Mer kultur på höstlovet

Sång och musik på Wendela Hebbe-gymnasiet.

Höstens skollov döps om. Från sportlov till kulturlov.

Förslaget kommer från S, V och MP i kultur- och fritidsnämnden. De vill, vid sidan av olika sportaktiviteter som tidigare, också kunna erbjuda Södertäljes ungdomar en mångfald av kulturupplevelser under höstlovet, med tonvikt på prova på-aktiviteter.

De förutsätter att också utbildningskontoret ska tycka att det här är en jättebra idé och tänker därför samarbeta med dem kring ett konkret förslag.

Sådana samtal har förstås redan ägt rum.

– Ja, de är helt med på noterna, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Anna Bohman (S), som är den som ligger bakom förslaget.

– En del elever kommer att få skolundervisning under höstlovet och vad vore bättre än att avsluta sådana skoldagar med någon kulturell aktivitet? Sådana bidrar dessutom positivt till skolans måluppfyllelse vad gäller kultur i skolan.

Ett konkret förslag till hur en sådan kulturvecka ska se ut ska ligga på kultur- och fritidsnämndens bord efter sommaren.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Göran G. Johansson

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Lämna en kommentar