Blivande författare på Wasaskolan

03

Från Mikhael Mikalides högra sida: Gerge, Simo, Elisia, Haneen, Jessica, Firel, Elisa, Andrew, Angelo och Yoj.

 

 

– Jag skrev två dikter här igår, säger Elisia. Och så en till när jag kom hem för att det var så roligt.

Elisia går i Wasaskolans Författarskola, en valbar kurs för elever som går i årskurs 4, 5 och 6. Författarskolan består av totalt tjugo ungdomar som samlas en och en halv timme varje tisdag för att lära sig vad lyrik är för något och för att öva sig på att skriva dikter.

 

Initiativtagaren och en av lärarna på Wasaskolan, Mikhael Mikalides, beskriver Författarskolan som ett unikt språkutvecklande projekt. Syftet med projektet är att väcka lusten för språket, sprida språkglädje samt inspirera andra.  Det som är unikt med projektet är att eleverna kommer att få samarbeta med professionella lärare, författare, lektörer och tryckeri. Projektet ska sedan utmynna i en praktisk handbok i lyrik som vänder sig främst till barn.

 

yoj

Känslor och kärlek blir liksom bättre i en dikt, säger Yoj. Och särskilt svårt är det inte, alla kan lära sig att skriva dikter, det spelar ingen roll hur gammal man är.

– Vi vill avdramatisera begreppet lyrik och vårt mål är att få hela Sverige att börja skriva dikter. Vi vill visa vilken kapacitet våra elever har och genom att lyfta fram våra unga författare vill vi inspirera andra barn att läsa och skriva. På det sättet vill vi stärka läs- och skrivkulturen, säger Mikhael Mikalides, som brinner för att stärka barns rättigheter och deras läs- och skrivkultur. Det har blivit något av hans livsprojekt.

 

– Det är så jätteroligt, säger Firel, när vi träffar en del av gruppen i skolans bibliotek. De har ett stort bibliotek på Wasakolan, där böcker och litteratur får kosta. Vi sitter runt ett bord och alla ungdomarna vill berätta hur roligt det är med Författarskolan.

– Vi har fått lära oss vad dikter är för något, om cirkelkomposition och sådant, säger Yoj.

Själv tycker han att dikter är lite bättre än berättelser, särskilt om man vill skriva om kärlek.

 

I arton veckor pågår Författarskolan, det var ett av alternativen på Elevens val för Wasaskolans mellanstadium tidigare i höstas. Deltagarna kommer från olika klasser och många känner inte varandra sedan tidigare. För flera av dem är också Mikhael Mikalides ny, även om de har sett honom i korridorerna tidigare.

 

04

Jag har bollat idén om Författarskolan med vår rektor, Lasse Fröidstedt. Han tror på mig och vet att jag brinner för litteratur, säger Mikhael Mikalides.

Mikhael Mikalides är en eldsjäl vad gäller språkinlärning och använder sig av litteraturen väldigt aktivt i sin undervisning, i hans klasser läser alla elever böcker. Med det här projektet vill han inspirera ungdomarna att fortsätta både läsa och skriva, vilket i sin tur kan inspirera andra, säger han.

– Dikter har många skrivit i sina klasser tidigare, men Författarskolan går längre än så. Här handlar det helt och hållet om lyrik, om hantverket och om att prova olika stilar, om att både avdramatisera lyrik som genre och att ta ungdomarnas dikter på stort allvar. De bästa av de färdiga texterna hamnar inte i ett häfte, som många andra skoluppgifter, utan i en riktig bok som ska kunna köpas i bokhandeln.

 

haneen

Haneen tycker om dikter och vill lära sig fler rimord.

simo

Simo hoppas på att stärka sitt språk och vill lära sig fler ord i Författarskolan.

Projektet har uppmärksammats på flera håll, till och med utanför Södertälje. Bland annat kommer Sveriges Television (SVT) till Wasaskolan, den 25 november, för att spela in ett tv-reportage för Lilla Aktuellt som sänds över hela Sverige.

 

Att Författarskolan är populär går inte att ta miste på. En del av ungdomarna drömmer till och med om att bli författare, som några av eleverna sa: Inom poesin kan man skriva om allt man tänker på och dikter är bra om man till exempel är arg eller ledsen, då blir man lite gladare.

 

– Precis så, säger Mikhael Mikalides, att om man lyckas beröra en människa med en dikt, då har man lyckats som författare.

Och det är lite det han vill uppnå, att få se ungdomarna växa i takt med det ökade självförtroendet de får när de erövrar språket, skrivförmågan och därmed skrivlusten.

Men varför just dikter?

– De flesta av våra elever har inte svensk bakgrund och många är på god väg att lära sig det svenska språket. När man skriver lyrik behöver man inte behärska språket till fullo för att skriva fantastiska dikter. Det beror på att en dikt är ett komprimerat berättande där orden berättar hela historien. Den redovisar ingen intrig men kan ändå ha ett tydligt budskap. Dessutom beskriver dikter främst subjektiva, laddade och mångtydiga ögonblick.

Och barnen håller med.

– I dikter kan man ta med bara de viktigaste orden, det som är runt omkring kan man hoppa över, säger en av killarna.

 

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Olof Näslund

 

 

 

 

 

 

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

1 kommentar till “Blivande författare på Wasaskolan”

 1. Mikhael Mikalides skriver:

  Tack för det enorma stödet som Författarskolan har fått. Det är många som hör av sig, grattar oss och på andra sätt visar sitt stöd. Ni alla betyder enormt mycket för oss och ni motiverar oss att fortsätta kämpa. Eleverna i projektet är helt lyriska och jag ser hur de växer som individer för varje dag. Det finns inget bättre än att stärka barns självförtroende. Tillsammans kan vi göra skillnad.

  Jag hoppas att ni vill fortsätta följa med oss på vår resa och se var vi hamnar! Ni som är intresserade kan följa oss på följande facebook:
  https://www.facebook.com/mikhael.mikalides

  Hälsningar
  Mikhael Mikalides