminde oss om stämningen Ingmar Bergmans ”Det sjunde inseglet” där riddaren Antonius Block spelar schack med Döden. Tranströmer har en liknande syn på döden, som en gestalt som tålmodigt vandrar vid vår sida för att slutligen ta oss med.

Faluröd

– Tranströmer är internationellt känd och översatt till över femtio språk, och har även själv översatt utländsk lyrik till svenska. Vi kom att tala om svårigheten med att översätta skönlitteratur i allmänhet, och lyrik i synnerhet. Tranströmer är ju känd för sina metaforer, där han i några små ord kan fånga en hel värld eller en komplex känsla.

”Det måste vara otroligt svårt att översätta Tranströmer” var en reflektion.

En deltagare hade läst om hur Tranströmer hade resonerat med sin engelske översättare om detta dilemma. De två hade kommit att diskutera hur man översätter ordet ”faluröd”, ett ord så fullt av associationer och så starkt knutet till den svenska kulturen att det blir svårt att överföra till ett annat språk.

– Vi pratade om hur man skulle kunna levandegöra faluröd för till exempel en afrikan? Kanske kan man tala om den ”röda jorden”, eller hitta något annat nationellt ord som ger samma känsla av trygghet som ordet faluröd innebär för oss i Sverige?

Läs högt

– Det här var första gången sedan jag blev ansvarig för bokcirkeln som vi hade valt att läsa lyrik, fortsätter Karolina Wiberg.

– Jag kunde konstatera att det passar väldigt bra att diskutera poesi i en bokcirkel. I den finns så många olika tolkningsmöjligheter, och att höra andras tolkningar berikade verkligen läsningen.

– Att läsa dikterna högt hjälpte oss också att ta till oss dem.

”När jag läste den tyst för mig själv första gången tyckte jag inte det var något speciellt, men efter din läsning tycker jag verkligen om den!” var en kommentar efter en högläsning.

Förhoppningsvis blir det mer poesi i bokcirkeln i framtiden!

Sommarlov

Nu tar bokcirkeln sommarlov, och de träffas nästa gång onsdag 31 augusti kl. 18.00, Café Blå i Lunabiblioteket. Till dess läser de Augustbelönade Spill av Sigrid Combüchen.

Men bokcirkeln här på Kulturdelen tar inte paus, i den kan den som vill ständigt kommentera, eller lägga till egna upplevelser av till exempel Tomas Tranströmer.

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Lämna en kommentar