Kulturen i valet

instrument02w

 
Nu på söndag är det val. De partier som får flest röster kommer då att sätta sin prägel också på kulturlivets förutsättningar Södertälje kommunalval. Kulturdelen valde, den här gången, att ställa en och samma fråga till samtliga (i riksdagen representerade) politiska partier i Södertälje, nämligen:

Vilken är den enskilt viktigaste och konkreta kulturfrågan i Södertälje för ert parti?

Vi har fått svar från alla, utom Sverigedemokraterna. Inte var det så lätt att svara helt konkret, förstår vi. Men vi tycker ändå att svaren är så intressanta att vi väljer att publicera dem i sin helhet. Det gör vi i partiernas bokstavsordning:

Birgitta Rolander, Centerpartiet:

Kultur är stort, viktigt och dessutom ett mycket vitt begrepp. Barns och ungas möjlighet att medverka aktivt i kulturlivet oavsett familjens sociala och ekonomiska villkor är något som vi prioriterar, liksom levande bibliotek i hela Södertälje. Kultur och Hälsa går hand i hand.

Bo Håkan Stockhaus, Folkpartiet:

Folkpartiet har många kulturella skötebarn, inte minst Torekällberget, som sedan flera år tillbaka har fått extra medel i vår skuggbudget.

Men det mest aktuella just nu är att noga bevaka framfarten med stadens kulturhistoriska miljöer när stadskärnan förnyas. Området som binds samman från Inre Maren, via Hebbevillan och upp mot Orionkullen förtjänar extra omtanke.

Vi vill ha ett kulturhus istället för McDonalds, med bibliotek, konsthall och mötesplatser för alla åldrar. Orionkullen ska kunna andas och synas från ströget. Detsamma gäller Hebbevillan. Parkeringen invid kanalen (Lyran) kan med fördel bebyggas med bostäder, men arkitektur och skala vill vi se i harmoni mellan gammalt och nytt i stadsbilden.

Veronica Westergård, Kristdemokraterna:

Jag svarar lite kort i brist på tid – så här har vi bland annat skrivit i vårt kommunpolitiska program:

”Sambandet mellan kultur och hälsa ska tas tillvara genom ökade inslag av kulturaktiviteter på Södertäljes äldreboenden.”

Nils Carlsson-Lundbäck, Miljöpartiet:

För Miljöpartiet är den enskilt viktigaste kulturfrågan att göra det möjligt för alla barn och ungdomar att delta i och ta del av kulturen.

Därför vill vi öka kulturskolans anslag och införa en platsgaranti så att alla unga kommunmedborgare som så önskar ska kunna få en plats.

Succéprojektet El Sistema bör permanentas från 2015. Vi har i år tagit initiativ till och tillsammans med resten av majoriteten (S&V) genomfört en halvering av avgifterna. Det är ett första steg.

Ulf Sundblad, Moderaterna:

Egentligen har vi tre stora frågor nu: Torekällbergets utveckling – bibliotekets och Lunas utveckling – teaterns utveckling mot att bli stadsteater.

Jag prioriterar nog Torekällberget. Den utgör ett unikum, har en massa fina utvecklingsplaner, har kapacitet till fina arrangemang och måste därför värnas. Torekällberget och stadsmuseet har under flera år genomgått nedskärningar som inte kan drivas längre. Nu måste vi satsa framåt.

Anna Bohman, Socialdemokraterna:

Vårt mål är Södertälje ska vara den kommun i Stockholmsregionen som ger barn och ungdomar bäst möjligheter att syssla med kultur under sin uppväxt. Oavsett tjockleken på föräldrarnas plånbok. Vi vill stärka Södertälje som biblioteksstad och utveckla både folkbiblioteken och skolbiblioteken med särskilt fokus på möjligheter för barn och unga att läsa.

Staffan Norberg, Vänsterpartiet:

För Vänsterpartiet har det varit att minska (halvera) avgiften i kulturskolan som nu genomförts i år, samt framåt att ge särskilt stöd till Studieförbunden, Gula Villan och Futurum i Järna.

Text: Ingrid Sjökvist
Foto: Olof Näslund

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Lämna en kommentar