Skrivartävlingen

Sista dag för att delta i Kulturdelens skrivartävling är nu passerad. Både postlådan och mejlboxen på redaktionen har vittjats och de inkomna alstren har numrerats och kopierats till den enväldiga juryns medlemmar för läsning. Strax efter påsk ska juryn sammanträda och slå sina kloka huvuden ihop för att utse vinnarna. De finns där, någonstans i högen av insända texter.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Göran G. Johansson

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Lämna en kommentar