Mindre till konstnärer

Just nu håller, vilket Kulturdelen tidigare berättat, kulturhuschef Anders Lerner på att utreda hur han ska kunna finansiera administrationen av de konstverk som konsthallen förvaltar, i egna och andras lokaler. Till det finns inga pengar i budgeten. Ett förslag är att låta konstnärerna betala. Beslut kan komma att fattas vid nästa sammanträde i kultur- och fritidsnämnden, den 29 augusti.

Södertäljekonstnären Gunilla Wihlborg, till höger, har alltid känt sig väl omhändertagen av Södertälje kommun vid sina uppdrag här. Kristina Möller är utställningsintendent för Södertälje konsthall. Ansvaret för konsthallen vilar på kulturhuschef Anders Lerner.

Den så kallade 1 %-regeln är en gammal princip, som Södertälje har anslutit sig till, och som innebär att en procent av byggkostnaderna för en kommunal nybyggnation eller ombyggnad ska avsättas för konstnärlig utsmyckning. Detta för att konsten ska få större plats i det offentliga rummet. 1%-regeln har i Södertälje länge använts som en rekommendation, men 1999 fattade kommunfullmäktige beslut att den ska vara bindande.

Dessa pengar ska, är det meningen, alltså gå till utsedd konstnär och det enskilda konstverket. En tanke i Anders Lerners pågående utredning är att konstnären nu ska avstå från en del av sin ersättning och därmed bekosta administrationen av kommunens konstinnehav.

– Förslaget är huvudlöst, säger Södertäljekonstnären Gunilla Wihlborg.

1 %-regeln är det många som genom tiderna har velat nagga på. Det bekräftar Kristina Möller, utställningsintendent på Södertälje konsthall och arbetar med kommunens konstnärliga utsmyckningar.

– Just pengarna till konstnärlig utsmyckning har vi behövt kämpa för, säger hon. En del byggprojektörer verkar tycka att konsten är onödig eller åtminstone att en procent av budgeten är onödigt mycket. Men ett konstverk tar tid att förfärdiga, och detta med stort engagemang.

– Konstnärskap blir man inte fet på, bekräftar Gunilla Wihlborg. Ersättningen ska täcka kostnader för skisser, materialkostnader och eventuell ersättning till medhjälpare av olika slag, som folk som ska hjälpa till att bära eller maskiner och verktyg som ska lyfta för att få delar på plats. I ersättningen ingår sociala avgifter och skatt. Och när allt det där är färdigräknat så är ersättningen inte mer än skälig.

Men förståelsen för att ge konsten utrymme är inte allmän.

– Ibland omfördelas till exempel en-procenten så att en del tillfaller arkitekterna, berättar Kristina Möller. När förskolorna Ljungbacken i Järna, Hölö förskola och Kaxberga i Lina skulle byggas ville beställaren lägga 1 %-pengarna på lekredskap i stället för konst. Det gick inte konstinköpsdelegationen*) med på, men den har svaga muskler och hade inget att sätta emot.

– Verksamhetsansvariga ville inte ha konst, de tyckte att barnen skulle skapa eget, inte påverkas. Personalen på förskolorna tillfrågades aldrig.

– Det innebär en utarmning av det konstnärliga uttrycket, säger Gunilla Wihlborg, det som i stället förstärkas, i alla sammanhang. Konst kan påverka barnen, en del för all framtid.

– Förslaget är helt uppåt väggarna, fortsätter Gunilla Wihlborg. Om det läggs så hoppas jag på en gemensam manifestation från konstnärerna i kommunen. För så kan det inte få bli.

*) Konstinköpsdelegationen består av politiker från Kultur- och fritidsnämnden och är den instans som har beslutanderätt vad gäller kommunens konstinköp för 2 basbelopp (et basbelopp för 2013 är 44 500 kronor) eller mer, inklusive de som faller inom 1 %-regeln. I den ärAnna Bohman (S) ordförande. Vidare ingår Nils Carlsson Lundbäck (MP), Bo Håkan Stockhaus (FP). Sekreterare är Axel Christiansson, sekreterare i kultur- och fritidsnämnden. Kristina Möller är föredragande inför kultur- och fritidsnämndens konstinköpsdelegation.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Göran G. Johansson

Gunilla Wihlborg finns representerad i Södertälje med bland annat skulpturgruppen ”Ledfyrar” vid Södertälje Central, Mamma Gärda utanför Heijkensköldska gården i Lina, en gammal dam med sitt barnbarn i knät sittande på en parkbänk. Samt lejonhuvud som sprutar vatten på Tom Tits, lockande för barnen att stoppa in sina huvuden i.

För konstvård och konstinköp finns inga pengar alls reserverade i kultur- och fritidsnämndens budget. Till utställningar avsattes 800 000 kronor år 2011, i fjol 600 00 och detta år 350 000.

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

3 Kommentarer till “Mindre till konstnärer”

 1. Ingrid Sjökvist skriver:

  Läs tidigare intervju med Anders Lerner och den där citerade tjänsteskrivelsen från honom och kulturchef Staffan Jonsson.

  http://kulturdelen.nu/2013/mindre-till-konstnarer-vid-nybygge/

  Bland annat står det så här i tjänsteskrivelsen:
  …. Det finns relevanta och bärkraftiga argument för att ersättning bör utgå för det arbete som konsthallens medarbetare utför i dessa byggprojekt, samt för att kostnaden för denna ersättning bör inrymmas i den del av budgeten som är avsatt för konstnärlig utsmyckning ….
  Det torde innebära att den enda procenten föreslås räcka till fler än utförande konstnär.

 2. Anna skriver:

  En fundering, finns det en ovilja hos Anders Lerner eller får han pussla med kronor och ören för att få ihop någon kultur alls och därmed bära hundhuvud för bristande utbud när det egentligen är politikerna som skalar bort bit för bit av kulturen i denna stad?

  För det andra. Dessa verksamhetsansvariga som inte tycker att barnen ska påverkas, tror dessa att konst är det enda som påverkar? Avsaknad av konst påverkar liksom konst, ALLT påverkar som finns i vår omvärld, förskolan är knappast isolerad från normer, värderingar och annat. Jag skulle hellre se ett samhälle som integrerar konsten redan för kommunens yngsta medborgare.

  Och till sist, alla politiker kan nog skriva under på att kultur är viktigt. Då måste det också få kosta och att vi ens diskuterar 1%? Jag har mkt svårt att tänka mig att det är kulturbudgeten som får bägaren att rinna över i denna kommun och om det är så, LÖS det, annars kan politiker sluta prata om att kulturen är så viktig.

 3. Anders Lerner skriver:

  Hej,
  det stämmer inte att jag vill ta ersättning från konstnärer och använda dessa medel för att bekosta vård av befintlig konst. Det jag tagit upp är att Södertälje konsthall/Utställningsavdelningen idag utför tjänster i pågående byggprojekt, och även som konsulter och rådgivare ( ibland även konkret vård och renovering), som vi inte får någon ersättning för från projektet eller från fastighetsägaren. Det finns argument för att vi liksom andra som utför tjänster av olika slag ska få ersättning för detta, liksom att konstnärer som utför uppdrag naturligtvis ska ha full ersättning för detta. Det jag sagt är att en ersättnings skulle gå till just konstvård, som vi i dag inte har medel i budget till. Och att det borde avsättas pengar i byggprojekt för både förarbete och senare konsultation och vård. Jag återkommer med en utförligare kommentar senare. Med vänliga hälsningar Anders Lerner