Biblioteksplanen ännu inte klar

Biblioteksplanen för Södertälje dröjer ytterligare. Olar Skinnars, som har i uppgift att formulera en hållbar sådan, är bekymrad över att arbetet har tagit så lång tid. Först och främst är frågan om skolbiblioteken fortfarande oklar.

För Södertäljes del har just frågan om bibliotekarier i skolornas bibliotek försenat biblioteksplanen. En plan som ska omfatta de långsiktiga målen för det totala biblioteksväsendet i hela kommunen, inte bara folkbiblioteket, en plan som dessutom måste finnas enligt lag.

Arbetet med biblioteksplanen har tagit extra tid i väntan på att den nya utbildningsdirektören, Peter Fredriksson, skulle tillträda sin tjänst.

– Eftersom skolbiblioteken hamnar på hans bord tyckte vi det var lämpligt att avvakta hans tillträde. Nu är han på plats och vi för samtal. Främst om kompetenskraven för att skolbiblioteket ska ge de bästa förutsättningarna för elevernas lärande.

Tandlös lag

– I nya skollagen krävs visserligen att elever ska ha tillgång till skolbibliotek i sin närhet, men där sägs inget om utbildad bibliotekspersonal. Vi ser inte att ett skolbibliotek utan rätt kompetens på plats fungerar som ett värdefullt komplement till den övriga pedagogiska verksamheten, konstaterar han, och tyvärr är lagen och förarbetena väldigt vaga på den punkten.

– I ett pm från Skolinspektionen beskrivs hur de vid inspektioner av skolbibliotek tittar på lokal, närhet och inventarier. Men inte på personal- eller kompetensfrågor, eftersom dessa är exkluderade i lagtexten. Ett skolbibliotek kan alltså vara ett rum med böcker och några datorer.

– Om våra diskussioner landar i ett beslut eller en rekommendation att skolorna ska anställa bibliotekarier, fortsätter Olar Skinnars, kommer det att kräva resurser. Något som nästan ingen rektor vill höra talas om vid sidan om alla andra åtaganden skolan har.

Enkät

För att bredda underlaget före beslut, reflekterar Olar Skinnars, vore det intressant att genomföra en enkät bland både allmänhet, skolpersonal och elever om vad de tycker att bibliotek ska vara bra till och hur de tycker att ett sådant ska vara.

Varför tänker ni så, det finns ju en lag som säger att skolbibliotek ska finnas?

– Visserligen, men den är som sagt vag. Genom en enkät skulle vi dessutom få en bild av vad bibliotekens besökare förväntar sig av ett bibliotek och vad de saknar i dagens bibliotek. Den bilden vill vi ha för både folk- och skolbibliotek.

Hur skulle enkäten genomföras?

– Vi skulle kunna lägga ut den på Lunabiblioteket, och be besökarna om deras åsikter. Likaså på vår hemsida för allmänheten att besvara och eleverna kan vi nå via riktade nätenkäter.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Leena Tuomi

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Lämna en kommentar