Nedskärningar hotar Kultur- & Fritid

Kultur- och fritidsförvaltningen får under 2012 mindre pengar att röra sig med än i fjol. – Det blir svårt att bibehålla nuvarande verksamheter, säger kulturchefen Staffan Jonsson som inte utesluter nedskärningar.

Torsdagen den 26 januari har politikerna i kultur- och fritidsnämnden sammanträde. Då ska de bland annat klubba igenom verksamhetsplanen för det här året. Och till den har de i år av kommunfullmäktige fått 765 000 mindre än i fjol av kommunens totala kaka, närmare bestämt 172 miljoner*) lite drygt. Men besparingarna är större än så, säger Olle Lindström, så kallad controller på Kultur- och fritidskontoret.

– I stället för en minskning för oss med 765 000 kronor skulle vi behöva ett tillskott på mellan 3 och 4 miljoner. Eller säg så här: Vi skulle behöva öka 2011 års tilldelning med 5 procent. Och detta bara för att kunna vidmakthålla dagens kultur- och fritidsutbud. Det beloppet motsvarar lönehöjningar, hyreshöjningar och indexhöjningar av en del hyresavtal som inte går att påverka. Dessa upp emot fyra miljoner, som alltså redan är intecknade, är utgifter vi inte kan göra något åt och som ska tas från vår verksamhetsbudget.

Viktig mening sist

Kulturdelen har tagit del av verksamhetsplanen, vilket för övrigt alla intresserade kan göra, den ligger på kommunens hemsida. Vi läser åtta sidor om Kultur- och fritidsnämndens mål och visioner, vackra ord, med barn och ungdomar som en prioriterad grupp. Allra sist står det:

”De budgetnedskärningar som har gjorts de senaste åren innebär att målen blir orealistiska att uppnå under 2012. Service, utbud och kvalitet till brukarna kommer att påverkas. För att upprätthålla nuvarande nivå kärvs ytterligare extern finansiering. All resursanvändning måste prövas.”

Hallå kulturchef Staffan Jonsson, det verkar illa det här?

Kultur- och fritidschef Staffan Jonsson.

– Ja, det är det. Det är fjärde året i rad som kultur- och fritidsverksamheten drabbas av nedskärningar. Vi har varit duktiga på att effektvisera, har gjort mer saker för mindre pengar, men nu går det inte längre.

Litar till sponsorer

– Årets nedskärningar påverkar verksamheterna väldigt negativt, fortsätter Staffan Jonsson.

– Ska vi bibehålla nuvarande volym räcker inte pengarna. Så är det. Och då måste det helt enkelt till extern finansiering, som sponsring, externa samarbetspartners och frivilliga insatser. Det har vi redan till viss del, men det måste bli mycket mer av den sorten.

Service, utbud och kvalitet kommer att påverkas, skriver du i budgetunderlaget. Hur då?

– Jag vill inte föregå nämndens beslut den 26 januari. Vi tjänstemän ska nu om någon dag träffa nämndledamöterna och berätta för dem hur nedskärningarna slår och vilka olika val vi står inför. Så får vi se hur de ställer sig till prioriteringar och till eventuellt nya avgifter.

– Det kan också bli fråga om att minska öppettider och om att överväga att inte tillsätta nån tjänst som blir vakant, säger Olle Lindström. Får vi inte fler besökare till våra program på Estrad kanske vi får tänka oss att bara erbjuda ett folkligare utbud, som lockar fler betalande besökare.

Kan det bli fråga om nedskärningar, Staffan Jonsson?

– Ja. Absolut.

Var då?

– Jag kan inte uttala mig förrän nämnden har sagt sitt. Men det blir ett tajt år, det är ett som är säkert.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Göran G. Johansson

* 172 230 000 kr. I fjol var tilldelningen 172 995 000 kr, således en minskning innevarande år med 765 000 kronor.

Kultur- och fritidsnämndens möte den 26 januari är öppet för allmänheten. På kommunens hemsida finns föredragningslista och underlag för beslut . Sammanträdena brukar de förlägga på lite olika ställen. Den här gången blir det i Täljehallen och sammanträdet, som börjar klockan 17 inleds med en halvtimmes rundvandring i Täljehallen för ledamöterna före det egentliga sammanträdet. Mötet är öppet för allmänheten. Den som vill vara med och lyssna kan vänta innanför entrén 17.30 för att bli  hänvisade till rätt lokal, hälsar sekreteraren i kultur- och fritidsnämnden, Axel Christensson.

I kultur- och fritidsnämnden ingår:

Från Socialdemokraterna: Anna Bohman (ordförande), Mikael Celik, Nursel Awrohum och Emilia Carapic.

Från Miljöpartiet: Nils Carlsson-Lundbäck (1:e vice ordförande)

Från Vänsterpartiet: Jan Strannerud

Från Moderaterna: Ulf Sundblad och Daniel Danial

Från Folkpartiet: Bo Håkan Stockhaus (2:e vice ordförande)

Från Centerpartiet: Birgitta Rolander

Fån Sverigedemokraterna: Tommy Hansson

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Lämna en kommentar