Det här med festivaler …

 

I höst arrangerar Södertälje två festivaler, låt vara att en av dem numera kallas ”fest”. Den ena är Kringelfestivalen i augusti och den andra Kulturfesten i november. Till Kringelfestivalen har kommunen bidragit med 1,5 miljoner och till kulturfesten finns budgeterat 50 000. En stor skillnad.

 

Hur är det, Anna Bohman (S, ordförande i kultur- och fritidsnämnden) behöver vi två sådana här arrangemang egentligen?

– Ja, det tycker jag, de har så olika syften. Kringelfestivalen är en stadsfestival där näringsidkarna i centrum är med och med inbjudna stora kommersiella artister. Till festivalen är trösklarna låga, det kostar inget att besöka området och det kommer folk från alla våra olika stadsdelar. Det är en av poängerna med den.

– Kulturfesten däremot ser jag mer som en arena för kulturutövare att träffas på, där de gemensamt dukar upp ett smörgårdsbord av kommunens utbud och där utövarna kan knyta kontakt med varandra och kanske börja samarbeta. Vid möten kulturutövare emellan sker spännande saker och nya idéer och samarbetsformer kan födas. Det har vi sett exempel på.

 

 

Kulturfesten, tidigare Kulturnatten, har ju genom året blivit mindre och mindre med allt snävare budget. Från början omfattade den en stor del av staden, med arrangemang på flera scener och med lokala och inbjudna stora artister.

Har den krympt till förmån för Kringelfestivalen?

– Hur det var med den tidigare Kulturnatten från början vet jag faktiskt inte. Men att den skulle ha konkurrerats ut av Kringelfestivalen, som tidigare hette Täljefestivalen, tror jag inte. Täljefestivalen har funnits länge och var till och med större än dagens Kringelfestival och kostade ännu mer pengar. Någon gång på 90-talet infann sig en sorts festivaltröttnad också hos oss, precis som med till exempel Vattenfestivalen i Stockholm, och Täljefestivalen ställdes in. Efter ett par år kom så Kringelfestivalen, nu i lite nertonad kostym, men fortfarande med syfte att omfatta begivenheter i hela centrum och locka en stor och varierad publik.

Det är Centrumföreningen som ordnar den?

– Ja, på uppdrag av KoF (Kultur- och fritidsnämnden)*. Att ordna festivaler ingår ju inte i vår kärnverksamhet så vi har valt att uppdra åt Centrumföreningen att arrangera den tillsammans med de aktörer som är lämpliga och skjuta till pengar för ändamålet. I år till exempel är Molto medarrangör och svarar för en scen med alternativ musik nere vid Sydpoolen. De är ju duktiga på arrangemang som särskilt lockar yngre.

Är kommunen med i Centrumföreningen?

– Nej, den består av de olika näringsidkarna, vi är inte med där, men vi är med och diskuterar med dem, förstås.

Kulturfesten, då?

– Den står Luna kulturhus värd för. Den kommer att fylla sin funktion och bland annat lyfta fram Kulturskolan, El Sistema och Berättarministeriet och visa att Södertälje är en kulturstad.

 

Ingrid Sjökvist

 

*) I Verksamhetsplan 2014 för Kultur- och fritidsnämnden står: ”Anslag för genomförande av kulturfestivalen 1,5 Mkr har tillkommit 2014”. De 1,5 miljonerna har KoF fått från Kommunstyrelsen.

 

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Lämna en kommentar