Två viktiga kulturbeslut fyller 50

Idag skriver vi den 27 maj 2013. För exakt femtio år sedan fattade kommunpolitikerna två viktiga beslut för kulturlivet i Södertälje, det förtjänar några rader i Kulturdelen.

Det första beslutet var att godkänna biblioteksutredningen som tillsatts 1960. Men fullmäktiges ledamöter hade arbetslust och kraft kvar att samma kväll även besluta att tillsätta en kulturutredning som kom att få stor betydelse för kulturlivet i Södertälje.

Biblioteksutredningen, eller egentligen Utredning angående biblioteksväsendet i Södertälje, utfördes av en parlamentariskt tillsatt kommitté. Ledamöterna var Lennart Andersson, Eric Silas-Linqvist, Ture Garbenius, Gunnar Olsson och Gunnar Johansson. Bakgrunden var att man märkt att utlåningstalen för böcker låg  under vad man kunde förvänta sig av en stad av Södertäljes storlek. Biblioteken hade hamnat på efterkälken när staden snabbt vuxit. Utredningen föreslog att medel skulle avsättas för att öka bokbeståndet, vilket man påbörjade omedelbart efter att utredningen klubbades. Men man var även djärv nog att ifrågasätta det dåvarande huvudbibliotekets läge, i då nya lokaler högst upp i nuvarande Telgehuset. All erfarenhet visade, menade man, att bibliotek ska ligga i gatuplanet och besökare bildligt talat ramla in genom dörren. Det här förslaget förverkligades först när Lunahuset tillskapades.

När man ändå var igång beslöt sig kommittén för att ta ett större grepp över Södertäljes kulturliv och det är den idéen som alltså godkändes den där majkvällen för 50 år sedan. Utredning angående kulturlivets organisation i Södertälje, som kom att klubbas några år senare, är väl genomarbetad, progressiv och andas framtidstro. Det skulle även visa sig att den var väl förankrad politiskt då den rann genom fullmäktige utan reservationer. Ledamöterna var Edvin Jonasson, Lennart Andersson, Ted Eriksson, Heinz Heiwinkel och Eric Silas-Lindqvist.

Förutom att en särskild kulturnämnd skapades lade utredningen fram en mängd andra förslag. Exempelvis att bygga en konsthall, ett nytt bibliotek, en stadsscen och att en stadsteater skulle förgylla kulturlivet i stan.

Allt det där fanns i verkligheten 15 år senare.

Text: Daniel Johnston
Foto: Göran G. Johansson

Daniel Johnston är frilansande journalist, musiker och scentekniker. Utexaminerad från JMK, Stockholms universitet, 2010. Jobbar även deltid på ABF Södertälje-Nykvarn med kultur och annat i kommunens södra delar.

Lämna en kommentar