Enhälligt beslut om taxehöjningar

Kulturskolans verksamhet blir nu ännu dyrare. Vi har bland de dyraste kulturskolorna i landet redan*. Det finns kommuner som har gratis kulturskola. Hur gör de?

Jodå, vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde i går, torsdag, beslutade ledamöterna enhälligt att höja taxorna i Kulturskolan. Visserligen bedyrade majoriteten (S, V och MP), med stöd av Moderaterna, att de allra helst och absolut på sikt vill sänka avgifterna i stället, men de såg ändå ingen möjlighet att göra annat än klubba det förslag på taxehöjningar som kultur- och fritidsförvaltningen hade lagt.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag grundar sig, som Kulturdelen tidigare har berättat, på att kulturskolan har fått mindre pengar att röra sig med i år och sett en taxehöjning som enda utväg för att kunna bibehålla sin verksamhet.

Eftersom det är kommunfullmäktige som beslutar i frågor om de taxor kommunen tar ut kommer ärendet nu att hamna på dess bord för slutligt beslut.

Därefter höjs alltså avgifterna för eleverna i kulturskolan. Med 20 kronor för de allra flesta, även om de allra yngsta får betala något mindre och de äldre en betydligt mer.

Demokrati

En av de första punkterna på dagordningen vid kultur- och fritidsnämndens sammanträden är alltid allmänhetens frågestund, ett lysande tillfälle att kunna tala till hela politikerfältet på en gång, alla de som ska fatta beslut som berör både kultur- och fritidslivet i kommunen. I går var de tjugo personer runt sammanträdesbordet, ordinarie ledamöter och en och annan ersättare med hela paletten av politiska färger.

Just i går fanns en grupp ungdomar från Fornhöjden bland åhörarna. De berättade hur det är på deras fritids och hade både idéer och synpunkter på hur man skulle kunna göra det bättre.

Det hela resulterade i att nämndens ordförande Anna Bohman (S) vid sittande bord beslutade sig för att förlägga ett stormöte till Fornhöjden, och då med så många som möjligt av nämndens politiker. Detta möte planeras, berättar Anna Bohman, troligen redan till nästa vecka, och då ska alla ungdomar i Fornhöjden som vill vara med bjudas in för samtal.

Det kan alltså löna sig att vara med på nämndmötena.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Göran G. Johansson

*Läs om Lärarförbundets undersökning av Sveriges kulturskolor här.

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Lämna en kommentar