Kulturnatt i rörelse

Fotoplanket, ett av kulturhuschefens favoriter. Foto: Kent Hefvelin.

Glad, men inte nöjd. Så summerar kulturnattsgeneralen Anders Lerner Södertäljes senaste kulturnatt den 29 september. Den delaktighet som många av evenemangen erbjöd nämner han som det stora pluset.

Hallå där kulturhuschef Anders Lerner, du var ju ansvarig för kulturnatten. Hur summerar du den?

– Jag är glad men inte nöjd. Mycket var bra och mycket borde kunna utvecklas. Vi har inte hunnit analysera i detalj än, men den stora bilden av en kulturnatt med många aktörer som fyllde stadskärnan tycker jag är rätt och riktig både för stan och för Kulturnatten. Jag tycker det är bra att den låg i slutet av september, det gör utomhusaktiviteter enklare än senare på året. Vi tände till exempel Hasiors hästar och det drog mycket folk trots vädret. (Läs mer här om skulpturgruppen Solspann och dess skapare Władysław Hasior).

Vad är det som ska utvecklas?

– Ojoj. Mycket. Inte minst vad gäller framförhållningen, att det som ska hända planeras i god tid, kommunikationen mellan aktörerna kan också ligga tidigare. Jag vill ha med fler aktörer och så skulle jag vilja ha fler nattevenemang så att det verkligen blir en kulturnatt. Jag tycker också att vi behöver se över hur tätheten är, och då menar jag två saker; dels mängden av evenemang och dels antalet scener eller platser som involveras. Både från stadshuset och från Luna har jag fått synpunkter på att det var få programpunkter just där.

Vad ska du göra åt det då?

– Redan i början av nästa vecka mejlar jag till medarrangörerna och tackar för i år och frågar om de är intresserade av att utveckla kulturnatten och i så f all kallar jag till möte i november. Kanske sätter vi ihop en kulturnattsgrupp på en handfull personer som får jobba med nästa år natt redan nu.

Graffiti på Torget. En annan favorit. Foto: Göran G. Johansson

Vad var bäst?

– Måste jag gradera? Nej, säg så här: Jag tycker det var roligt att så många arrangemang bjöd in till delaktighet. Samtalskvällen på Hebbevillan, graffitin på torget och fotoplanket som exempel. Här finns en stor utvecklingspotential.

Har kulturnatten kommit för att stanna?

– Ja, det hoppas jag. Och att den växer, jag vill se ett myller av aktiviteter och jag vill få med både Kulturskolan och Tom Tits och många fler. Men om kulturnatten i den här tappningen har kommit för att stanna kan varken jag eller nån annan bestämma uppifrån. Den måste bli en gemensam rörelse. Själv tycker jag den fyller en viktig funktion, inte minst genom att lyfta fram konstens och kulturens betydelse för en levande stadskärna. Och då tänker jag särskilt på det där med delaktigheten och mångfalden.

Du hade 100 000 till ditt förfogande, eller hur?

– Det stämmer. Och drygt hälften av de pengarna gick till kommunikationsinsatser, till affischer, program, annonser. Det är klart att ekonomin är en stor fråga.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Göran G. Johansson

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Lämna en kommentar