Ingen pelarsal vid Södra

Nej, någon pelarsal vid broarna vid Södertälje Syd blir det nog inte. Det medborgarförslag som väcktes i fjol om att utreda en sådan ligger på kulturhuschef Anders Lerners bord. Han har visserligen inte formulerat sig än (ska vara klart till kultur- och fritidsnämndsmötet i augusti), men han kommer troligen inte att argumentera för en sådan, låter han Kulturdelen förstå.

Varför inte, Anders Lerner?

– Den fysiska miljön är inte den bästa för en konsthall utomhus med målade pelare. Det är bullrigt och smutsigt och slitaget på eventuella målningar skulle vara stort och kräva mycket underhåll.

Vem har du involverat i din utredning?

– Jag har pratat med både Trafikverket och Banverket. De är heller inte så pigga på att släppa in folk där under brospannen.

Scania, har du varit i kontakt med dem, de finns ju i närheten?

– Nej, det har jag inte.

Har du haft någon konstnär med i utredningen?

– Nej, än så länge har jag haft de kontakter jag nämnde och börjat titta på det praktiskt och tekniska. Både storleken på insats och underhåll skulle vara mindre lämpade för den typen av galleri som medborgarförslaget ger och platsen är inte något optimalt besöksmål. Det är ingen plats man passerar som gående, inte uppsöker spontant.

Jag förstår att du inte direkt förordar en pelarsal, av internationell karaktär och storlek, som typ Guggenheimmuseet.

– Jag vill inte föregripa min skrivning, men så är det ju. Det är klart att det går att göra nästan vad man vill om det finns pengar. Men det här är inte den optimala platsen och vi behöver pengar till så mycket annat, konsthallens sjunkande resurser till exempel. Däremot har jag funderat på om man kan ljussätta pelarna kvällstid och under årets mörka delar. Det skulle gå att göra vackert och utan att störa trafiken.

Det låter ju häftigt.

– Ja, det skulle inte behöva kosta så väldigt mycket heller. Men som sagt, jag har inte formulerat något än så jag vet inte riktigt var min skrivning landar. Däremot kan jag ju säga att ett sådant här medborgarförslag, även om det inte går att genomföra som förslaget är tänkt, väcker tankar på andra möjligheter. Grundidén i det här tycker jag är bra. Jag tycker också att man i alla sådana här anläggningsprojekt som broarna vid Södra skulle ha kalkylerat in konstnärlig utsmyckning från allra första början. Då hade det sett annorlunda ut. Det skulle ju faktiskt kunna bli en effekt av mitt förslag till beslut, att vi får en skrivelse som gör att vi får med den konstnärliga intensionen redan från början.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Olof Näslund

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

3 Kommentarer till “Ingen pelarsal vid Södra”

 1. Erik Werner skriver:

  Peter,

  Jag mailade Anders Lerner när utredningen drogs igång med lite länkgodis från liknande projekt runt om i värden. Han sa att dessa skulle tas med i utredningsunderlaget, men när det kom till kritan så blev det nog lite för jobbigt. Så det blev ett telefonsamtal till Trafikverket istället, som också tyckte att det lät jobbigt och sa nej. Mer vingar än så fick inte idén.

  Själv tycker jag att det fortfarande är ett alldeles utmärkt förslag. Dels för att det är relativt unikt (exemplen jag hittade var relaterade men inte identiska) och verkligen har potential att bli en destination i sig själv. Dels för att jag tror att det kan vara nyckeln till att knyta ihop Södra med centrum och bryta den isolation som trafikapparaten har skapat för gamla Baltic.

  Så jag ser gärna att vi tar det vidare. Tror kanske också att gänget runt Scanias besöksverksamhet i Wallenbergshallen kan se möjligheter för dem i ett sådant projekt? Kanske vi kan bolla lite skisser till och börja med?

 2. Peter Sirkén skriver:

  Pelarsalen vore utmärkt som marknadsföring av Södertälje som påhittig och tillåtande och tilltalande som kulturupplevelse. Synd om det här somnar in. Man kan verkligen hålla med Anders Lerner om att platsen inte är ett optimalt besöksmål som det ser ut idag 🙂 men hans slutsats känns lite visionslös. Finns viljan, kan man undra? Är det bara finansiering som bromsar?

  Utifall Pelarsalen inte kan genomföras med kommunens hjälp skulle det kanske vara framkomligt att försöka utan kommunens inblandning? Lever projektet?

 3. Eric Matteoni skriver:

  Vem har varit rådgivare i den här frågan?
  Jag har många idéer om vad som kan göras.
  Vi ses efter sommaren.Men jag har inga idéer
  var vi får pengar ifrån.