Utbildningsförvaltningen ska utreda

Turordningen för ett medborgarförslag illustrerat med lappar på en tvättlina.

KF beslutade igår att medborgarförslaget, om ett obligatoriskt samråd mellan kultur och skola ska överlämnas till utbildningsnämnden. Det berättar KF:s sekreterare Ola Schön.

Peter Fredriksson

– Först ska KF:s protokoll justeras, vilket sker nästa måndag, den 25 juni. Därefter skickas handlingarna till utbildningskontoret, där Peter Fredriksson är chef, för beredning innan det lämnas till politikerna i utbildningsnämnden som ska fatta beslut.

Kulturdelen fortsätter följa förslaget.

Text: Ingrid Sjökvist

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

2 Kommentarer till “Utbildningsförvaltningen ska utreda”

  1. Margareta Lithén Margareta Lithén skriver:

    Härligt att det går framåt! Men märkligt att förslaget om ett samarbete mellan två nämnders verksamhetsområden inte skickas till båda nämnderna.

    • Ingrid Sjökvist skriver:

      Ja visst är det lite konstigt. Men om det är någon som helst ruter i utbildningschefen så inser han förstås att han inte kan utreda ärendet utan kontakt med sina kompisar i kulturförvaltningen/nämnden. Så det kanske ger sig ändå.