Biblioteksplanen rycker närmare

Södertälje kommun har fortfarande ingen biblioteksplan, vilket varje kommun enligt lag måste ha. Om detta har Kulturdelen tidigare vid flera tillfällen berättat. Men nu på måndag, hoppas utredaren Ola Skinnars kunna ge den påbörjade utredningen den prioritet han hoppas på.

– Att det har dröjt, säger han, beror dels på att vår utredarenhet avlövats på personal, i samma besparingarnas kölvatten som drabbat hela kommunen, och dels på att vi har fått ett par tunga ärenden på vårt bord från både Kommunstyrelsen som vi sorterar direkt under och från kommunalråden. Och dem måste vi alltid prioritera.

Men nu på måndag ska alltså en översyn göras av vilka ärenden som inte får eller bör vänta längre.

– Jag kan nästan svära på att biblioteksplanen är en av dem och där har det gått framåt, även om den inte är klar än.

Ola Skinnars

Den stora knäckfrågan har varit om ett skolbibliotek ska betraktas som tillfyllest utan en utbildad skolbibliotekarie.

– Vi tycker inte det. Utbildningsnämnden har tidigare inte velat sträcka sig längre än vad själva lagstiftningen kräver och då behövs ingen bibliotekarie. Men vi menar att bibliotek utan en utbildad sådan, det kan man lika väl vara utan.

Sen dess har Ola Skinnars försett utbildningsnämnden med kunskapsunderlag och sett till att ledamöterna fått åka på skolbiblioteksmässor och det har resulterat i att de i mars lämnade ifrån sig ett underlag som nu kan ligga till grund för att utredningen verkligen kan komma att genomföras.

Så utbildningsnämnden har backat, då?

– Nej, det vill jag inte säga, snarare tagit ett steg framåt. De har fått möjlighet att förstå skolbiblioteksfrågan på lite olika sätt.

Ola Skinnars räknar med, under förutsättning att frågan på måndag anses behöva prioriteras, att hans utredning ska vara klar för att skickas ut på remis till berörda under tidig höst.

Läs tidigare artiklar om biblioteksplanen härhär och här.

UPPDATERING:

Biblioteksplanen upp på bordet

Jodå, biblioteksplanen ska färdigställas och det inom en inte alltför avlägsen framtid. Det beslutades på utredningsenheten nu i måndags, den 17 juni. Arbetet med den är nu prioriterat, berättar utredaren Olar Skinnars, som håller i tåtarna.

– Nästa steg är ett möte inom kort där vi som arbetat, och kommer att arbeta, med biblioteksplanen ska bestämma vilka av oss som ska färdigställa planen och lägga en tidplan för arbetet.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Göran G. Johansson

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Lämna en kommentar