DEBATT: Ett radikalt moderat förslag


Kultur- och fritidsbudget – tänk radikalt!

I slutet av den debatt som nyligen hölls i Stadshusets foaje prövade jag reaktionen på att tänka tvärtom i kommunal kulturbudget. Att inte först se på pengarna och fördela traditionellt men med nedskärningar enligt krav (brukar bli 2-3% varje år, rakt över med några undantag.) Utan se tvärtom: se behov och önskan och sedan fördela pengarna.

Uf Sundblad (M). Foto: Göran G. Johansson.

Jag menar så här:

I tankevärlden lägger man ner allt kommunalt stöd, nollställer bidragssidan till föreningar, arrangemang, verksamheter. Sedan ställer man frågor: Vad vill vi med kommunens stöd? Vad behövs för det allmänna bästa? Följdfrågor blir då t ex: Vilka effekter ger xx verksamhet? Det kan hända att den prioriteringslista som dyker upp, är annorlunda än den traditionella önskelistan!

Personligen menar jag att både kulturaktiviteter och fritidsliv som t ex sport behövs för att ge mening åt tillvaron och sammanhållning av samhälle inte minst ur integrationsperspektiv. Barn och ungdomar måste stimuleras både till att kunna göra upplevelser och kunna skapa. Vad gäller kultur hävdar jag att skapande, det vi kallar konstutövning, är ett lika gammalt begrepp som begreppet människa. Kulturen bör nog uppgraderas.

Men i vilken mån är tillgången ett kommunalekonomiskt ansvar? Det bör man kunna diskutera förutsättningslöst. Jag tror bibliotek, teater, musikliv, idrott för barn och unga tillhör viktiga områden i samhällsbyggandet. Men var går gränsen för insatser genom skattemedel? Och varför ska man egentligen låta kultur och idrott slåss om samma pengapåse? Är ishockey viktigare för Södertälje än musik? Är fotbollen viktigare än teater? Och: Är ett studieförbunds dominans mer effektivt än en mångfald av samarbetare? Kan man också här lära sig tänka ur nytt perspektiv?

Jag gillar att ställa frågor, till mig själv och till andra. Att fråga handlar om att våga utmana sig själv och andra. Svaren tror jag måste sökas, de får aldrig komma innan frågan är rätt ställd!

Ulf Sundblad

Ledamot av Kultur- och fritidsnämnden (M)

6 Kommentarer till “DEBATT: Ett radikalt moderat förslag”

 1. Birger Svanteson skriver:

  Det låter bestickande att utgå från vilka behov, som borde styra våra kulturbetingelserna. Att dessutom tycka att man är radikal, när Ulf Sundblad framför sina åsikter gör att jag blir ännu mera misstänksam. Hans resonemang vilar förmodligen på ekonomisk grund. Vad han egentligen tycker är inte helt tydligt utskrivet.
  Jag anser att kommunen bör ha råd med ett stort mått av kultur och varierande kulturyttringar. Det är lika viktigt med kultur som det är med idrott. Tyvärr finns det en del vattentäta skott däremellan, men en sak har de gemensamt, överraskningens stora värde och spänning. Vi måste låta oss överraskas i alla former och innehåll av kulturverksamheter. Det är ett av få områden som verkligen kan spegla och fördjupa det samhälle vi idag lever i. Kulturen borde få större inflytande på samhällsutveckling. Utan kulturella verksamheter blir det svårt att andas och leva ett så innehållsrikt och spännande liv som möjligt.
  Däremot tror jag att dagens kultur och fritidsnämnd i Södertälje borde delas upp och återgå till tidigare form. Jag tror att båda verksamheter skulle vinna på det. Visserligen finns det en del gemensamma nämnare, men dessa yttringar skulle vinna på en uppdelning.
  Birger Svanteson

  • ulf sundblad skriver:

   Kommentar till senaste inlägget.
   Att min text utgår från ekonomi, beror ju på att det tillkom i ett sammanhang där jag var med som kulturpolitiker och där är ju uppgiften att ansvara för vad inkomna skattemedel ska användas till,
   I det sammanhanget är det som kommentaren också säger, svår balansgång mellan behoven av medel till idrott och kultur.
   Jag har också bakgrund som författare, teaterlärare och annat som ger andra perspektiv än ekonomiska, Där har jag lärt mig att eldsjälar kan skapa oerhört värdefulla verk och göra enorma insatser också utan stöd från kommunskatt eller skattestöd. Konstens förmåga att överleva diskuterar jag gärna med utgångspunkt som kulturaktiv!

 2. ulf sundblad skriver:

  Tack för tre bra kommentarer. Ett par svar från mig:
  1. Vad syftar jag till med min text? Jo, främst att lyfta frågor om kultur eftersom dessa sällan ställs och diskuteras. Jag vill gärna diskutera om det är institutionell kultur som är det viktiga eller något er individuellt. Jag har själv varit ordf i Författarcentrum Syd och då ägnat stor tid åt att lyfta enskilda och ge dem plattformar för sin diktning.
  2. Jag ogillar inte alls studieförbund. Jag har lett studiecirklar i 20 år i flera olika kommuner, och suttit i lokala styrelser genom åren för åtminstone tre oliks studieförbund. Vad angår ABF i Södertälje har jag aldrig yttrat något nedsättande men hävdat en bättre konkurrenssituation.
  Vänligen Ulf Sundblad

 3. Roland Cox skriver:

  Det är inte helt lätt att förstå vart Ulf Sundblad vill komma. Han ställer många frågor. Men talet om att bedöma vilka effekter kulturen ska ha, vilken nytta den ska göra i samhället, pekar i en viss riktning. Jag tror att han vill att kulturen ska vara nyttig.

  Kulturen skiljer sig från andra verksamheter i kommunen bland annat genom att den ska erbjuda människor något som de inte visste att de ville ha. Man kan inte beställa något som man inte känner till, som inte finns, som ännu inte är skapat.

  Det krävs mod att avstå pengar för något man inte vet vad det ska bli. Man kan inte göra det enskilt utan vi måste gå samman, lägga pengar i en gemensam hög och be konstnärer, poeter, musiker, skulptörer och målare att skapa något som vi inte visste att vi ville ha. Resultatet kan bli platt, meningslöst – eller genialt och världsförändrande.

  Därför är det olyckligt att lägga kulturpengarna i samma påse som hockeyrinkar. Varför inte ihop med sjukvård? Vi mår inte bra utan kultur. Eller ihop med skolan. Kultur är bildning – förmågan att tänka stora och komplicerade tankar. Eller allra helst: I en egen fredad sektor.

  Till sist något jag önskar av alla politiker. Det är vällovligt att de frågar väljarna vad de vill ha. Men finns det verkligen så mycket att fråga om? Jag skulle önska att politiker ägnade mer möda åt att peka ut sin riktning, berätta om vilket samhälle de vill ha. Jag vill veta vad Ulf Sundblad vill.

  Sen kan jag ta ställning till om det är honom jag ska stödja i nästa val.

 4. Anna skriver:

  Ulf Sundblad har en poäng. Det är ledsamt att kultur ska sättas mot sport och sport mot kultur. Det ena utesluter inte det andra och det är tufft för kulturen att slåss om samma pengapåse som sporten med de elitlag vi faktiskt har i denna stad som också behöver ekonomiskt stöd för att växa och utveckla ungdomsverksamhet.
  Däremot, att Sundblad ställer frågan om det är kommunalekonomiskt ansvar med kultur är föga förvånande då han är moderat. Jag själv anser att kultur är en gemensam angelägenhet. dvs det är något som berör oss alla. Kultur handlar om bildning och om att växa som människa och det har alla i samhället nytta av. På samma sätt som vi bygger ett tryggt samhälle med skola, sjukvård, infrastruktur osv bör vi ta ett gemensamt ansvar för kulturen. Men där skiljer sig våra åsikter då jag tror att om min granne får det lite bättre så kommer jag också få det bättre. Och alla har inte samma möjlighet att påverka sin egen situation, därför behövs det kollektiva ansvaret.
  Att Sundblad ogillar studieförbunden eller rättare sagt ABF är inte heller någon nyhet. Det tråkiga i texten är att Sundblad insinuerar någon slags dominans utan att förklara vidare vad han menar. Ingen institution finns till för institutionens egen skull och speciellt inte studieförbunden. Alla studieförbunden arbetar med folkbildning för och av medborgarna. Studieförbunden utvecklar föreningar och arbetar med demokrati dvs i samarbete och sällan ensamna. Så Sundblad, du som gillar frågor, hur menar du egentligen? Vilken dominans talar du om? Var går dina gränser för kommunens inblandning i det kollektiva? Och om du nu förespråkar den radikala vägen, låt oss väljare få dina svar på hur den vägen ser ut.

 5. Jiri Kminek skriver:

  Med tanke på att Södertälje ha en usel ekonomi skulle jag vilja ha diskussioner bland medborgarna om vilken typ av kultur och fritidsverksamhet de vill finansiera.

  Själv anser jag att mycket av resurserna är bundna till kostsamma anläggningar och institutioner. Jag skulle vilja att mer av idrott och motion bedrivs i form av friluftsliv.

  Eftersom kulturlivet är etniskt helt segregerat anser jag att vi måste satsa mycket mer på kulturell verksamhet som är integrerande.

  Samverkan med lokala föreningar när det gäller olika program är viktigt – här finns det medborgarkraft.