Mindre pengar till föreningar

Den girige Fejgin från Södertälje Teateramatörers uppsättning Historien om Oliver på Torekällberget 2008. Kommer STA någonsin att kunna spela sommarteater om de får sina anslag nedskurna?

Det kommunala stödet till föreningar och studieförbund har i år minskats med 450 000 till 25,3 miljoner kronor. Det politiska beslutet om hur minskningen ska fördelas fattas inom loppet av någon månad, tror kultur- och fritidschefen Staffan Jonsson.

Många av både föreningarna och studieförbunden i Södertälje bedriver verksamhet som har med kultur att göra. De har varje år fått bidrag från kommunen för att kunna fortsätta med det. Det ska de även få i fortsättningen, speciellt till den del av verksamheten som riktar sig mot barn och ungdomar, eftersom den enligt politikerna ska prioriteras. Men i övrigt får de räkna med mindre pengar, förutom att en handläggartjänst för bidragen nu tas bort.

–  Det är femte året i rad vi drabbas av budgetnedskärningar, säger kultur- och fritidschef Staffan Jonsson, det är ur hans budget föreningspengarna ska tas.

– Alla kulturområden drabbas, utom fritidsgårdarna. Vi driver åtta stycken, inklusive den som ligger under Telge Hovsjö i Hovsjö. De får inga inskränkningar 2012.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Göran G. Johansson

I år kommer kultur- och fritidsnämnden ur sin budget att  fördela 25 228 000 kronor till föreningsbidrag och volontärverksamhet. Det är 450 000 mindre än i fjol.

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Lämna en kommentar