Medborgarförslaget formellt avslaget

Det medborgarförslag som vi har skrivit om tidigare avslogs i utbildningsnämnden den 23 oktober. Motiveringen är att den organisation som förslaget omfattar i princip kommer att genomföras i alla fall.

Medborgarförslaget, som vi har följt på dess väg genom beslutsordningen, går i korthet ut på att inrätta en beslutsnivå mellan skola och kultur och fritid som skulle tvinga skolan att åtminstone prata med kultursidan inför stora investeringsbeslut för att se om kulturen skulle kunna tas tillvara bättre för skolans behov.

Ja, en organisation som ser till helheten, mer än till den egna förvaltningen eller nämnden, finns det behov av, konstaterar Maria Hjernerth på utbildningskontoret, det var hon som utredde förslaget. Och en sådan är faktiskt redan under uppbyggnad, den kallas Växthuset och innebär bland annat att samarbetet mellan skolan å ena sidan och kultur och fritid å andra, ska stärkas och systematiseras. Allt för att effektivisera och utveckla kommunens åtaganden med medborgarens behov i fokus.

Under våren 2013 ska en skiss på hur det samarbetet ska gå till vara klar och därefter ska det sjösättas, eventuellt med hjälp av Södertörns högskola, står det i avslaget. Utbildningskontoret föreslog därför att ”medborgarförslaget avslås då ett arbete som i stort sett överensstämmer med förslaget redan har påbörjats.” Vilket alltså utbildningsnämnden beslutade vid sitt oktobermöte.

Det ska bli spännande att följa det nya samarbetssättet!

Text: Ingrid Sjökvist

Beslut och motivering till avslaget (§ 200) finns i sin helhet på kommunens hemsida.

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Lämna en kommentar