Pelarsalen utreds

Utnyttja den unika miljön vid Södertälje hamn och gör den till en utomhus-konsthall. Det är innebörden av det medborgarförslag som undertecknad i höstas lämnade in till kommunen.

I förslaget ingår att göra något konstnärligt intressant av de över hundra pelare som likt en betongskog reser sig i området mellan Södertälje hamn och Scania, där som nya järnvägsbron har dragits.

Förslaget omfattar en utredning av möjligheten och då tillsammans med dels lokala konstnärer, dels tillsammans med övriga ägare till broar och järnvägsspår, vilka det nu än kan vara, och dels tillsammans med någon från kommunen som vet något om internationell finansiering. För tanken är att en kommande pelarsal skulle kunna attrahera både internationellt verksamma konstnärer och besökare från när och fjärran. Alltså en stor satsning, i klass med Guggenheim-museet i Bilbao.

Förslaget låg på kultur- och fritidsnämndens bord vid deras sammanträde den 5 december i fjol och de konstaterade att det i sin helhet nog skulle bli svårt att genomföra, men att det ändå är så pass intressant att det bör utredas. Denna utredning ska kulturhuschef Anders Lerner ansvara för.

Hallå, Anders Lerner, hur går det?

– Vi har inte hunnit göra så mycket åt frågan än, men vi ska ta tag i den under våren, i mars, april hoppas jag vi ska kunna börja. Jag räknar med att vi ska kunna vara klara till i juni, nån gång. Just nu finns det inga som helst pengar till en pelarsal som förslaget ligger.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Olof Näslund

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

2 Kommentarer till “Pelarsalen utreds”

  1. Erik Werner skriver:

    Kul att det utreds. Håller dock med Göran om att fantasilösheten när det kommer till finansiering av projekt börjar bli lite pinsam.

    Har tidigare pekat på hur detta stadsbyggnadsmässigt har potential att lösa de fruktansvärda barriäreffekter som infrastrukturen skapat i området och öppnar värdefulla möjligheter för utveckling av Värdsholmen, Södra och Scaniaområdet. Det vore vettigt att se på frågan som mer än en enskild kultursatsning. Tog kontakt med Anders Lerner med de synpunkterna och hans svar antydde att så kanske kommer att ske.

  2. Göran G. Johansson Göran G. Johansson skriver:

    Varför säger Lerner att det inte finns några pengar? Har han frågat Scania om de vill vara med? SJ/Banverket? Vadan denna fixering vid kommunens dåliga ekonomi? Se lite vidare, alla har inte dålig ekonomi!