Biblioteket litar på vårt slarv

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde i torsdags förra veckan, presenterade kulturhuschef Anders Lerner bibliotekets olika sätt att ta betalt av låntagarna. Han gjorde det utan avsikt att föreslå några förändringar utan för att tydliggöra dagens praxis.

I skrivelsen till nämnden anger han vilka möjligheter biblioteket har att ta ut avgifter. Att avgiftsbelägga utlån är inte lagligt så det är uteslutet, konstaterar han och räknar upp övriga avgifter som utgör en som han säger ”icke obetydlig” del av bibliotekets budget.

Han skriver också att avgifterna är precis desamma som förra året.

Så varför tog du upp ärendet om du inte vill föreslå en förändring?

– De här avgifterna har vi haft länge och de är väl etablerade. Men jag menar att de är viktiga kulturpolitiska instrument och därför ska de vara politiskt beslutade i sin helhet. Inte minst för att tydliggöra bibliotekets avgifter. Det är en fråga om att medvetandegöra. För vissa kan till exempel oron för förseningsavgifter vara ett skäl att inte låna.

Styrmedel

Avgifterna styr oss låntagare och hur vi förhåller oss till det vi har lånat. Det är förseningsavgifter, kostnad för förstörda böcker, extra lånekort och så vidare.

Att lämna en bok en vecka försent kostar för vuxen 10 kronor, maxavgift 500 kronor och då ska man komma med flera sena medier samtidigt. Slarvar man bort eller förstör något man lånat på biblioteket kan det kosta upp till 300 kronor och är det en film så får man räkna med att behöva punga ut med så mycket som 600. Att få ett extra lånekort kostar 30 kronor och att reservera en bok kostar 10.

Anders Lerner ifrågasätter inte avgifterna. De behövs för att styra brukarbeteenden och säkra ekonomiska värden. Däremot pekar han på det paradoxala i att kultur- och fritidsnämnden budgeterar, alltså kallt räknar med, att vi som låntagare ska lämna tillbaks det vi har lånat för sent, 400 000 om året.

– Vi vill ju att våra låntagare ska lämna tillbaks i tid, men om de gör det så minskar vår budget, konstaterar Anders Lerner.

Någon diskussion kring detta dilemma blev det dock inte i kultur- och fritidsnämnden.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Göran G. Johansson

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Lämna en kommentar