Lästävling för barn i sommar

Läs fem böcker i sommar och var med och tävla om lika många i vinst. Det erbjudandet ger biblioteken i Södertälje alla barn mellan 7 och 16 år i kommunen. En folder där man ska fylla i namnet på böckerna man läst och vad man tycker om dem, kan hämtas på stadsbiblioteket i Luna i Södertälje och på kommundelsbiblioteken i Järna, Enhörna, Hölö och Mölnbo. Den kan också laddas ner från nätet.

Fram till den 20 augusti kan foldrarna lämnas in och därefter dras två vinnare som får fem böcker var, två som får tre böcker var, och hela trettio barn som får var sin bok.

– Barn läser allt mindre, särskilt längre texter, säger barnbibliotekarie Stina Thomsson på stadsbiblioteket.

– Det finns flera undersökningar som visar att så är fallet. Särskilt under sommaren finns det en risk att barn tappar sin läsning. Och det vill vi nu motverka. Vi hoppas att tävlingen ska kunna driva igång dem även nu på sommaren.

– Vi vet ju hur viktig läsningen är för att få makt över sitt liv, sina förutsättningar och sin framtid. Att läsningen minskar är rena katastrofen.

Det är det inte bara Stina Thomsson som inser. På stadsbiblioteket märker man dessutom att intresset från skolan att ta med sig sina låg- och mellanstadieklasser till biblioteket har sjunkit.

– Den gångna terminen har vårt schema för bokprat inte fyllts. Det är särskilt trist eftersom en del skolor saknar skolbibliotek och barnen där blir helt utan.

– Å andra sidan, poängterar Stina Thomsson, är de lärare som anammat möjligheten väldigt nöjda. De hinner ju själva antagligen inte läsa in sig på barnlitteratur, men det gör vi. Vi önskar verkligen att det vore fler klasser som kom.

I höst ska stadsbiblioteket, som ju är ett folkbibliotek, också försöka nå barnen utanför skolan, på deras fritid, i föreningar, sportlag och andra aktiviteter.

– Vi har inte bestämt formerna för det än, men det kommer, säger Stina Thomsson.

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Lämna en kommentar