Kulturskymning

Teater Sláva på Stora Torget under Kulturnatten 2011. Den sista kulturnatten?

Valborgsfirande vid Maren. Kringelfestivalen. Kulturnatten. Inget av det blir av i år. Det blir effekten av de nedskärningar som kultur- och fritidsnämnden har drabbats av. Det berättar kulturhuschefen Anders Lerner. Inte heller kommer Pretzeltown att kunna räkna med pengar ur kommunens kassa.

Anders Lerner har i år fått knappt 37 miljoner till sitt förfogande, 36 i fjol. De ska räcka till all verksamhet i Luna kulturhus; bibliotek, konsthall och Nova, till all programverksamhet på Estrad och till de stora utåtriktade evenemangen. På inkomstsidan finns entréavgifter och hyror för konferenser på Estrad till exempel.

På pappret ser det ut som om kulturförvaltningen har fått mer pengar i år. I själva verket skulle de, för att klara samma nivå på sina verksamheter som idag, behöva ett tillskott på fjolårets pott med 3,5 procent, eller 1,3 miljoner mer. Bara för att täcka löne- och kostnadsökningar. Och då finns inte ekonomiskt utrymme för någon som helst utveckling.

– Ska man hämta hem de här besparingarna på kort sikt är det bara de rörliga medlen man kan göra nåt åt, konstaterar Anders Lerner, på lite längre sikt blir det tal om att se över sådant som hyreskontrakt och anställningar.

Bibblan

Vi tar effekterna bit för bit:

Biblioteket måste strypa sina inköp av böcker och tidningar. Hur mycket mindre de kan handla för beror bland annat på hur mycket e-boksutlåningen ökar. För varje e-bok måste biblioteket nämligen betala 18 kronor (till E-lib, ett företag som drivs av de stora förlagen), så den nymodigheten är dyr. Och att avgiftsbelägga bibliotekslån överhuvud taget, som en del andra kommuner har gjort, är något Södertäljepolitikerna inte vill. Inte Anders Lerner heller.

– Det vore det dummaste man kunde göra om man vill ha ett folkbibliotek, säger han.

Något totalt inköpsförbud blir det emellertid inte, då drar Kulturrådet in sitt stöd.

Inga program

Några program på Luna i höst blir det inte heller, inga författarbesök eller föredrag i Café Blå eller någon annanstans i kulturhuset. Till dem finns för närvarande inga pengar.

För Kulturnatten avsattes i fjol 100 000 kronor. De finns inte längre och den mångåriga traditionen med kulturnatten ser ut att nu vara bruten. Om finansieringen inte kan lösas på något vis.

Samma sak med Valborgsfirandet vid Maren. Till det har kulturförvaltningen hittills bidragit med personal och teknik, delvis bekostat genom sponsring av Telge, som nu har meddelat att de inte är med 2012.

Pretzeltown, ungdomsmusikfestivalen i stadsparken, har hittills också delfinansierats av kulturförvaltningen, även här genom sponsring från Telge, och något år med en del trygghetsrådspengar. Nu är det slut med det.

– Jag bedömer också att det är små möjligheter att genomföra Kringelfestivalen, suckar Anders Lerner.

– Om vi inte hittar nån utväg inom den närmaste veckan måste vi ställa in den.

– Diskussioner pågår. Med politiker och med Telge.

Så ni går till stadshuset och säger snälla, snälla och likadant till Telge.

– Nja, vi kanske inte uttrycker oss precis så. Men vi pekar på konsekvenserna av minskad budget. Och på sambandet mellan sponsring och kommunala medel. För ju tunnare kommunal grundfinansiering desto svårare att intressera externa sponsorer.

Konsthallen

Tillbaks till Luna:

Konsthallen har visserligen fått riktade pengar, men det är för att över huvud taget kunna vara kvar. Utställningsbudgeten har minskat.

– Med runt 25 procent. Vi får sikta in oss på färre eller en annan typ av utställningar, som kräver mindre försäkringskostnader, transport- och inlåningskostnader.

Slutligen Nova, som riktar sig främst till ungdomar: Anders Lerner hade planerat för och hoppats kunna hålla öppet ännu mer än idag, och för det skulle det behövas mer personal. Men det blir inget med det heller, kanske måste de till och med minska öppettiderna, likaså sin programverksamhet.

Märks i höst

Alla de här förändringarna kommer inte att märkas i sin fulla kraft förrän till hösten, många av vårens program har bokats i god tid, och de kan inte ställas in. Men till några nya program finns inga pengar och de kommer att kunna genomföras enbart om de finansieras på annat sätt än med kommunala medel. Det betyder bland annat att det blir väldigt svårt att planera.

– Ja, precis så är det.

Blir din roll att leta sponsorer eller finns det nån särskilt avsatt person för det?

– Nej, det är allas uppgift att arbeta med extern finansiering och samverkan.

Det låter ju som om den kapaciteten skulle behöva förstärkas. Finns det medel till det?

– Nej, det får ingå i våra arbetsuppgifter.

Estrad

Så över till Estrad: För stadsscenen finns ett politiskt beslut att scenen ska erbjudas som ”arena för produktioner, gästspel och konferenser”.

– Uppenbarligen är den politiska viljan inte att vi ska utveckla vår egen verksamhet på Estrad. Om vi har en lägre summa att boka program för och ett högre intäktskrav så blir vi mer beroende av inhyrningar. Och därmed mer utlämnade till det som andra skulle vilja göra här än att vi kan välja själva. Det blir färre program, svårare att hantera barn- och ungdomsprogram, vilka oftast ger lägre intäkter, bland annat för att många av dem riktar sig till en mindre publik. Vill man bedriva barn och ungdomskultur, måste man vara beredd att ta kostnaderna för det.

Får inte marknadsföra

Estrad är en mycket nyttjad scen, för framträdanden, konferenser och möten av olika slag. Under fyra månader i fjol genomfördes inte mindre än 200 enskilda programpunkter, berättar Anders Lerner.

Då får ni väl marknadsföra scenen ännu mer som en konferensanläggning och ta bra betalt så det räcker till programmen?

– Nej, det kan vi inte, det får vi inte. Av konkurrensskäl. Och själva poängen med stadshuset var att det skulle vara en kombination av kulturhus och administrativ byggnad.

Här är det lugnt

För K 365, kulturverksamheten för äldre, som kultursekreterare Lars Ahlin håller igång, ser det ljusare ut, de får behålla sin budgetnivå och har till och med fått extra bidrag från Kulturrådet för att utveckla nya arbetsformer. Kultur i skola och Kultur i förskola, som samfinansieras med utbildningskontoret, ser också ut att kunna ligga kvar med sina verksamheter, motsvarande dagens nivå.

Bita i det sura äpplet

Den här situationen verkar ju inte så kul?

– Nej, det är klart jag skulle önska att läget vore annorlunda. Men det är som det är, just nu. Och vi är inte ensamma. Alla förvaltningar har fått mindre, utom skolan. Nu har vi två val: Antingen gräver vi ner oss och tycker synd om oss eller så försöker vi göra det bästa av situationen. Min uppgift som tjänsteman är att anta utmaningen och att försöka påverka de politiska besluten genom att påpeka konsekvenserna. Det måste vara vår stora uppgift, att trots det ekonomiska läget, göra Södertälje till en stad värd att leva i, där kulturens kanske viktigaste uppgift är att vara perspektivgivare, ett verktyg som kan öppna vägar, att överhuvud taget ge bilder av andra möjliga liv, och bidra till språk- och samhällsutvecklingen. Och där är biblioteket en extremt viktig resurs.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Göran G. Johansson


I fjol låg budgeten för Luna kulturhus på 30 732 000. I år på 30 986 000.

I fjol låg budgeten för stadsscenen och programverksamheten på 5 740 000 kronor. I år 5 807 000.

Det vill säga i fjol hade hela kulturförvaltningen 36 472 000 till sitt förfogande. I år 36 793 000.

Det ser ut som en höjning, men är i praktiken en sänkning. För att klara kostnads- och löneökningar skulle en höjning om 3,5 procent av fjolårets pott behövas, det vill säga ett påslag på fjolårets budget med 1 277 000 kronor. Vilket skulle ge en budget i år på (36 793 000 + 1 277 000) 38 070 000 kronor. Att jämföra med tilldelade 36 793 000.

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

3 Kommentarer till “Kulturskymning”

 1. Göran G. Johansson Göran G. Johansson skriver:

  Valborgsfirande vid Maren. Kringelfestivalen. Kulturnatten. Allt detta kommer att bli av! Med en sådan hattig kulturpolitik, hur ska kulturarbetare och tjänstemän kunna arbeta? Än ska det sparas, än finns det visst lite pengar i alla fall.

 2. Roland Cox skriver:

  Bedrövligt. Och till råga på det drar Astra ner kraftigt, vilket dränerar stan ytterligare på kulturkonsumenter och minskar företagets intresse för att sponsra.

  Vi kan bara lita till oss själva, och kräva att samhället omfördelar pengar från onödiga vinster och skattesänkningar till gemensam, livsnödvändig, samhällsutvecklande och underbar kulturkonsumtion.

  • Göte Franson skriver:

   Det finns många som vill ha, och många som behöver ett bra kulturutbud i Södertälje.
   Det finns många kompetenta kulturarbetare av alla sorter i stan.
   Ge inte upp, kämpa, fast det är motvind just nu!!!