Kulturhuschefen slutar

Anders Lerner, chef för Luna kulturhus, har – som tidigare meddelats – sagt upp sig. Han lämnar Södertälje den sista april. Han ska bli kultur-, idrotts- och fritidsdirektör i Västerås.

Varför det, Ander Lerner?

Uppdraget är spännande, jag kommer att leda förvaltningen och ingå i kommunledningen. Det passar också min privata situation, jag hade ynnesten att träffa en ny kärlek i somras och hon bor i Västerås och det är inte aktuellt för henne att flytta. Så i höstas öppnades ett fönster för mig, när jag kunde söka den här tjänsten.

Du har bott i Västerås tidigare?

– Ja, i sex år och jag tycker mycket om staden och känner många människor där.

Du började i Södertälje i oktober 2010, tänkte du då att du skulle stanna så kort tid?

– Nej, det gjorde jag verkligen inte. Men det är klart att jag har väl alltid tänkt att någon gång kommer jag nog att vilja jobba nära en scen igen. Men någon intention att bara stanna några år, det hade jag inte.

Du var teaterchef i Västerås?

– Ja, det stämmer, men teatern kommer nu att ligga utanför mitt egentliga ansvarsområde, så scenarbete blir det inte tal om för mig nu heller. Men jag ser många möjligheter med att jobba på den nivån som jag kommer att göra. Att ha strategisk överblick och ansvar för hela arbetsområdet. Det är klart det är lockande och att det känns förmånligt att få verka övergripande på det sättet.

Det är kanske lite tidigt att summera, men ändå; vad känner du dig extra nöjd med över att ha uträttat här?

– Jag är glad över att vi har kunnat upprätthålla en god kvalitet och ibland till och med kunnat utveckla kvaliteten. Trots begränsad ekonomi. Den har för övrigt inget med mitt beslut att göra.

Det låter som du var beredd på den frågan?

– Ja, det är väl alldeles uppenbart och jag har också fått den flera gånger redan.

Det pågår en översyn av organisationen där kanske biblioteket ska bli en egen enhet. Det pågår en utredning av teaterkonstverksamheten i kommunen. Och det är många som har frågat vad min roll ska bli. Men, som sagt, detta har inget med mitt beslut att göra.

God kvalitet, sa du. Kan du ge några exempel?

– Ja. Kultur 365 är till exempel en väldigt väl fungerande verksamhet och har fått nationell uppmärksamhet, till den har vi fått extrapengar från Kulturrådet. Vidare når vi både skolan och förskolan med konstpedagogik, litteratur och scenkonst. Vad det senare beträffar erbjuder vi varje år skolan och förskolan 25 000 platser för teater, dans och film och vi brukar få in en god bit över 60 000 ansökningar till de platserna. Där har vi utvecklat bokningssystemet och sett över hur man jobbar med informationen. Nova är ett annat exempel, där tycker jag att verksamheten börjar finna sin form, med fler besökare, fler samarbeten med andra verksamheter. Konsthallen är jag glad över, där har vi haft en serie med många bra utställningar, vi når ut bredare, med ett bredare utbud av tekniker och teman. Foajén i Lunahuset måste jag nämna, den är jag mycket stolt över. Där är det nästan alltid fullt och, som jag förstår det, så är den uppskattad av besökarna. Vi har en öppnare ingång till både biblioteket och konsthallen, det har blivit ett annat och bättre tilltal i mottagandet.

Du låter nöjd?

– Nöjd? nja, vad ska jag säga där? Jag kan säga så mycket att jag är väldigt glad över mycket, stolt till och med och ja, jo, ganska nöjd i tider av ansträngd kommunal ekonomi. Men det är klart att jag hade velat kunna göra mer. Vi ligger lågt i medieanslag, i bibliotekarielöner, vi har inte kunnat jobba med marknadsföring så mycket som vi skulle ha velat, öppettiderna hade kunnat vara generösare. En knapp miljon i programmedel till stadsscenen har försvunnit på några år, vi har inga programmedel alls i Lunahuset. Så nej, jag är inte nöjd. Men, som sagt, jag är glad att vi faktiskt på många håll ändå har gjort ett väldigt bra arbete.

Kultur- och fritidsnämnden satsar på dyra idrottsarenor på bekostnad av kulturen. Har du nån synpunkt på det?

– Det där går i skov, skulle jag säga, vilka satsningar man vill göra. Just nu satsar men på flera idrottsanläggningar med långsiktiga investeringar. För fritidsfrågor finns också ett högra opinionstryck, det är fler som är engagerade i idrottsföreningarna. Jag ser förstås också ett stort behov av att utveckla våra kultur- och konstarenor. Idrottsanläggningarna ska vara tillgängliga. Men inom kulturen är ju själva evenemangen en stor del av insatsen, som när vi ordnar festivaler eller lägger program på Estrad. Det gör att det blir känsligare att ta bort de rörliga medlen för just kulturen.

Har du försökt påverka fördelningen mellan satsningarna på fritid och kultur?

– Det är inte min roll, inte i första hand. Men, i den mån jag har kunnat har jag varit delaktig i diskussioner kring strategiska frågor om stadskärnans utveckling, vilken typ av kommun vi ska ha. Men även hur satsningar på fritid och kultur ska göras. Men till syvende och sist är det politikens ansvar att ge förutsättningarna.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Olof Näslund

.

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Lämna en kommentar