Kulturhistoriska miljöer – inget för Telge

Torekällberget kan få egen förvaltning

Torekällberget, gamla Rådhuset och Orionkullen är alla kulturhistoriska miljöer i Södertälje. De sköts – förvaltas – av Telge Fastigheter. Men nu föreslås en ändring på det.

– Det ställs väldigt speciella krav på hur man sköter kulturhistoriska byggnader och det funkar inte med sådana här miljöer för Telge Fastigheter, säger kulturchefen Staffan Jonsson, de saknar rätt kompetens.

Han ska vid kultur- och fritidsnämndens möte den 26 januari informera politikerna om sina planer på att låta utreda att förvaltningen av dessa miljöer flyttas över från Telge Fastigheter till någon annan. Miljöerna han talar om är främst Torekällberget, gamla Rådhuset och Orionkullen, eller före detta Gamla Flickskolan.

Torekällberget i egen regi

– Jag föreslår att utredningen sker i samråd mellan samhällsbyggnadskontoret och Telge Fastigheter i dialog med kommunstyrelsen. Ett resultat av en sådan utredning skulle kunna vara att Torekällberget får en alldeles egen förvaltning.

– Vi tror att en egen förvaltning för deras del skulle medföra många fördela, med bättre underhåll och effektivare användning av medlen.

Ett annat resultat av en förvaltningsutredning skulle enligt Staffan Jonsson, kunna vara att det inrättas en specialförvaltning inom Telge Fastigheter och att den i så fall skulle kunna ta över skötsel och underhåll av resten av kommunens kulturhistoriska miljöer, som Orionkullen och gamla Rådhuset.

Ärendet kommer inte att halas i långbänk, åtminstone inte på tjänstemannanivå utan bör kunna tas upp på nämndens februarimöte för beslut, hoppas Staffan Jonsson.

– Sen är det upp till politikerna att besluta.

Gamla Flickskolan

Orionkullen då, finns det några planer för hur den miljön ska utvecklas?

– Inga konkreta som jag kan avslöja idag. Den framtida användningen är mycket en ekonomisk fråga. Men det är klart att miljön har en potential att kunna bli ett kulturcentrum, sådana tankegångar har vi haft här på förvaltningen, med kafé och andra öppna verksamheter.

– Sen vet man inte riktigt hur attraktiv den miljön kommer att vara i framtiden, fortsätter Staffan Jonsson. I nya stadsplanen kommer den inte att ligga lika fritt som idag, eftersom det i den ingår bostäder tätt inpå.

Idag hyser Orionkullens byggnader bland annat Södertälje Konstnärskrets med Galleri Kretsen och Grafikverkstaden, utrymmen för Södertälje Teateramatörer samt Oktoberteatern.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Göran G. Johansson

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Lämna en kommentar