Wasaskolan satsar på biblioteket

Georgio Sezgin och Guy Ndikuriyo tillhör de flitiga boklånarna på Wasaskolan.

– Jag tycker om att läsa, säger Guy Ndikuriyo på Wasaskolan.

Han befinner sig tillsammans med Georgio Sezgin mellan ett par av hyllorna i biblioteket och letar bland titlarna. Helst ska det vara en bok som ser spännande ut för att han ska låna den.

– Jag tycker också om böcker, säger Georgio, man lär sig en massa nya ord.

Boken om Zlatan har Guy Ndikuriyo och Georgio Sezgin just läst båda två.

– Den var både bra och intressant, säger Guy.

– Och man fick veta mycket om hela hans liv i detalj, säger Georgio, vi som har läst den har pratat en del om den.

Schemalagt

De båda killarna går i nian och har just idag, när Kulturdelen är på besök, en timme schemalagd bibliotekstid.

– Ja, så har vi bestämt att ha det här på Wasa, säger Raili Vieru.

Hon är biblioteksassistent och har byggt upp ett nytt bibliotek från grunden med resterna av vad som blev kvar sen Bårstaskolan las ner och med nyinköp. Många nyinköp. Mellan 1 500 och 2 000 titlar om året fyller Raili Vieru på med, klassuppsättningar av engelska böcker och skönlitteratur, en del av titlarna på både arabiska och svenska. Många lättlästa.

Oftast är det rätt fullt inne i biblioteket, av klasser på de schemalagda tiderna och i övrigt av elever som vill låna, berättar Raili Vieru.

Tvång har hjälpt

Raili Vieru själv kom också från Bårstaskolan med uppgift att rusta biblioteket i Wasaskolan som då låg i malpåse och att utveckla det.

Hon jobbar heltid på biblioteket och håller öppet varje dag från åtta till två, tre. Alla klasser har alltså fasta och schemalagda tider där och då är det stängt för övriga. Eleverna botaniserar tillsammans med sina lärare och med benäget bistånd av Raili Vieru, som föreslår titlar och visar nya böcker.

– Jag har till och med tvingat några högstadieelever. Läs den här, har jag sagt och så kommer du tillbaka när du har gjort det så ska vi prata om boken. Och det har funkat, när första boken är läst fortsätter de med nästa. Det är sådana upplevelser man lever länge på.

Tillgång

Helst skulle hon vilja ha bokprat ute i klasserna också men det hinner hon inte med. Sagostunder däremot och läsläsning för lågstadiet några timmar i veckan.

Lärarna vänder sig också till henne när de vill ha hjälp med böcker på något särskilt tema och om hon inte har något passande på Wasa så skickar hon efter från Luna.

– Vi har ett gott samarbete, lärarna och jag, säger hon.

– Dessutom har vi har samma utlåningssystem här som Luna och det gör att man kan låna på ett av ställena och lämna tillbaka på det andra och det är lätt att lägga beställningar.

Bland böckerna är just Lasse-Majaböckerna bland de populäraste, förutom Zlatan då. Likaså böcker om Riddarpojken Tam.

– Många läser mycket, särskilt låg- och mellanstadiet, där läsningen är en självklar del av undervisningen. De lånar otroligt mycket.

Bokinköpen bestäms av en bokgrupp där flera lärare ingår. De har nu bestämt att också satsa mer på faktaböcker.

– Det behövs nya, och moderna. Om länder och historia särskilt.

Bibliotek är grunden

Bokinköpen ser rektor Lasse Fröidstedt inte som en belastning för skolans budget.

– Nej, en skola måste ha ett fungerande bibliotek. Det är något av en grundinstitution, säger Lasse Fröidstedt.

– Det ska vara ett bibliotek med mycket skönlitteratur och det ska vara bemannat av bibliotekspersonal. Särskilt på en skola som vår med många elever med utländsk bakgrund. Av flera skäl. För det första ska skolan erbjuda den läsning som kanske inte hemmen kan uppmuntra. I många hem talas ett annat modersmål och därmed behöver skolan duscha eleverna med det svenska språket. De ska också ha möjlighet att ta med sig böcker hem, vilket i sig kan sprida ringar på vattnet. Vi jobbar mycket med svenska språket och vi har bestämt oss för att fullkomligt överösa våra elever med språk. På alla möjliga sätt.

Nya lokaler

Wasaskolan ligger i Geneta. Sen 2010 omfattar den elever från förskolan till och med nian. För tre år sedan byggdes den om och till och då skapades också den lokal som skulle bli biblioteket, i direkt anslutning till den stora och ljusa entréhallen. Det består av dels bokdelen och dels mediateket med datorer för informationssökning. Skapandet skedde samtidigt som Bårstaskolan lades ner och i det sammanhanget ärvdes mycket av biblioteksböckerna, många av dem var gamla och måste makuleras.

– Vi har försökt bygga upp ett bra bibliotek, fortsätter Lasse Fröidstedt, vi köper böcker, moderna böcker. Jag har ingen fast summa för medieinköp, vår totala budget beror på antalet elever, men jag lägger in så mycket jag över huvud taget kan. Jag ser det som en prioriteringsfråga och där har jag hela personalen med mig. Vi diskuterade bibliotekets funktion noga innan vi bestämde oss för att satsa på det.

Varför är det då viktigt att läsa?

– När jag jobbade som lärare, byggde jag i princip all min undervisning på skönlitterära texter. Att läsa en skönlitterär text är som att gå i möte med en eller flera människor och träna sig i att leva sig in i hur andra människor tänker, utan att möta dem öga mot öga. Det ger en större förmåga att sätta sig in i andras liv. Läsandet ger också förebilder till hur man ska skriva.

Satsar på läsningen

I ett av hörnen i Wasabiblioteket, som är ett renodlat skolbibliotek och inte kombinerat som folkbibliotek, sitter Mikhael Mikalides med en elev framför en uppslagen bok. Läsningen är för honom a och o i undervisningen och hans elever får läsläxa varje dag.

– En del av dem är ju inte särskilt skolmotiverade och gör kanske inte så många knop på andra lektioner. Men de kan läsa och kan formulera sig.

Något han själv menar är nyckeln till att klara sig.

– Det ska jag säga, poängterar han, att ska man bara satsa på en enda sak under din skoltid så ska det vara att läsa.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Olof Näslund

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Lämna en kommentar