Bruksmiljö från 1600-talet hotad av marina


– Det här är ju en idyll, säger Göran Gelotte, och det här gamla magasinet är byggnadshistoriskt intressant.

– Det här är ju inte bara en idyll. Området är också kulturhistoriskt mycket intressant: en sammanhållen bruksmiljö från mitten av 1600-talet, som dessutom ligger så nära Södertäljes stadskärna. Så säger Göran Gelotte, före detta stadsantikvarie i kommunen, om planerna på att bygga en fullservicemarina i Norra Bränningeviken – kant i kant med Öbackens naturreservat.

Det är inte första gången som Göran Gelotte kämpat för den här miljön. Kommunen har länge velat exploatera markerna kring Bränninge gård. På 1960-talet ville man bygga bostäder här. Den tidens ideal var en stadskärna med flera satellitcentra omkring – tvärtemot den nuvarande förtätningstrenden. Nästa gång var omkring kring decennieskiftet 1980-1990, då fjärrtågsbron vid Södertälje Syd skulle byggas. Den gången ville man flytta hit båtklubben i Torpaviken för det sas vara alldeles omöjligt att ha den under bron, där den ligger idag.

Mer än hälften av den här viken kommer enligt planförslaget att fyllas med båtbryggor.

Bränninge bruk är alltså från mitten av 1600-talet. Det var ett järnbruk, som bearbetade malm från Utö och Skottvångs gruvor, berättar Göran Gelotte. Från Utö fraktades malmen med båt till ångbåtsbryggan, som man fortfarande ser en del rester av ute i vattnet. Från Skottvång transporterade man malmen till lands på vintern, när det var tjäle i marken.

Man behöver inte leta länge i jorden vid Norra Bränningeviken, innan man hittar handslagen spik från Bränninge bruk. Likadana användes vid byggandet av Gamla Rådhuset.

Orsaken till att kommunen nu vill exploatera området är att man vill bygga bostäder i Södertälje Södra på den mark där Albinhallen nu finns i lokaler med rivningskontrakt. Representanter för Albinhallen har frågat om man får lägga en fullservicemarina i Norra Bränningeviken och 2010 gav politikerna tjänstemännen i uppdrag att upprätta ett program för en sådan lösning. Nu finns ett detaljplaneförslag med en remisstid som går ut dagen före midsommarafton.

Konceptet med en fullservicemarina innebär en anläggning som är i bruk i princip året om. Inom programområdet kan inrymmas övernattningsmöjligheter på land i form av vandrarhem/hotell, service i form av restaurang/servering, service och reparationer av båtar, förvaring av båtar (i hallar), försäljning av båtar och tillbehör, båtplatser samt gästplatser” skriver man i planförslaget.

Elisabeth Björk, som har en kolonilott i området, är starkt emot kommunens planer på en marina i viken. – Över min döda kropp, säger hon och vill ordna en busstur, så att beslutsfattare ska få en uppfattning om Bränninge och kanske hitta andra lägen för en marina.

Bränninge gård har som helhetsmiljö höga kulturvärden anligt 8 kap. 13-14§ PBL (plan och bygglagen) medan repektive byggnader varierar som enskilda miljöer. Bränninge har ett samhällshistoriskt, men även industrihistoriska värden och speglar en lång kontinuitet med anor från förhistorisk tid, skriftligt belägg för en by på 1300-talet, en stor jordbruksenhet samt ett betydande bruk sedan 1600-talet. Miljön ”Bruket” skiljer ut sig som en sammanhållen äldre miljö av högt kulturmiljövärde med både byggnadshistoriska och miljöskapande värden. Vattenområdet har viktiga kulturvärden med dammar, tvättstuga, bro med mera. Områdets kulturhistoriska och miljöskapande värden sammanfaller vad gäller landskapsbilden”.

Inga byggnader ska rivas och man ska inte göra intrång i reservatet. Vilken skada gör då en marina här?

– Den förstör hela omgivningen, säger Göran Gelotte. Omgivningen blir fel för att man ska kunna få en rättvisande uppfattning om den gamla bruksmiljön.

Kulturmiljöer behöver alltså precis som naturreservat en buffertzon och precis i denna buffertzon vill kommunen lägga marinan. Svårt att förstå – speciellt som något alternativt läge inte ens har utretts.

Svårt att förstå också eftersom området i sin helhet används flitigt av framförallt Pershagenbor, men även av andra promenerande, joggande, fågelskådande, koloniodlande kommuninvånare.

Text: Margareta Lithén

Foto: Göran G. Johansson

Kommunens detaljplaneprogram kan du läsa här.

Naturskyddsföreningens synpunkter kan du läsa här.

”Genom området leder en smal grusväg som kan vara av lång hävd.” står det i planförslaget.

I det här magasinet – mitt framför ångbåtsbryggan – lagrades importerad tobak kring sekelskiftet 1800-1900, då man tillverkade cigarretter här.

En tidigare sommargäst har berättat att hennes mamma satt i den här statarlängan och rullade cigarretter i början av 1900-talet.

Alldeles intill den gamla grusvägen – och den föreslagna marinan – ligger ett område med kolonilotter.

Margareta Lithén kom till Södertälje som fyraåring. Efter Journalisthögskolan jobb på bl a Norrbottens-Kuriren och Sydöstra Sveriges Dagblad, Radio Södertälje och som frilans. Margareta är också sångerska och har framträtt med några visprogram i Södertälje med ganska vid omnejd.

6 Kommentarer till “Bruksmiljö från 1600-talet hotad av marina”

 1. Håkan Bergström skriver:

  I Bränninge, straxt söder om Södertälje i närheten av Pershagen finns en unik miljö från.1600-talet.

  För djävligt att Södertälje kommun med berått mod tänker förstöra en så fantastisk plats. Man förstör inte bara en kulturbyggd även natur och fågelliv kommer att bli lidande av den hänsynslösa exploatering som planeras. Den nya verksamheten med ett urbant båtliv med allt vad det innebär av mark- och vatenförstörelse.

  Fy på er i Södertälje komunfullmäktige.

  Upprörd Hässelbybo
  som tillbringat många somrar och firat många midsomrar i Bränninge

 2. Ulf Bejerstrand skriver:

  Det är väl som vanligt. Dom som bestämmer har väl några stora lyxbåtar som dom vill ha någonstans, eller så har dom några inflytelserika kompisar som dom vill göra en tjänst.
  Jag har tappat hela förtroendet för styrande politiker, oavsett färg, från 3 år i Stadshuset i Stockholm.
  Hur kan man ens tänka tanken att förstöra detta kulturarv, så våra barn inte ska ha något gammalt genuint att kolla in en dag om 50 år…
  Tänk er att i Stockholm så ville man riva Gamla Stan… Dom hann att riva Gamla Klara, Stockholms pärla!
  Detta är baksidan av myntet som heter DEMOKRATI… för det är det bara på valdagen…!!!

 3. Lars Hedlund skriver:

  Vilken bra artikel,skönt att läsa att det är så många som faktiskt bryr sig.Men det förstås,
  denna fantastiska miljö rör om i själen och
  har gjort det i 30 år på mig och mina barn.

  Min dotter frågar fortfarande om vi inte kan sätta oss på bryggan och fiska.Hon är idag 26 år.

  Sonen tar ofta med sig kompisar för att bara vara
  i denna sagolika miljö.

  Detta får inte bli ett nöjesfält för små båtar,större fartyg, som skräpar ner stränder med olja och annat skräp.Hela bilden blir ju förändrad i viken.

  Tog en bit ur artikeln,som är värd att begrunda.

  ”Bränninge har ett samhällshistoriskt, men även industrihistoriska värden och speglar en lång kontinuitet med anor från förhistorisk tid, skriftligt belägg för en by på 1300-talet, en stor jordbruksenhet samt ett betydande bruk sedan 1600-talet.”

  Denna miljö får man bara inte slakta.Jag är glad
  att få uppleva denna miljö.
  Snälla, låt mina barnbarn få gör det också.

  Har hört några kompisar som varit och hälsa på
  säga: ”Det här är ju lika mysigt som barnen i Bullerbyn” Jag kan bara hålla med.

  Min Bullerby vill jag behålla som den är,
  så fatta ett klokt beslut denna gång.
  /Lars Hedlund

 4. Kerstin Burström skriver:

  Åh vad bra att denna artikel skrevs! Södertälje kommun har några fantastiska guldkorn i sin närmiljö, bl.a Torekällberget och denna fantastiska natur- och kulturmiljö ute vid Öbacka-Bränninge bruk. Ett guldkorn för Södertäljebor med cykelavstånd från centrum. Turistchef, kulturchefer natur och miljöansvariga: SLÅSS för Öbacka-Bränninge!! En UNIK miljö!//Kerstin Burström

 5. Helena Almér skriver:

  Bra artikel, att lägga en fullservicemarina i Bränningeviken verkar förryckt. Flora och fauna kommer att helt förstöras av slitaget på naturen. Vi som bor där kommer att utsättas för så mycket buller, att vi kanske inte kan vara ute. Fåglarna kommer att störas i sin häckning och vi kommer inte att höra fågesången i fortsättningen. Vattnet blir förorenat av olja och bensin och säkert annat också som man kan pumpa ut i vattnet!!!!! Så adjöss med våra bad.
  Hur kan man förstöra en så vacker och idyllisk del av Södertälje som så många innevånare har glädje av varje dag, övergår mitt förstånd!!
  Skäms Södertälje kommun.

  • Birgit Vehmas skriver:

   Det vore ett vansinnesdåd av brottslig karaktär, att förstöra/ödelägga denna fantastiska natur- och kulturmiljö ute vid Öbacka-Bränninge bruk!!!

   Hoppas kommunen tar sitt förnuft tillfånga.