Taxehöjning bestäms på torsdag

På torsdag, den 23 februari, sammanträder kultur- och fritidsnämnden igen. Bland frågorna finns kulturskolans nya taxor och en eventuell ny biograf till Södertälje.

Mötet börjar kockan 17 och är öppet för allmänheten. Det hålls denna gång i Hovsjö fritidsgård. Den ligger snett bakom affären i något som ser ut som ett stort och inglasat lusthus. Handlingarna inför mötet är offentliga och kan hämtas här: http://www.sodertalje.se/Kommun-demokrati/Politik-och-paverkan/Namnderna/Kultur_och_fritid/Sammantradeshandlingar/2012-02-23/

Vid nämndmötet kommer kultur- och fritidsförvaltningen att informera om sin utredning av en ny biograf enligt Järfällamodellen i Södertälje.

Vad är det för någonting, Anna Bohman (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden?

– Jo, alla tyckte ju att det var synd att den sista biografen i Södertälje fick stänga, de fick det inte att gå ihop ekonomiskt. Vårt kontor fick då i uppdrag att tillsammans med näringslivskontoret titta på frågan om det skulle gå att på något annat sätt få hit en ny biograf.

– Filmbolaget Euorstar har ju funnits på Estrad en tid, fortsätter Anna Bohman, och de hade hoppats kunna etablera en egen salong i centrum. Men det stupade dels på rätt lokal och på att de hade svårt att få nån ekonomi på sina filmvisningar. Trots att de hade ytterst förmånliga villkor på Estrad. Men de annonserade inte i tidningen, bara på sin hemsida och det räckte inte.

– Jag var för en tid sedan på en konferens om digitala biografer och där fick jag kontakt med folk från Järfälla. De har funnit en lösning, där man visar kommersiell film på kvällstid och på dagtid används salongen av kommunen för dagfilm.

Så det skulle kunna locka ett kommersiellt filmbolag?

– Nja vem som skulle vara intresserad vet jag inte, det kan kanske var en förening. Jag vet heller inte vad förvaltningen har kommit fram till, men de har uppenbarligen börjat sin utredning för de ska informera oss på torsdag om hur det går.

Höjda avgifter

En annan fråga som kommer upp är kulturskolans taxor. Där har förvaltningen föreslagit, vilket Kulturdelen tidigare berättat, en reglering. Det innebär dels en utjämning så att de allra yngsta får betala lite mindre och de äldre betydligt mer. Och det innebär framför allt att de allra flesta av kulturskolans elever får betala tjugo kronor mer i terminsavgift. Detta på grund av minskade anslag.

Kulturförvaltningen har nu föreslagit att nämnden ska gå med på denna förändring, som därefter ska slutligt klubbas av kommunfullmäktige.

Kommer ni i majoriteten (S, V, Mp) att föreslå att nämnden antar förvaltningens förslag?

– Vi vill absolut inte höja några avgifter, utan helst sänka generellt, men med den budget vi har går inte det. Nu har kulturskolan kommit med förslag som förvaltningen ställt sig bakom och höjningen måste enligt deras bedömning till för att kulturskolan ska kunna behållas.

Så ni kommer att tillstyrka?

– Nämnden har ju inte haft sitt möte än och vi kommer säkert att föra ett resonemang. Vi vill på sikt sänka avgifterna.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Olof Näslund

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Lämna en kommentar