Kulturskolan höjer sina avgifter

Avgifterna höjs. Lokaler sägs upp. Det är några av effekterna när nu också Kulturskolan drabbas av nedskärningar.

– Det är en smärtsam historia, suckar Kulturskolans kulturskolechef Ola Bjerding.

På pappret ser det ut som om Kulturskolan ändå har kommit relativt lindrigt undan, med besparingskrav på 73 000 i år till 16,6 miljoner. I själva verket skulle de ha behövt 17,2 miljoner för att kunna vidmakthålla sin verksamhet på samma nivå som nu*). I stället måste de skära ner sina utgifter motsvarande den uteblivna höjningen.

– Det här känns verkligen inte kul, säger kulturskolechef Ola Bjerding, och syftar då först och främst på avgifterna han ser sig tvungen föreslå en höjning av.

– Jag är så avundsjuk på mina kolleger i Botkyrka, Där har de halverat avgifterna. Kulturskolan är viktig och man ska sänka tröskeln för att göra den mer tillgänglig för fler

Den höjning Ola Bjerding ändå har blivit tvungen att föreslå innebär för de allra flesta av kulturskolans elever en tjuga mer per termin, en höjning från 880 till 900 kronor. Därutöver måste de vara beredda att betala för noter, i de fall de inte själva kan hitta dem på nätet och spela efter skärm eller skriva ut hemma. Den som inte har någon dator eller skrivare får betala för sina kopior på Kulturskolan, någon femtilapp per termin kan det röra sig om som mest, tror Ola Bjerding.

Någon höjning av instrumenthyran är inte aktuell.

– Det vi föreslår är svidande nog, konstaterar han.

Kulturskolechef Ola Bjerding är kritisk.

Inte klart än

Men om det verkligen blir en höjning är inte klart än. För när det gäller taxor och avgifter är det kommunstyrelsen som beslutar. Ordföranden i kommunstyrelsen är Boel Godner (S), som tidigare till Kulturdelen har avslöjat att hennes hjärtebarn är just Kulturskolan. I det sammanhanget påpekade hon att en stor del av Södertäljes barn omfattas av den så kallade barnfattigdomen vilket alltså gör det ännu viktigare att verka för en mer tillgänglig kulturskola, helst genom att flytta ut den i skolan eller till och med till kommundelarna, sa hon.

Ola Bjerdings förslag till avgiftshöjning ska nu först och främst klubbas på nästa möte med kultur- och fritidsnämnden den 23 februari. I nämndens är Anna Bohman (S) ordförande. Hon säger sig också vilja slåss för Kulturskolan. Om nämnden väljer att ställa sig bakom Ola Bjerdings avgiftsförslag kommer ärendet således att tas upp för beslut i kommunstyrelsen.

Mot sin vilja

– Jag vill inte höja några avgifter, betonar Ola Bjerding, men jag ser mig ingen levandes råd att klara våra åtaganden på annat sätt. Alternativet att säga upp personal finns inte. Inom skolans olika områden hänger varje del ihop med de övriga och om vi tar bort ett ämne så slår det kvarvarande ämnen. Ska vi skära i personalkostnaderna så får vi i stället kapa bort en hel ämnesgrupp, som konst eller dans, kanske återgå till att bli en renodlad musikskola igen, och det vore att avveckla hela vår ambitionsnivå

Säger upp lokaler

Ola Bjerding säger nu också upp en del av Kulturskolans lokaler.

–Ja vi får släppa en del till Wendela Hebbegymnasiet som vi är grannar med. Förhandlingar med utbildningsförvaltningen pågår just nu om vem av oss som äger de olika kvadratmetrarna. Eftersom vi nu blir fler som ska samsas om mindre utrymme blir det svårare för lärarna att välja tider för sin undervisning. Det drabbar särskilt de lärare som är halvtidsanställda och arbetar med annat på andra halvan.

Mindre till personalen

Idag är knappt 1 700 elever inskrivna i Kulturskolan, som erbjuder kurser i musik, bild, dans, teater, film, video och animering samt möjlighet att medverka i ensembler, orkestrar, körer och kulturprojekt av olika slag.

– Därutöver träffar vi ungefär 1 200 elever varje vecka, ute på skolor och fritidsgårdar i olika samverkansprojekt.

Kulturskolan sysselsätter ca 50 personer.

För dem har resurserna för personalutbildning och kompetensutveckling behövts halveras jämfört med föregående år.

– Det är inte alls bra och hur det ska lösas är en nöt som återstår att knäcka. Det som återstår är att försöka hitta externa medel. Mer och mer av min tid kommer att gå åt till just att söka medel, och det drabbar förstås min arbetsledande roll. Vi har väldigt bra personal, många med lång erfarenhet och andra lite nyare som vågar tänka annorlunda, det är en väldigt väl fungerande kombination som jag tror det skulle vara farligt att börja riva i. Förr eller senare blir vi förstås tvungna om politikerna inte vaktar sin kulturskola.

Säger Ola Bjerding och riktar en fråga till politikerna:

– Jag vill veta var den politiska viljan finns. Vad vill ni egentligen med kulturskolan?

Som det är nu håller vi på att banta ihjäl en fin kulturskola.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Göran G. Johansson

*) I fjol fick Kulturskolan 16, 7 miljoner kronor (16 673 000) att röra sig med.

I år 16,6 miljoner (16 600 000).

I själva verket skulle de behöva ett påslag på en halv miljon på fjolårets summa. Detta för att klara de avtalsbundna förväntade löneökningarna för personalstyrkan om cirka 50 personer. Plus 250 000 för de ökade elkostnader som Telge Energi har aviserat. Totalt alltså 16 673 000 + 500 000 + 250 000 = 17 423 000 kronor, eller 17,4 miljoner lite drygt. Detta bara för att behålla samma nivå på sin verksamhet som i fjol och utan något som helst utrymme för utveckling som medför kostnader.

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Lämna en kommentar