Biblioteket organiserar om

Anja Dahlstedt Foto: Göran G. Johansson

Chefen för Luna stadsbibliotek, Anja Dahlstedt, slutade sin anställning den 13 januari. Hon har fått nytt jobb i Botkyrka och sa upp sig i gängse ordning i god tid. Ändå kommer tjänsten att annonsers ut först i början av februari.

Varför det, Anders Lerner, chef för Luna kulturhus?

– Skälen är flera. Dels handlar det om biblioteksplanen som antogs så sent som i torsdags på kultur- och fritidsnämnden (läs torsdag 23/1, red anm). Den omfattar ett antal utvecklingsuppdrag och de påverkar hur vi ska formulera uppdraget för den nya bibliotekschefen.

– Dels håller vi på med en översyn av organisationen. Det gäller det interna arbetet och det gäller också bibliotekets roll och status i den kommunala organisationen, som vi har en del funderingar kring.

Hurdå?

– Biblioteken ingår nu i Luna kulturhus resultatområde, men det kanske finns bättre strukturer? Det gäller alla våra bibliotek, både arbetssätt och lokaliseringar.

Konsult

Under hösten har en konsult, Annette Johansson, tidigare bibliotekschef i Nacka, tittat lite närmare på det här.

Vad kostade det att anlita henne?

– Totalt 80 000 kronor. Det har varit väl använda pengar och hennes uppdrag har jag bedömt som värdefullt. Hon är klar nu och har lämnat ifrån sig sitt material.

Anders Lerner Foto: Olof Näslund

Vad kom hon fram till?

– Hon har gjort en nulägesbeskrivning och lämnat förslag på hur hon tror att vi skulle kunna utveckla biblioteket. Vi hade en presentation för medarbetarna på Lunabiblioteket häromdan, men det är alldeles för tidigt att säga något mer om tankegångarna i utredningen än så länge. Den ligger nu till grund för internt arbete, och det hoppas jag ska vara klart mot slutet av våren för att sjösättas vid nästa årsskifte. Tanken har varit att den tilltänkta bibliotekschefen ska kunna vara med i slutskedet av den processen.

Personalen

Det här kommer inte att påverka eller förändra någonting gentemot biblioteksbesökarna i Luna på ett negativt sätt, betonar Anders Lerner.

– Tvärtom ska vi höja kvaliteten.

Och de anställda?

– Vi kan inte se att antalet anställda ska bli färre. Vi behöver vara fler.

Det har att göra med biblioteksplanens införande, som kan komma att medföra fler anställda. Den kommer Kulturdelen att redogöra för inom kort. I korthet kan vi dock redan nu berätta att den ska fungera som en politiskt långsiktigt målsättning för biblioteksväsendet i hela kommunen, det är lag på att en sådan ska finnas. Den som nu är på gång att börja gälla löper till att börja med över en treårsperiod och åtgärderna som krävs för att den ska kunna genomföras beräknas kosta 7 miljoner under den perioden, berättar Anders Lerner. Dessa 7 miljoner ska fördelas på de olika förvaltningar som berörs av bibliotekslagen.

– Så är det, men några pengar finns inte avsatta för den, säger Anders Lerner.

Det blir en fråga för politikerna på central nivå.

Text: Ingrid Sjökvist

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Lämna en kommentar