Spelande ungdomar husvilla

Spinnrocken, Frälsningsarméns tidigare hus med sin ståtliga siluett, snart ett minne blott.

Spinnrocken, Frälsningsarméns tidigare hus invid Tom Tits parkering, ska rivas. Kanske. För att ge plats åt ett parkeringshus. Just nu håller man på kommunen på med en förstudie av in- och utfarterna för ett sådant. Men än är det inte helt klart hur stort parkeringshuset blir eller var någonstans på tomten det ska placeras, vilket i sig innebär att Spinnrocken kan komma att vara kvar. Om det får plats. Om det inte stör in- och utfarterna för bilarna.

Spinnrocken har blivit något av ett ungdomens hus med fokus på rockmusik. Ett ställe med replokaler och flera olika kurser för dem som inte ingår i ett band men som vill spela.

Fredrik Lundström rockcoach.

– Varje vecka repar ett tjugotal band här, säger Fredrik Lundström, som ansvarar för verksamheten. Han är Sveriges troligen ende rockcoach, anställd av ABF.

– En del av dem är riktigt bra och framgångsrika, Rappakalja, Grieved och From Zero To Hero är några exempel. Dessutom har vi konstant ett tiotal ungdomar i kö, och de flesta av dem tussar vi ihop till nya band. Räknar man dessutom in de andra föreningarna, som är kulturutövare, rör det sig om ett drygt hundratal personer som utnyttjar Spinnrocken varje vecka.

– Att vi med största sannolikhet inte kan vara kvar i Spinnrocken är väldigt ledsamt, säger Peter Friström, styrelseordförande i ABF Södertälje/Nykvarn.

– Vi håller på att titta på några alternativa lokaler, men det är ingen av dem som det förs diskussioner om. Inget är bestämt på något håll alls än. Ett nytt Spinnrocken blir svårt att hitta, verksamheten är ju sådan att den måste ligga avskild för att inte grannarna ska störas.

Rappakalja, ett av banden som repar på Spinnrocken.

Brist på p-platser

– Vi är medvetna om att huset har ett visst kulturhistoriskt värde, säger planarkitekt Christina Rask på stadsbyggnadskontoret.

Att det är aktuellt att bygga ett parkeringshus på tomten beror, enligt Christina Rask, på främst två saker. Denena är ett övergripande mål att minska biltrafiken i innersta stadskärnan, och det kan parkeringsplatser i utkanten medverka till. Det andra är att många tidigare p-platser i centrum har byggts bort och det råder alltså akut brist på parkeringsplatser i stan.

När programmet ”Södertälje stadskärna 2009 – 2029” var klart fanns planer på att ändra detaljplanen för Spinnrocken så att den också skulle kunna tillåta handel mot Storgatan i ett tänkt parkeringshus och då med affärer i bottenplanet och kanske bostäder högre upp.

– Men det blev aldrig någon ändring, behovet av p-platser bedömdes vara för akut för att invänta den processen, säger Christina Rask.

Det nya parkeringshuset beräknas stå klart under nästa år.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Olof Näslund

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

2 Kommentarer till “Spelande ungdomar husvilla”

  1. Pojlof skriver:

    Som så ofta behöver kulturen stå tillbaka för kommersen och bilismen. Och allra oftast är det ungdomarna, som i sig är utan ekonomiska medel, som får stå tillbaka först.
    Varför inte bygga på ett parkeringshus med en extra våning eller en källare där rep och konsertlokaler kan inhysas. Det borde inte störa de stillastående bilarna. (om inte billarmen drar igång) :-), och det borde inte kosta så vansinnigt mycket mer, eller?
    //P

  2. Isa B skriver:

    GJUTERIET! När ska politikerna förstår det?!